Mgr. Patrik Hujsa

The prosecutor is temporarily appointed to Krajská prokuratúra Bratislava.

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Bratislava.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Malacky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpa 2018-03-01 163.369,-€
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
byt dar 2020-11-30 110.000,-€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpa 2015-10-16 13.800,- €
hotovosť plat počas 2022 8.000,-€
hotovosť dar od rodiča 2024-11-22 5.000,-€
hotovosť plat počas 2023 24.000,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpa 2018-03-01 163.369,-€
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
byt dar 2020-11-30 110.000,-€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpa 2015-10-16 13800 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
úspory plat počas 2022 8.000,.€
úspory dar od rodiča 2024-11-22 5.000,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpa 2018-03-01 163.369,-€
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
byt dar 2020-11-30 110.000,-€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpa 2015-10-16 13800 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
úspory plat, predaj bytu počas 2021 19.500,.€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver zabezpečený nehnuteľnosťou 2019-03-13
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2009-07-16 86.937,23€
pozemok kúpa 2009-07-16 -//-
pozemok kúpa 2009-07-16 -//-
rodinný dom kúpa 2018-03-01 163.369,-€
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
byt dar 2020-11-30 110.000,-€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpa 2015-10-16 13800 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
úspory plat počas 2020 8.500,.€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver zabezpečený nehnuteľnosťou 2019-03-13
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2009-07-16 86.937,23€
pozemok kúpa 2009-07-16 -//-
pozemok kúpa 2009-07-16 -//-
rodinný dom kúpa 2018-03-01 163.369,-€
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
pozemok kúpa 2018-03-01 -//-
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpa 2015-10-16 13800 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver zabezpečený nehnuteľnosťou 2019-03-13
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2009-07-16
pozemok kúpa 2009-07-16
byt kúpa 2009-07-16
rodinný dom kúpa 2018-03-01
pozemok kúpa 2018-03-01
pozemok kúpa 2018-03-01
pozemok kúpa 2018-03-01
pozemok kúpa 2018-03-01
pozemok kúpa 2018-03-01
pozemok kúpa 2018-03-01
pozemok kúpa 2018-03-01
pozemok kúpa 2018-03-01
pozemok kúpa 2018-03-01
pozemok kúpa 2018-03-01
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpa 2015-10-16 13800 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver zabezpečený nehnuteľnosťou 2017-11-08
úver zabezpečený nehnuteľnosťou 2018-02-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2009-07-16
pozemok kúpa 2009-07-16
byt kúpa 2009-07-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpa 2015-10-16 13800 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver zabezpečený nehnuteľnosťou 2017-11-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2009-07-16
pozemok kúpa 2009-07-16
byt kúpa 2009-07-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-10-16 13800 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver zabezpečený nehnuteľnosťou 2013-09-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2009-07-16
pozemok kúpa 2009-07-16
byt kúpa 2009-07-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-10-16
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver zabezpečený nehnuteľnosťou 2013-09-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2009
pozemok kúpa 2009
byt kúpa 2009
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2009
pozemok kúpa 2009
byt kúpa 2009
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2009
pozemok kúpa 2009
byt kúpa 2009
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2009-07-16
pozemok kúpna zmluva 2009-07-16
pozemok kúpna zmluva 2009-07-16
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (17)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/76/12/2016 2017-03-21 1 Pv 575/16/1106 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/14/04/2015 (rtf, 51 KB) 2015-03-31 2 Pv 431/14/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/2696/12/2022 2022-12-23 1 Kv 69/22/1100 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/2/02/2013 (rtf, 51 KB) 2013-02-09 1 Pv 29/08/1106 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/53/11/2012 (rtf, 64 KB) 2012-11-06 1 Pv 173/11/1106 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/35/07/2012 (rtf, 216 KB) 2012-06-30 2 Pv 498/08/1106 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/31/06/2012 (rtf, 211 KB) 2012-06-05 1 Pv 1606/08/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/30/06/2012 (rtf, 216 KB) 2012-05-25 2 Pv 650/11/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/28/05/2012 (rtf, 238 KB) 2012-05-15 1 Pv 437/08/1106 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/1956/07/2021 2021-08-06 1 Kv 65/21/1100 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/2324/09/2020 2020-10-03 1 Kv 35/20/1100 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/66/03/2020 2020-04-04 1 Pv 128/19/1106 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/2696/12/2022 (pdf, 98 KB) 2022-12-23 1 Kv 69/22/1100 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/1956/07/2021 (pdf, 102 KB) 2021-08-06 1 Kv 65/21/1100 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/2324/09/2020 (pdf, 117 KB) 2020-10-03 1 Kv 35/20/1100 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/66/03/2020 (pdf, 93 KB) 2020-04-04 1 Pv 128/19/1106 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/76/12/2016 (pdf, 88 KB) 2017-03-21 1 Pv 575/16/1106 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.