Lívia Nováková

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Levice.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Levice
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze sporiaci účet 31.12.2012
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Levice
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (12)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/63/06/2012 (rtf, 205 KB) 22.05.2012 2 Pv 705/10/4402 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/48/05/2012 (rtf, 204 KB) 01.05.2012 1 Pv 10/05/4402 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/31/04/2012 (rtf, 207 KB) 17.04.2012 2 Pv 539/11/4402 § 370 – Prechovávanie detskej pornografie a účast’ na detskom pornografickom predstaveni Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/28/04/2012 (rtf, 208 KB) 17.04.2012 1 Pv 618/11/4402 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/27/04/2012 (rtf, 204 KB) 17.04.2012 1 Pv 702/10/4402 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/20/04/2012 (rtf, 207 KB) 27.03.2012 1 Pv 384/11/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/18/03/2012 (rtf, 206 KB) 17.03.2012 2 Pv 792/11/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/17/03/2012 (rtf, 204 KB) 03.03.2012 1 Pv 680/11/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/10/03/2012 (rtf, 206 KB) 28.02.2012 2 Pv 698/11/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/6/02/2012 (rtf, 204 KB) 31.01.2012 2 Pv 446/10/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/5/03/2012 (rtf, 205 KB) 27.01.2012 2 Pv 516/10/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/1/02/2012 (rtf, 204 KB) 24.01.2012 1 Pv 358/11/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.