Katarína Vojenčiaková

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Piešťany.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2006-01-11
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (6)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/75/05/2013 (rtf, 49 KB) 2013-05-07 1 Pv 136/12/2204 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/47/07/2012 (rtf, 212 KB) 2012-06-29 1 Pv 950/11/2204 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/40/07/2012 (rtf, 210 KB) 2012-06-12 1 Pv 119/12/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/41/06/2012 (rtf, 209 KB) 2012-06-08 1 Pv 947/11/2204 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/31/07/2012 (rtf, 218 KB) 2012-06-29 2 Pv 465/11/2204 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/20/05/2012 (rtf, 212 KB) 2012-05-01 2 Pv 469/11/2204 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.

No relevant news articles found.