Veronika Horniczká

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bratislava I.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 14.10.1999
orná pôda dedičstvo 01.06.2009
trvalý trávnatý porast dedičstvo 01.06.2009
orná pôda dedičstvo 01.06.2009
orná pôda dedičstvo 01.06.2009
trvalý trávnatý porast dedičstvo 01.06.2009
orná pôda dedičstvo 01.06.2009
trvalý trávnatý porast dedičstvo 01.06.2009
orná pôda dedičstvo 01.06.2009
trvalý trávnatý porast dedičstvo 01.06.2009
garáž svojpomocná stavba 15.03.1974
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze dlhodobé úspory z platu, dôchodku 01.01.1995
osobné motorové vozidlo kúpa 30.06.2005
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt kúpa 14.10.1999
orná pôda dedičstvo 01.06.2009
trvalý trávnatý porast dedičstvo 01.06.2009
orná pôda dedičstvo 01.06.2009
orná pôda dedičstvo 01.06.2009
trvalý trávnatý porast dedičstvo 01.06.2009
orná pôda dedičstvo 01.06.2009
trvalý trávnatý porast dedičstvo 01.06.2009
orná pôda dedičstvo 01.06.2009
trvalý trávnatý porast dedičstvo 01.06.2009
garáž svojpomocná stavba 15.03.1974
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze dlhodobé úspory z platu, dôchodku 01.01.1995
osobné motorové vozidlo kúpa 30.06.2005
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (8)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/3/01/2014 (rtf, 46 KB) 16.12.2013 1 Pv 98/13/1101 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/149/12/2013 (rtf, 50 KB) 19.11.2013 3 Pv 699/13/1101 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/146/12/2013 (rtf, 52 KB) 12.11.2013 1 Pv 864/11/1101 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/148/12/2013 (rtf, 70 KB) 01.11.2013 1 Pv 378/12/1101 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/100/08/2013 (rtf, 50 KB) 09.08.2013 3 Pv 341/13/1101 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/66/05/2013 (rtf, 54 KB) 07.05.2013 2 Pv 3/13/1101 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/51/08/2012 (rtf, 46 KB) 24.07.2012 2 Pv 367/12/1101 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/24/04/2012 (rtf, 211 KB) 17.04.2012 1 Pv 864/11/1101 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.