Veronika Horniczká

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bratislava I.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1999-10-14
orná pôda dedičstvo 2009-06-01
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2009-06-01
orná pôda dedičstvo 2009-06-01
orná pôda dedičstvo 2009-06-01
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2009-06-01
orná pôda dedičstvo 2009-06-01
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2009-06-01
orná pôda dedičstvo 2009-06-01
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2009-06-01
garáž svojpomocná stavba 1974-03-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze dlhodobé úspory z platu, dôchodku 1995-01-01
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-06-30
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 1999-10-14
orná pôda dedičstvo 2009-06-01
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2009-06-01
orná pôda dedičstvo 2009-06-01
orná pôda dedičstvo 2009-06-01
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2009-06-01
orná pôda dedičstvo 2009-06-01
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2009-06-01
orná pôda dedičstvo 2009-06-01
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2009-06-01
garáž svojpomocná stavba 1974-03-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze dlhodobé úspory z platu, dôchodku 1995-01-01
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-06-30
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (8)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/3/01/2014 (rtf, 46 KB) 2013-12-16 1 Pv 98/13/1101 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/149/12/2013 (rtf, 50 KB) 2013-11-19 3 Pv 699/13/1101 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/146/12/2013 (rtf, 52 KB) 2013-11-12 1 Pv 864/11/1101 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/148/12/2013 (rtf, 70 KB) 2013-11-01 1 Pv 378/12/1101 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/100/08/2013 (rtf, 50 KB) 2013-08-09 3 Pv 341/13/1101 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/66/05/2013 (rtf, 54 KB) 2013-05-07 2 Pv 3/13/1101 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/51/08/2012 (rtf, 46 KB) 2012-07-24 2 Pv 367/12/1101 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/24/04/2012 (rtf, 211 KB) 2012-04-17 1 Pv 864/11/1101 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.

No relevant news articles found.