Stanislav Mihalech

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Banská Bystrica.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 04.02.2011
garáž vysporiadanie BSM 05.08.2013
zastavaná plocha vyspor. BSM 05.08.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
OMV Honda CRV kúpa december 2016máj 2010 27000 27000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 04.02.2011
garáž vysporiadanie BSM 05.08.2013
zastavaná plocha vyspor. BSM 05.08.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV Honda CRV kúpa máj 2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 04.02.2011
garáž vysporiadanie BSM 05.08.2013
zastavaná plocha vyspor. BSM 05.08.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV Honda CRV kúpa máj 2010
Učet Tatra banka uspory pribezne
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 04.02.2011
garáž vysporiadanie BSM 05.08.2013
zastavaná plocha vyspor. BSM 05.08.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
OMV Honda CRV kúpa máj 2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zastavané plochy a nadvoria kúpa 1990
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 1990
Trvalé trávne porasty kúpa 1991
Trvalé trávne porasty kúpa 1991
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 1991
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 1991
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 1990
Byty a nebytové priestory kúpa 2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
HONDA CR-V RE5/1/2 kúpa 24.05.2010
Vklad Tatrabanka spoprenie pribezne
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zastavané plochy a kúpa 1990
nádvoria
Zastavané plochy a kúpa 1990
nádvoria
Trvalé trávne porasty kúpa 1991
Trvalé trávne porasty kúpa 1991
Zastavane plochy a kúpa 1991
nádvoria
Zastavané plochy a kúpa 18.12.1991
nádvoria
Zastavané plochy a kúpa 19.06.1990
nádvoria
Byty a nebytove priestory kúpa 04.02.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
HONDA CR-V RE5/1/2 kúpa 24.05.2010
Vklad Tatra banka sporenie priebezne
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.