Miroslava Križanová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Nitra.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Ostatné plochy kúpna zmluva 2003
Záhrady kúpna zmluva 2008
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
OMV kúpna zmluva 2008-07-24
Peniaze úspory 2011-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
OMV 2008-07-24
Peniaze 2011-12-31
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (5)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/112/09/2012 (rtf, 46 KB) 2012-09-04 1 Pv 304/12/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/96/07/2012 (rtf, 206 KB) 2012-07-06 4 Pv 680/11/4403 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/78/05/2012 (rtf, 205 KB) 2012-05-28 3 Pv 494/10/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/33/04/2012 (rtf, 208 KB) 2012-04-01 2 Pv 741/11/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/11/02/2012 (rtf, 206 KB) 2012-01-27 3 Pv 569/11/4403 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.