JUDr. Ján Hrivnák

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky and Úrad špeciálnej prokuratúry.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Trvalý trávnatý porast Kúpna zmluva 2000-09-20 15000 Eur
Rodinný dom Výstavba 2005-01-04 70000 Eur
Nádvorie Kúpna zmluva 2000-09-20 10000 Eur
Rodinný dom Kúpna zmluva 2022-01-18 383.705 Eur
Garáž Kúpna zmluva 2022-01-18 detto
Ostatná plocha Kúpna zmluva 2022-01-18 detto
Prístupová cesta Kúpna zmluva 2022-01-18 detto
Prístupová cesta Kúpna zmluva 2022-01-18 detto
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Zariadenie domu Kúpa 2005-01-01 30000 Sk 30000 Sk
Vklad na účte úspora-plat 2019-12-31 160 000 160 000 Eur
Osobný automobil BMW Kúpa 2015-06-05 10000 Eur 10000 Eur
Osobný automobil BMW Kúpa 2019-01-25 12000Eur 12000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2022-02-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Trvalý trávnatý porast Kúpna zmluva 2000-09-20 15000 Eur
Rodinný dom Výstavba 2005-01-04 70000 Eur
Nádvorie Kúpna zmluva 2000-09-20 10000 Eur
Rodinný dom Kúpna zmluva 2022-01-18 383.705 Eur
Garáž Kúpna zmluva 2022-01-18 detto
Ostatná plocha Kúpna zmluva 2022-01-18 detto
Prístupová cesta Kúpna zmluva 2022-01-18 detto
Prístupová cesta Kúpna zmluva 2022-01-18 detto
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Zariadenie domu Kúpa 2005-01-01 30000 Sk 30000 Sk
Vklad na účte úspora-plat 2019-12-31 130 000 Eur
Osobný automobil BMW Kúpa 2015-06-05 10000 Eur 10000 Eur
Osobný automobil BMW Kúpa 2019-01-25 12000Eur 12000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2022-02-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Trvalý trávnatý porast Kúpna zmluva 2000-09-20 15000 Eur
Rodinný dom Výstavba 2005-01-04 70000 Eur
Nádvorie Kúpna zmluva 2000-09-20 10000 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Zariadenie domu Kúpa 2005-01-01 30000 Sk 30000 Sk
Vklad na účte úspora-plat 2019-12-31 160000Eur
Osobný automobil BMW Kúpa 2015-06-05 10000 Eur 10000 Eur
Osobný automobil BMW Kúpa 2019-01-25 12000Eur 12000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2024-07-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Trvalý trávnatý porast Kúpna zmluva 2000-09-20 15000 Eur
Rodinný dom Výstavba 2005-01-04 70000 Eur
Nádvorie Kúpna zmluva 2000-09-20 10000 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Zariadenie domu Kúpa 2005-01-01 30000 Sk 30000 Sk
Vklad na účte úspora-plat 2019-12-31 210000Eur
Osobný automobil BMW Kúpa 2015-06-05 10000 Eur 10000 Eur
Osobný automobil BMW Kúpa 2019-01-25 12000Eur 12000 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Trvalý trávnatý porast Kúpna zmluva 2000-09-20 15000 Eur
Rodinný dom Výstavba 2005-01-04 70000 Eur
Nádvorie Kúpna zmluva 2000-09-20 10000 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Zariadenie domu Kúpa 2005-01-01 30000 Sk 30000 Sk
Vklad na účte úspora-plat 2019-12-31 180000Eur
Osobný automobil BMW Kúpa 2015-06-05 10000 Eur 10000 Eur
Osobný automobil BMW Kúpa 2019-01-25 12000Eur 12000 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Trvalý trávnatý porast Kúpna zmluva 2000-09-20
Rodinný dom Výstavba 2005-01-04
Nádvorie Kúpna zmluva 2000-09-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Zariadenie domu Kúpa 2005-01-01 30000 30000
Vklad na účte úspora-plat 2018-12-31 110000
Osobný automobil BMW Kúpa 2015-06-05 10000 10000
Osobný automobil Hyundai Kúpa 2017-01-03 23000 23000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Trvalý trávnatý porast Kúpna zmluva 2000-09-20
Rodinný dom Výstavba 2005-01-04
Nádvorie Kúpna zmluva 2000-09-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Zariadenie domu Kúpa 2005-01-01 30000 30000
Vklad na účte úspora-plat 2017-12-31 80000
Osobný automobil BMW Kúpa 2015-06-05 10000 10000
Osobný automobil Hyundai Kúpa 2017-01-03 23000 23000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Trvalý trávnatý porast Kúpna zmluva 2000-09-20
Rodinný dom Výstavba 2005-01-04
Nádvorie Kúpna zmluva 2000-09-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Zariadenie domu Kúpa 2005-01-01 30000 30000
Osobný automobil NISSAN Kúpa 2005-12-15 25000 10000
Osobný automobil PEUGEOT 208 Kúpa 2014-09-26 10600 10600
Vklad na účte úspora-plat 2016-12-31 55000
Osobný automobil BMW Kúpa 2015-06-05 10000 10000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Úrad špeciálnej prokuratúry
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Trvalý trávnatý porast Kúpna zmluva 2000-09-20
Rodinný dom Výstavba 2005-01-04
Nádvorie Kúpna zmluva 2000-09-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zariadenie domu Kúpa 2005-01-01
Osobný automobil NISSAN Kúpa 2005-12-15
Osobný automobil PEUGEOT 208 Kúpa 2014-09-26
Vklad na účte úspora-plat 2015-12-31
Osobný automobil BMW Kúpa 2015-06-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Trvalý trávnatý porast Kúpna zmluva 2000-09-20
Rodinný dom Výstavba 2005-01-04
Nádvorie Kúpna zmluva 2000-09-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zariadenie domu Kúpa 2005-01-01
Osobný automobil NISSAN Kúpa 2005-12-15
Osobný automobil PEUGEOT 208 Kúpa 2014-09-26
Vklad na účte úspora-plat 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Trvalý trávnatý porast Kúpna zmluva 2000-09-20
Rodinný dom Výstavba 2005-01-04
Nádvorie Kúpna zmluva 2000-09-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zariadenie domu Kúpa 2005-01-01
Osobný automobil NISSAN Kúpa 2005-12-15
Osobný automobil FIAT Kúpa 2005-05-20
Vklad na účte úspora-plat 2013-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Trvalý trávnatý porast Kúpna zmluva 2000-09-20
Rodinný dom Výstavba 2005-01-04
Nádvorie Kúpna zmluva 2000-09-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zariadenie domu Kúpa 2005-01-01
Osobný automobil NISSAN Kúpa 2005-12-15
Osobný automobil FIAT Kúpa 2005-05-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Trvalý trávnatý porast Kúpna zmluva 2000-09-20
Rodinný dom Výstavba 2005-01-04
Nádvorie Kúpna zmluva 2000-09-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zariadenie domu Kúpa 2005-01-01
Osobný automobil NISSAN Kúpa 2005-12-15
Osobný automobil FIAT Kúpa 2005-05-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (37)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/20/03/2016 2016-03-27 VII/1 Gv 65/14/1000 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/535/12/2015 2015-12-25 VII/1 Gv 55/14/1000 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2608/10/2023 2023-10-12 VII/2 Gv 235/18/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2605/10/2023 2023-10-12 VII/2 Gv 235/18/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/494/08/2015 (rtf, 52 KB) 2015-08-11 VII/1 Gv 8/14/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/495/08/2015 (rtf, 53 KB) 2015-08-11 VII/1 Gv 9/14/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/481/07/2015 (rtf, 52 KB) 2015-07-22 VII/1 Gv 7/14/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/452/11/2014 (rtf, 45 KB) 2015-01-26 VII/1 Gv 80/12/1000 § 161 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/714/02/2023 2023-02-27 VII/3 Gv 23/22/1000 § 328 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/25/07/2013 (rtf, 59 KB) 2013-03-18 VII/1 Gv 155/11/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/327/01/2022 2022-01-29 VII/2 Gv 53/21/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/3007/12/2021 2022-01-03 VII/1 Gv 179/19/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2320/10/2021 2021-10-15 VII/2 Gv 54/18/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2262/09/2021 2021-10-23 VII/2 Gv 132/20/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1544/06/2021 2021-07-14 VII/1 Gv 98/16/1000 § 219 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1076/05/2021 2021-05-07 VII/1 Gv 13/21/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/331/02/2021 2021-02-13 VII/2 Gv 157/19/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1007/05/2020 2020-06-07 VII/1 Gv 66/18/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/670/03/2020 2020-03-27 VII/1 Gv 150/19/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/124/04/2018 2018-04-22 VII/2 Gv 210/17/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/3066/12/2023 2023-12-16 VII/3 Gv 61/21/1000 § 342 – Zasahovanie do nezávislosti súdu Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/3066/12/2023 (pdf, 240 KB) 2023-12-16 VII/3 Gv 61/21/1000 § 342 – Zasahovanie do nezávislosti súdu Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2605/10/2023 (pdf, 153 KB) 2023-10-12 VII/2 Gv 235/18/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2608/10/2023 (pdf, 153 KB) 2023-10-12 VII/2 Gv 235/18/1000 § 336 – Nepriama korupcia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/714/02/2023 (pdf, 116 KB) 2023-02-27 VII/3 Gv 23/22/1000 § 328 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/327/01/2022 (pdf, 136 KB) 2022-01-29 VII/2 Gv 53/21/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/3007/12/2021 (pdf, 154 KB) 2022-01-03 VII/1 Gv 179/19/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2320/10/2021 (pdf, 113 KB) 2021-10-15 VII/2 Gv 54/18/1000 § 422 – Prejavy sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/2262/09/2021 (pdf, 141 KB) 2021-10-23 VII/2 Gv 132/20/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1544/06/2021 (pdf, 118 KB) 2021-07-14 VII/1 Gv 98/16/1000 § 219 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1076/05/2021 (pdf, 116 KB) 2021-05-07 VII/1 Gv 13/21/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/331/02/2021 (pdf, 136 KB) 2021-02-13 VII/2 Gv 157/19/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/1007/05/2020 (pdf, 174 KB) 2020-06-07 VII/1 Gv 66/18/1000 § 329 – Prijímanie úplatku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/670/03/2020 (pdf, 158 KB) 2020-03-27 VII/1 Gv 150/19/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/124/04/2018 (pdf, 117 KB) 2018-04-22 VII/2 Gv 210/17/1000 § 333 – Podplácanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/20/03/2016 (pdf, 286 KB) 2016-03-27 VII/1 Gv 65/14/1000 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Úrad špeciálnej prokuratúry GP/1000/535/12/2015 (pdf, 163 KB) 2015-12-25 VII/1 Gv 55/14/1000 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.