Eva Mišíková

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
garáž stavba 1998-12-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-11-19
úspory plat 2011-12-31
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
cenné papiere TB HZL54 kúpa 2010-06-28
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
garáž stavba 1998-12-30
orná pôda dedičstvo 1996
orná pôda dedičstvo 1996
trávnaté porasty dedičstvo 1997
trávnaté porasty dedičstvo 1997
trávnaté porasty dedičstvo 1997
orná pôda dedičstvo 1997
trávnaté porasty dedičstvo 1997
trávnaté porasty dedičstvo 1997
trávnaté porasty dedičstvo 1997
trávnaté porasty dedičstvo 1997
orná pôda dedičstvo 1997
trávnaté porasty dedičstvo 1997
trávnaté porasty dedičstvo 1997
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2008-11-19
úspory plat 2011-12-31
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
cenné papiere TB HZL54 kúpa 2010-06-28
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.