Igor Vodráška

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt v bytovom dome kúpa 2000-06-12
garáž kúpa 2009-07-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave úspory priebežne
osobné auto Ford Focus kúpa jún 2005
os. auto Hyundai Tucson kúpa 2007-04-01
os.auto Opel kúpa máj 2012
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bytové zariadenie priebežne
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt v bytovom dome kúpa 2000-06-12
garáž kúpa 2009-07-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave úspory priebežne
osobné auto Ford Focus kúpa jún 2005
os. auto Hyundai Tucson kúpa 2007-04-01
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bytové zariadenie priebežne
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.