JUDr. Miriam Hrapková

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky and Okresná Organizácia.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
podiel na pozemku pod domom dedenie 1998-11-09 1 000 €
podiel na dome dedenie 1998-11-09 1 000 €
byt/3 izby, príslušenstvo kúpa 1997-04-02 814 €
podiel na pozemku pod bytovým domom a pri dome kúpa 1997-04-02 1 767 €
byt/2 izby, príslušenstvo kúpa 2010-04-28 218 518 €
nebytový priestor o výmere 6,21m2 kúpa 2010-04-28 5 792 €
podiel na hromadnom garážovom státí kúpa 2010-04-28 14 102 €
podiel na pozemku pri bytovom dome kúpa 2010-04-28 v cene bytu
podiel na pozemku pri bytovom dome kúpa 2010-04-28 v cene bytu
podiel na pozemku pri bytovom dome kúpa 2010-04-28 v cene bytu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave úspory 2019-12-31 68 000 €
osobné motorové vozidlo Suzuki Splasch kúpa 2013-05-03 10 000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
podiel na pozemku pod domom dedenie 1998-11-09
podiel na dome dedenie 1998-11-09
byt/3 izby, príslušenstvo kúpa 1997-04-02
podiel na pozemku pod bytovým domom a pri dome kúpa 1997-04-02
byt/2 izby, príslušenstvo kúpa 2010-04-28
nebytový priestor o výmere 6,21m2 kúpa 2010-04-28
podiel na hromadnom garážovom státí kúpa 2010-04-28
podiel na pozemku pri bytovom dome kúpa 2010-04-28
podiel na pozemku pri bytovom dome kúpa 2010-04-28
podiel na pozemku pri bytovom dome kúpa 2010-04-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave úspory 2018-12-31 45 000 €
osobné motorové vozidlo Suzuki Splasch kúpa 2013-05-03 10 000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
podiel na pozemku pod domom dedenie 1998-11-09
podiel na dome dedenie 1998-11-09
byt/3 izby, príslušenstvo kúpa 1997-04-02
podiel na pozemku pod bytovým domom a pri dome kúpa 1997-04-02
byt/2 izby, príslušenstvo kúpa 2010-04-28
nebytový priestor o výmere 6,21m2 kúpa 2010-04-28
podiel na hromadnom garážovom státí kúpa 2010-04-28
podiel na pozemku pri bytovom dome kúpa 2010-04-28
podiel na pozemku pri bytovom dome kúpa 2010-04-28
podiel na pozemku pri bytovom dome kúpa 2010-04-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave úspory 2017-12-31 42 000 €
osobné motorové vozidlo Suzuki Splasch kúpa 2013-05-03 10 000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt/3 izby, príslušenstvo kúpa 1997-04-02
pozemok pod bytovým domom a pri dome kúpa 1997-04-02
byt/2 izby, príslušenstvo kúpa 2010-04-28
nebytový priestor/sklad o výmere 6,21 m2 kúpa 2010-04-28
nebytový priestor/podiel na hromadnom garážovom státí kúpa 2010-04-28
podiel na pozemku pri bytovom dome kúpa 2010-04-28
podiel na pozemku pri bytovom dome kúpa 2010-04-28
podiel na pozemku pri bytovom dome kúpa 2010-04-28
dom/podiel na dome dedenie 1998-11-09
podiel na pozemku pod domom dedenie 1998-11-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave úspory 2016-12-31 35 000 €
osobné motorové vozidlo Suzuki Splasch kúpa 2013-05-03 10 000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt/3 izby, kuchyňa, príslušenstvo, pivnica kúpa 1997-04-02
pozemok, zastavané plochy a nádvoriaúpodiel na pozemku pod bytovým domom a pri dome kúpa 1997-04-02
byt/2 izby, kuchyňa, príslušenstvo, pivnica kúpa 2010-04-28
nebytový priestor/sklad o výmere 6,21m2 kúpa 2010-04-28
nebytový priestor/podiel na hromadnom garážovom státí kúpa 2010-04-28
pzemok, zastavané plochy a nádvoria/podiel na pozemku pri bytovom dome kúpa 2010-04-28
pozemok, ostatné plochy/podiel na pozemku pri bytovom dome kúpa 2010-04-28
pozemok, zastavané plochy a nádvoria/podiel na pozemku pri bytovom dome kúpa 2010-04-28
dom/podiel na rodinnom dome dedenie 1998-11-09
pozemok, zastavané plochy a nádvoria/podiel na pozemku pod domom dedenie 1998-11-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na účte v peňažnom ústave úspory 2015-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Suzuki Splasch 2013-05-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt/3 izby, kuchyňa, príslušenstvo, pivnica kúpa 1997-04-02
pozemok, zastavané plochy a nádvoriaúpodiel na pozemku pod bytovým domom a pri dome kúpa 1997-04-02
byt/2 izby, kuchyňa, príslušenstvo, pivnica kúpa 2010-04-28
nebytový priestor/sklad o výmere 6,21m2 kúpa 2010-04-28
nebytový priestor/podiel na hromadnom garážovom státí kúpa 2010-04-28
pzemok, zastavané plochy a nádvoria/podiel na pozemku pri bytovom dome kúpa 2010-04-28
pozemok, ostatné plochy/podiel na pozemku pri bytovom dome kúpa 2010-04-28
pozemok, zastavané plochy a nádvoria/podiel na pozemku pri bytovom dome kúpa 2010-04-28
dom/podiel na rodinnom dome dedenie 1998-11-09
pozemok, zastavané plochy a nádvoria/podiel na pozemku pod domom dedenie 1998-11-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na účte v peňažnom ústave úspory 2014-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Suzuki Splasch 2013-05-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt/3 izby, kuchyňa, príslušenstvo, pivnica kúpa 1997-04-02
pozemok, zastavané plochy a nádvoriaúpodiel na pozemku pod bytovým domom a pri dome kúpa 1997-04-02
byt/2 izby, kuchyňa, príslušenstvo, pivnica kúpa 2010-04-28
nebytový priestor/sklad o výmere 6,21m2 kúpa 2010-04-28
nebytový priestor/podiel na hromadnom garážovom státí kúpa 2010-04-28
pzemok, zastavané plochy a nádvoria/podiel na pozemku pri bytovom dome kúpa 2010-04-28
pozemok, ostatné plochy/podiel na pozemku pri bytovom dome kúpa 2010-04-28
pozemok, zastavané plochy a nádvoria/podiel na pozemku pri bytovom dome kúpa 2010-04-28
dom/podiel na rodinnom dome dedenie 1998-11-09
pozemok, zastavané plochy a nádvoria/podiel na pozemku pod domom dedenie 1998-11-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na účte v peňažnom ústave úspory 2013-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Suzuki Splasch 2013-05-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt/3 izby, kuchyňa, príslušenstvo, pivnica kúpa 1997-04-02
pozemok, zastavané plochy a nádvoriaúpodiel na pozemku pod bytovým domom a pri dome kúpa 1997-04-02
byt/2 izby, kuchyňa, príslušenstvo, pivnica kúpa 2010-04-28
nebytový priestor/sklad o výmere 6,21m2 kúpa 2010-04-28
nebytový priestor/podiel na hromadnom garážovom státí kúpa 2010-04-28
pzemok, zastavané plochy a nádvoria/podiel na pozemku pri bytovom dome kúpa 2010-04-28
pozemok, ostatné plochy/podiel na pozemku pri bytovom dome kúpa 2010-04-28
pozemok, zastavané plochy a nádvoria/podiel na pozemku pri bytovom dome kúpa 2010-04-28
dom/podiel na rodinnom dome dedenie 1998-11-09
pozemok, zastavané plochy a nádvoria/podiel na pozemku pod domom dedenie 1998-11-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na účte v peňažnom ústave úspory 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná Organizácia
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt/3 izby, kuchyňa, príslušenstvo, pivnica kúpa 1997-04-02
pozemok, zastavané plochy a nádvoria/podiel na pozemku pod bytovým domom a pri dome kúpa 1997-04-02
nebytový priestor/sklad o výmere 6,21 m2 kúpa 2010-04-28
dom/podiel na rodinnom dome dedenie 1998-11-09
pozemok, zastavané plochy a nádvoria/podiel na pozemku pod domom dedenie 1997-11-09
byt/2 izby, kuchyňa, príslušenstvo, pivnica kúpa 2010-04-28
nebytový priestor/podiel na hromadnom garážovom státí kúpa 2010-04-28
pozemok, zastavané plochy a nádvoria/podiel na pozemku pri bytovom dome kúpa 2010-04-28
pozemok, zastavané plochy a nádvoria/podiel na pozemku pod bytovým domom kúpa 2010-04-28
pozemok, ostatné plochy/podiel na pozemku pri bytovom dome kúpa 2010-04-28
pozemok, zastavané plochy a nádvoria/podiel na pozemku pri bytovom dome kúpa 2010-04-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na účte v peňažnom ústave úspory 2011-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.