JUDr. Peter Hric

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Zvolen.

We register the prosecutor as námestník okresného prokurátora pre trestný úsek at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Zvolen.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2013-09-05 1200 €
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2015-04-08 312, 45 €
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2015-07-30 187,55 €
Rodinný dom Výstavba-kolaudácia 2017-03-14 190 000 €
pozemok - záhrady, zastavaná plocha, ostatná plocha kúpna zmluva 2012-06-13 27 000 €
pozemok-trvalé trávne porasty, ostatná plocha, zastavaná plocha kúpna zmluva 2012-11-29 10 300 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Motorové vozidlo Toyota kúpna zmluva 2010-01-05 15890 €
Úspory na účte v banke úspory z platu 2023-12-31 cca 29 000,-€ cca 29 000,-€
Motorové vozidlo Toyota Rav4 kúpna zmluva 2022-05-02 30 000,- € 30 000,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypoteka Tatra banka, č.5115003296 2015-07-21
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypoteka Tatra banka, č. 5115003296 2015-07-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2013-09-05 1200 €
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2015-04-08 312, 45 €
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2015-07-30 187,55 €
Rodinný dom Výstavba-kolaudácia 2017-03-14 190 000 €
pozemok - záhrady, zastavaná plocha, ostatná plocha kúpna zmluva 2012-06-13 27 000 €
pozemok-trvalé trávne porasty, ostatná plocha, zastavaná plocha kúpna zmluva 2012-11-29 10 300 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Motorové vozidlo Toyota kúpna zmluva 2010-01-05 15890 €
Motorové vozidlo Toyota Rav4 kúpna zmluva 2022-05-02 30 000 € 30 000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Úspory na účte v banke úspory z platu 2022-12-31 cca 40 000 € cca 40 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypoteka Tatra banka, č.5115003296 2015-07-21
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypoteka Tatra banka, č. 5115003296 2015-07-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2013-09-05 1200 €
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2015-04-08 312, 45 €
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2015-07-30 187,55 €
Rodinný dom Výstavba-kolaudácia 2017-03-14 190 000 €
pozemok - záhrady, zastavaná plocha, ostatná plocha kúpna zmluva 2012-06-13 27 000 €
pozemok-trvalé trávne porasty, ostatná plocha, zastavaná plocha kúpna zmluva 2012-11-29 10 300 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Motorové vozidlo Toyota kúpna zmluva 2010-01-05 15890 €
Úspory na účte v banke úspory z platu 2021-12-31 cca 52 000,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypoteka Tatra banka, č.5115003296 2015-07-21
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypoteka Tatra banka, č. 5115003296 2015-07-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2013-09-05 1200 €
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2015-04-08 312, 45 €
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2015-07-30 187,55 €
Rodinný dom Výstavba-kolaudácia 2017-03-14 190 000 €
pozemok - záhrady, zastavaná plocha, ostatná plocha kúpna zmluva 2012-06-13 27 000 €
pozemok-trvalé trávne porasty, ostatná plocha, zastavaná plocha kúpna zmluva 2012-11-29 10 300 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Motorové vozidlo Toyota kúpna zmluva 2010-01-05 15890 €
Úspory na účte v banke úspory z platu 2020-12-31 cca 27 200,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypoteka Tatra banka, č.5115003296 2015-07-21
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypoteka Tatra banka, č. 5115003296 2015-07-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2013-09-05 1200 €
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2015-04-08 312, 45 €
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2015-07-30 187,55 €
Rodinný dom Výstavba-kolaudácia 2017-03-14 190 000 €
pozemok - záhrady, zastavaná plocha, ostatná plocha kúpna zmluva 2012-06-13 27 000 €
pozemok-trvalé trávne porasty, ostatná plocha, zastavaná plocha kúpna zmluva 2012-11-29 10 300 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Motorové vozidlo Toyota kúpna zmluva 2010-01-05 15890 €
Úspory na účte v banke úspory z platu 2019-12-31 cca 20 650,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypoteka Tatra banka 2015-07-21
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypoteka TB 2015-07-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2013-09-05
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2015-04-08
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2015-07-30
Rodinný dom Výstavba-kolaudácia 2017-03-14
pozemok - záhrady kúpna zmluva 2012-06-13
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2012-06-13
pozemok-trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2012-11-29
pozemok -ostatné plochy kúpna zmluva 2012-11-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Motorové vozidlo Toyota kúpna zmluva 2010-01-05 15890 €
Úspory a vklady na účte v banke úspory z platu 2018-12-31 cca 14 700,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypoteka TB 2015-07-21
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypoteka TB 2015-07-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2013-09-05
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2015-04-08
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2015-07-30
Rodinný dom Výstavba-kolaudácia 2017-03-14
pozemok - záhrady kúpna zmluva 2012-06-13
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2012-06-13
pozemok-trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2012-11-29
pozemok -ostatné plochy kúpna zmluva 2012-11-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Motorové vozidlo Toyota kúpna zmluva 2010-01-05 15890 €
Úspory a vklady na účte v banke úspory z platu a dar rodičov vo výške 17 000,- € zo dňa 14.8.2017 2017-12-31 24 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypoteka TB 2015-07-21
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypoteka TB 2015-07-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok- záhrada kúpna zmluva 2012-06-13
pozemok-trvale travnate porasty kúpna zmluva 2012-11-29
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2013-09-05
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2015-04-08
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2015-07-30
rozostavaná stavba výstavba 2015-06-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Motorové vozidlo Toyota kúpna zmluva 2010-01-05 15890 €
Vklad na účte úspory 2016-12-31 37 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypoteka TB 2015-07-21
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypoteka TB 2015-07-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt, 2 izb kúpna zmluva 2008-05-05
pozemok- záhrada kúpna zmluva 2012-06-13
pozemok-trvale travnate porasty kúpna zmluva 2012-11-29
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2013-09-05
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2015-04-08
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2015-07-30
rozostavaná stavba výstavba 2015-06-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Motorové vozidlo Toyota kúpna zmluva 2010-01-05
Vklad na účte úspory 2015-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypoteka TB 2015-07-21
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt, 2 izb kúpna zmluva 2008-05-05
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypoteka TB 2015-07-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt, 2 izb kúpna zmluva 2008-05-05
pozemok- záhrada kúpna zmluva 2012-06-13
pozemok-trvale travnate porasty kúpna zmluva 2012-11-29
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2013-09-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Motorové vozidlo Toyota kúpna zmluva 2010-01-05
Vklad na účte úspory 2014-12-31
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt, 2 izb kúpna zmluva 2008-05-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt, 2 izb kúpna zmluva 2008-05-05
pozemok- záhrada kúpna zmluva 2012-06-13
pozemok-trvale travnate porasty kúpna zmluva 2012-11-29
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2013-09-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Motorové vozidlo Toyota kúpna zmluva 2010-01-05
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt, 2 izb kúpna zmluva 2008-05-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt, 2 izb kúpna zmluva 2008-05-05
pozemok- záhrada kúpna zmluva 2012-06-13
pozemok-trvale travnate porasty kúpna zmluva 2012-11-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Motorové vozidlo Toyota kúpna zmluva 2010-01-05
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt, 2 izb kúpna zmluva 2008-05-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Zvolen
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt, 2 izb kúpna zmluva 2008-05-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad na účte v banke úspory z platu 2011-12-31
Motorové vozidlo Toyota kúpna zmluva 2010-01-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (133)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/37/03/2017 2017-03-28 1 Pv 173/13/6611 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/31/03/2017 2017-03-28 1 Pv 3/17/6611 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/30/02/2017 2017-03-10 2 Pv 369/15/6611 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/19/02/2017 2017-03-07 1 Pv 461/16/6611 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/20/02/2017 2017-03-16 1 Pv 461/16/6611 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/109/12/2016 2016-12-24 2 Pv 183/16/6611 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/90/10/2016 2016-10-29 2 Pv 209/16/6611 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/56/06/2016 2016-07-08 1 Pv 187/16/6611 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/39/05/2016 2016-05-24 1 Pv 128/16/6611 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/31/04/2016 2016-06-25 2 Pv 76/16/6611 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/30/04/2016 2016-05-03 1 Pv 8/13/6611 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/18/03/2016 2016-03-03 3 Pv 432/15/6611 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/13/02/2016 2016-03-15 2 Pv 562/15/6611 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/4/01/2016 2016-01-22 2 Pv 369/15/6611 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/145/12/2015 2015-12-21 1 Pv 363/15/6611 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/118/09/2015 2015-10-27 1 Pv 153/15/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/109/09/2015 2015-10-15 1 Pv 83/15/6611 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/108/09/2015 2015-10-13 2 Pv 161/15/6611 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/105/08/2015 (rtf, 49 KB) 2015-09-08 1 Pv 350/15/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/97/08/2015 (rtf, 50 KB) 2015-08-25 3 Pv 362/15/6611 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/664/09/2023 2023-10-10 2 Pv 199/22/6611 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/93/08/2015 (rtf, 44 KB) 2015-08-18 1 Pv 89/14/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/73/07/2015 (rtf, 44 KB) 2015-06-27 1 Pv 210/14/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/53/06/2015 (rtf, 59 KB) 2015-06-02 2 Pv 126/15/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/557/08/2023 2023-08-28 2 Pv 179/23/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/557/08/2023 (pdf, 92 KB) 2023-08-28 2 Pv 179/23/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/38/07/2015 (rtf, 45 KB) 2015-06-09 3 Pv 201/15/6611 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/187/01/2015 (rtf, 57 KB) 2014-12-30 2 Pv 377/14/6611 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/127/08/2014 (rtf, 55 KB) 2015-08-20 1 Pv 382/14/6611 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/120/08/2014 (rtf, 46 KB) 2014-08-12 3 Pv 345/13/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/81/07/2014 (rtf, 53 KB) 2014-06-17 1 Pv 203/14/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/73/06/2014 (rtf, 48 KB) 2014-06-06 3 Pv 33/13/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/74/06/2014 (rtf, 48 KB) 2014-06-06 2 Pv 224/13/6611 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/72/06/2014 (rtf, 48 KB) 2014-06-06 3 Pv 287/10/6611 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/94/06/2014 (rtf, 53 KB) 2014-05-20 1 Pv 152/14/6611 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/297/04/2023 2023-04-26 1 Pv 291/21/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/298/04/2023 2023-04-26 1 Pv 291/21/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/56/04/2014 (rtf, 56 KB) 2014-04-04 3 Pv 48/14/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/50/03/2014 (rtf, 48 KB) 2014-03-18 1 Pv 433/11/6611 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/17/02/2014 (rtf, 152 KB) 2014-02-11 1 Pv 737/13/6611 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/198/02/2014 (rtf, 50 KB) 2014-01-21 3 Pv 674/13/6611 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/179/12/2013 (rtf, 46 KB) 2013-11-26 3 Pv 457/12/6611 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/142/10/2013 (rtf, 86 KB) 2013-10-08 2 Pv 389/09/6611 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/110/11/2013 (rtf, 50 KB) 2013-11-05 1 Pv 790/08/6611 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/125/08/2013 (rtf, 66 KB) 2013-07-16 1 Pv 567/12/6611 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/92/07/2013 (rtf, 49 KB) 2013-06-25 3 Pv 345/13/6611 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/88/07/2013 (rtf, 63 KB) 2013-07-01 3 Pv 95/13/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/87/07/2013 (rtf, 59 KB) 2013-06-25 3 Pv 331/13/6611 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/69/05/2013 (rtf, 62 KB) 2013-05-18 2 Pv 364/12/6611 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/62/05/2013 (rtf, 51 KB) 2013-05-14 2 Pv 224/13/6611 § 236 – Zatajenie veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/46/03/2013 (rtf, 50 KB) 2013-03-12 3 Pv 33/13/6611 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/26/03/2013 (rtf, 59 KB) 2013-02-26 1 Pv 367/12/6611 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/35/03/2013 (rtf, 56 KB) 2013-02-16 2 Pv 361/12/6611 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/186/12/2012 (rtf, 52 KB) 2012-12-11 3 Pv 227/12/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/161/11/2012 (rtf, 51 KB) 2012-10-30 3 Pv 457/12/6611 § 310 – Pytliactvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/123/11/2012 (rtf, 47 KB) 2012-11-06 2 Pv 733/07/6611 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/112/08/2012 (rtf, 48 KB) 2012-07-24 1 Pv 204/12/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/116/08/2012 (rtf, 65 KB) 2012-07-28 3 Pv 420/11/6611 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/99/07/2012 (rtf, 218 KB) 2012-06-30 1 Pv 433/11/6611 § 156 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/73/06/2012 (rtf, 225 KB) 2012-05-29 2 Pv 167/12/6611 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/75/06/2012 (rtf, 217 KB) 2012-05-29 3 Pv 714/10/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/63/05/2012 (rtf, 220 KB) 2012-05-08 3 Pv 408/08/6611 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/102/07/2012 (rtf, 249 KB) 2012-07-03 1 Pv 865/09/6611 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/25/03/2012 (rtf, 215 KB) 2012-03-05 2 Pv 493/11/6611 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/373/05/2022 2022-06-04 1 Pv 269/20/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/374/05/2022 2022-06-03 1 Pv 269/20/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/39/03/2012 (rtf, 235 KB) 2012-03-10 2 Pv 678/11/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/221/04/2021 2021-04-16 1 Pv 66/21/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/202/03/2021 2021-04-07 3 Pv 168/19/6611 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/186/03/2021 2021-03-30 1 Pv 338/20/6611 § 378 – Týranie zvierat Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/96/02/2021 2021-02-18 1 Pv 251/19/6611 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/650/07/2020 2020-08-12 2 Pv 132/19/6611 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/497/06/2020 2020-06-17 3 Pv 82/19/6611 § 339 – Nadržovanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/413/05/2020 2020-05-29 2 Pv 213/19/6611 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/394/05/2020 2020-06-29 1 Pv 454/19/6611 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/329/04/2020 2020-05-01 1 Pv 282/19/6611 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/406/05/2019 2019-06-04 3 Pv 218/16/6611 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/277/03/2019 2019-05-09 2 Pv 451/18/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/152/02/2019 2019-03-02 1 Pv 259/17/6611 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/112/02/2019 2019-04-09 2 Pv 76/18/6611 § 306 – Porušovanie ochrany stromov a krov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/57/01/2019 2019-02-02 3 Pv 465/17/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/823/11/2018 2018-12-13 3 Pv 268/17/6611 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/358/05/2018 2018-06-12 2 Pv 94/18/6611 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/353/05/2018 2018-06-08 2 Pv 366/17/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/323/10/2017 2017-10-14 3 Pv 309/15/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/509/08/2018 2018-08-10 1 Pv 169/17/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/505/07/2018 2018-08-17 2 Pv 523/17/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/230/03/2024 2024-04-10 2 Pv 492/23/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/230/03/2024 (pdf, 101 KB) 2024-04-10 2 Pv 492/23/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/664/09/2023 (pdf, 87 KB) 2023-10-10 2 Pv 199/22/6611 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/557/08/2023 (pdf, 91 KB) 2023-08-28 2 Pv 179/23/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/297/04/2023 (pdf, 89 KB) 2023-04-26 1 Pv 291/21/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/298/04/2023 (pdf, 89 KB) 2023-04-26 1 Pv 291/21/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/373/05/2022 (pdf, 89 KB) 2022-06-04 1 Pv 269/20/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/374/05/2022 (pdf, 89 KB) 2022-06-03 1 Pv 269/20/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/221/04/2021 (pdf, 103 KB) 2021-04-16 1 Pv 66/21/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/202/03/2021 (pdf, 88 KB) 2021-04-07 3 Pv 168/19/6611 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/186/03/2021 (pdf, 94 KB) 2021-03-30 1 Pv 338/20/6611 § 378 – Týranie zvierat Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/96/02/2021 (pdf, 86 KB) 2021-02-18 1 Pv 251/19/6611 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/650/07/2020 (pdf, 88 KB) 2020-08-12 2 Pv 132/19/6611 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/497/06/2020 (pdf, 87 KB) 2020-06-17 3 Pv 82/19/6611 § 339 – Nadržovanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/413/05/2020 (pdf, 212 KB) 2020-05-29 2 Pv 213/19/6611 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/394/05/2020 (pdf, 99 KB) 2020-06-29 1 Pv 454/19/6611 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/329/04/2020 (pdf, 110 KB) 2020-05-01 1 Pv 282/19/6611 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/406/05/2019 (pdf, 104 KB) 2019-06-04 3 Pv 218/16/6611 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/277/03/2019 (pdf, 110 KB) 2019-05-09 2 Pv 451/18/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/152/02/2019 (pdf, 86 KB) 2019-03-02 1 Pv 259/17/6611 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/112/02/2019 (pdf, 132 KB) 2019-04-09 2 Pv 76/18/6611 § 306 – Porušovanie ochrany stromov a krov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/57/01/2019 (pdf, 87 KB) 2019-02-02 3 Pv 465/17/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/823/11/2018 (pdf, 88 KB) 2018-12-13 3 Pv 268/17/6611 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/509/08/2018 (pdf, 88 KB) 2018-08-10 1 Pv 169/17/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/505/07/2018 (pdf, 102 KB) 2018-08-17 2 Pv 523/17/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/358/05/2018 (pdf, 114 KB) 2018-06-12 2 Pv 94/18/6611 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/353/05/2018 (pdf, 93 KB) 2018-06-08 2 Pv 366/17/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/323/10/2017 (pdf, 90 KB) 2017-10-14 3 Pv 309/15/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/37/03/2017 (pdf, 89 KB) 2017-03-28 1 Pv 173/13/6611 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/31/03/2017 (pdf, 94 KB) 2017-03-28 1 Pv 3/17/6611 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/30/02/2017 (pdf, 88 KB) 2017-03-10 2 Pv 369/15/6611 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/19/02/2017 (pdf, 113 KB) 2017-03-07 1 Pv 461/16/6611 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/20/02/2017 (pdf, 116 KB) 2017-03-16 1 Pv 461/16/6611 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/109/12/2016 (pdf, 93 KB) 2016-12-24 2 Pv 183/16/6611 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/90/10/2016 (pdf, 185 KB) 2016-10-29 2 Pv 209/16/6611 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/56/06/2016 (pdf, 108 KB) 2016-07-08 1 Pv 187/16/6611 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/39/05/2016 (pdf, 112 KB) 2016-05-24 1 Pv 128/16/6611 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/31/04/2016 (pdf, 142 KB) 2016-06-25 2 Pv 76/16/6611 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/30/04/2016 (pdf, 128 KB) 2016-05-03 1 Pv 8/13/6611 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/18/03/2016 (pdf, 120 KB) 2016-03-03 3 Pv 432/15/6611 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/13/02/2016 (pdf, 239 KB) 2016-03-15 2 Pv 562/15/6611 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/4/01/2016 (pdf, 103 KB) 2016-01-22 2 Pv 369/15/6611 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/145/12/2015 (pdf, 122 KB) 2015-12-21 1 Pv 363/15/6611 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/118/09/2015 (pdf, 109 KB) 2015-10-27 1 Pv 153/15/6611 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/109/09/2015 (pdf, 123 KB) 2015-10-15 1 Pv 83/15/6611 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Zvolen BB/6611/108/09/2015 (pdf, 102 KB) 2015-10-13 2 Pv 161/15/6611 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.