Stanislav Mihalech

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Banská Bystrica.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2011-02-04
garáž vysporiadanie BSM 2013-08-05
zastavaná plocha vyspor. BSM 2013-08-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Honda CRV kúpa december 2016máj 2010 27000 27000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2011-02-04
garáž vysporiadanie BSM 2013-08-05
zastavaná plocha vyspor. BSM 2013-08-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
OMV Honda CRV kúpa máj 2010
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2011-02-04
garáž vysporiadanie BSM 2013-08-05
zastavaná plocha vyspor. BSM 2013-08-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
OMV Honda CRV kúpa máj 2010
Učet Tatra banka uspory pribezne
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2011-02-04
garáž vysporiadanie BSM 2013-08-05
zastavaná plocha vyspor. BSM 2013-08-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
OMV Honda CRV kúpa máj 2010
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zastavané plochy a nadvoria kúpa 1990
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 1990
Trvalé trávne porasty kúpa 1991
Trvalé trávne porasty kúpa 1991
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 1991
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 1991
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 1990
Byty a nebytové priestory kúpa 2011
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
HONDA CR-V RE5/1/2 kúpa 2010-05-24
Vklad Tatrabanka spoprenie pribezne
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zastavané plochy a kúpa 1990
nádvoria
Zastavané plochy a kúpa 1990
nádvoria
Trvalé trávne porasty kúpa 1991
Trvalé trávne porasty kúpa 1991
Zastavane plochy a kúpa 1991
nádvoria
Zastavané plochy a kúpa 1991-12-18
nádvoria
Zastavané plochy a kúpa 1990-06-19
nádvoria
Byty a nebytove priestory kúpa 2011-02-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
HONDA CR-V RE5/1/2 kúpa 2010-05-24
Vklad Tatra banka sporenie priebezne
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.