Danica škarbová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Zvolen.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria Osvedčenie o dedičstve 10D 1224/03 Dnot 183/03 2004-09-21
stavba - bytový dom, podiel priestoru na spoločnách častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku Osvedčenie o dedičstve 10D 1224/03 Dnot 183/03 2004-09-21
zastavané plochy a nádvoria Osvedčenie o dedičstve 10D 1224/03 Dnot 183/03 2004-09-21
stavba - boxová garáž Osvedčenie o dedičstve 10D 1224/03 D not 183/03 2004-09-21
zastavané plochy a nádvoria Osvedčenie o dedičstve 10D 1224/03 Dnot 183/03 2004-09-21
zastavané plochy a nádvoria Osvedčenie o dedičstve 10D 1224/03 Dnot 183/03 2004-09-21
stavba - hospodárska účelová stavba Osvedčenie o dedičstve 10D 1224/03 Dnot 183/03 2004-09-21
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria Osvedčenie o dedičstve 10D 1224/03 Dnot 183/03 2004-09-21
stavba - bytový dom, podiel priestoru na spoločnách častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku Osvedčenie o dedičstve 10D 1224/03 Dnot 183/03 2004-09-21
zastavané plochy a nádvoria Osvedčenie o dedičstve 10D 1224/03 Dnot 183/03 2004-09-21
stavba - boxová garáž Osvedčenie o dedičstve 10D 1224/03 D not 183/03 2004-09-21
zastavané plochy a nádvoria Osvedčenie o dedičstve 10D 1224/03 Dnot 183/03 2004-09-21
zastavané plochy a nádvoria Osvedčenie o dedičstve 10D 1224/03 Dnot 183/03 2004-09-21
stavba - hospodárska účelová stavba Osvedčenie o dedičstve 10D 1224/03 Dnot 183/03 2004-09-21
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (25)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/55/05/2013 (rtf, 56 KB) 2013-04-26 1 Pv 583/12/6611 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/51/04/2013 (rtf, 50 KB) 2013-04-09 2 Pv 724/12/6611 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/7/02/2013 (rtf, 49 KB) 2013-02-01 3 Pv 682/12/6611 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/6/01/2013 (rtf, 50 KB) 2013-01-22 1 Pv 555/12/6611 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/184/01/2013 (rtf, 56 KB) 2013-01-15 2 Pv 388/12/6611 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/179/01/2013 (rtf, 45 KB) 2012-12-28 2 Pv 385/12/6611 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/178/07/2013 (rtf, 46 KB) 2012-12-18 3 Pv 649/11/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/177/01/2013 (rtf, 52 KB) 2012-12-18 3 Pv 118/12/6611 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/176/12/2012 (rtf, 50 KB) 2012-12-14 1 Pv 609/12/6611 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/170/12/2012 (rtf, 47 KB) 2012-11-27 1 Pv 245/12/6611 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/157/11/2012 (rtf, 52 KB) 2012-11-06 2 Pv 331/12/6611 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/144/10/2012 (rtf, 52 KB) 2012-10-05 3 Pv 245/12/6611 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/130/09/2012 (rtf, 47 KB) 2012-09-21 2 Pv 196/12/6611 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/118/09/2012 (rtf, 49 KB) 2012-08-29 2 Pv 801/07/6611 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/101/08/2012 (rtf, 47 KB) 2012-08-07 2 Pv 387/12/6611 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/84/07/2012 (rtf, 45 KB) 2012-07-23 2 Pv 191/12/6611 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/67/06/2012 (rtf, 206 KB) 2012-06-12 2 Pv 759/11/6611 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/59/06/2012 (rtf, 227 KB) 2012-05-29 1 Pv 139/11/6611 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/50/05/2012 (rtf, 222 KB) 2012-05-15 2 Pv 373/06/6611 § 238 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/47/04/2012 (rtf, 212 KB) 2012-04-24 1 Pv 55/12/6611 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/48/04/2012 (rtf, 211 KB) 2012-04-24 1 Pv 605/11/6611 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/43/04/2012 (rtf, 209 KB) 2012-04-03 1 Pv 81/12/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/24/03/2012 (rtf, 206 KB) 2012-03-20 3 Pv 748/11/6611 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/21/03/2012 (rtf, 208 KB) 2012-02-29 1 Pv 48/12/6611 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/1/02/2012 (rtf, 210 KB) 2012-01-31 1 Pv 501/10/6611 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

No relevant news articles found.