JUDr. Zuzana Hulinová

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Bratislava.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2002-10-23 cca 1 mil.250000 Sk neviem
rodinný dom, pozemok darovanie 2023-07-18 neviem nevim
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
FORD FOCUS ŠPZ BL418NA kúpa po splatení leasingu 2019-10-01 cca17.000,-Euro leasing a potom 30 Euro cca 17.000,- euro
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory pracovný pomer doba zamestnaneckého pomeru
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2003
splatená 02.12.2021
leasing vozidla 2022-10-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2002-10-23 cca 1 mil.250000 Sk neviem
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
FORD FOCUS ŠPZ BL418NA kúpa po splatení leasingu 2019-10-01 cca17.000,-Euro leasing a potom 30 Euro cca 17.000,- euro
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory pracovný pomer doba zamestnaneckého pomeru
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2003
splatená 02.12.2021
leasing vozidla 2022-10-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2002-10-23 cca 1 mil.250000 Sk neviem
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Ford Focus kúpa po splatení leasingu 2019-10-01 cca17.000,-Euro leasing a potom 30 Euro cca 17.000,- euro
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory pracovný pomer doba zamestnaneckého pomeru
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2003
splatená 02.12.2021
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2002-10-23 cca 1 mil.250000 Sk neviem
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Ford Focus kúpa po splatení leasingu 2019-10-01 cca17.000,-Euro leasing a potom 30 Euro cca 17.000,- euro
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory pracovný pomer doba zamestnaneckého pomeru
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2003
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2002-10-23 cca 1 mil.250000 Sk neviem
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Ford Focus kúpa po splatení leasingu 2019-10-01 cca17.000,-Euro leasing a potom 30 Euro cca 17.000,- euro
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2003
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2002-10-23
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2003
leasing 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2002-10-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu osobné vlastníctvo 4000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2003
leasing 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2002-10-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu osobné vlastníctvo 10000,-Euro
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2003
leasing 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2002-10-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka 2003
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2002-10-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2002-10-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2002-10-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Bratislava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2002-10-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (14)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/3/04/2016 2016-05-16 2 Kv 24/16/1100 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/4/01/2016 2016-05-12 2 Kv 14/15/1100 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/2052/08/2023 2023-09-04 1 Kv 54/18/1100 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/6/05/2015 (rtf, 47 KB) 2015-05-06 2 Kv 17/11/1100 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/1075/05/2023 2023-05-17 1 Kv 4/23/1100 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/9/06/2014 (rtf, 46 KB) 2014-06-18 1 Kv 6/14/1100 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/41/04/2017 2017-05-26 1 Kv 13/14/1100 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/35/10/2016 2017-05-27 1 Kv 107/15/1100 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/2052/08/2023 (pdf, 376 KB) 2023-09-04 1 Kv 54/18/1100 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/1075/05/2023 (pdf, 92 KB) 2023-05-17 1 Kv 4/23/1100 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/41/04/2017 (pdf, 125 KB) 2017-05-26 1 Kv 13/14/1100 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/35/10/2016 (pdf, 118 KB) 2017-05-27 1 Kv 107/15/1100 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/3/04/2016 (pdf, 94 KB) 2016-05-16 2 Kv 24/16/1100 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Krajská prokuratúra Bratislava BA/1100/4/01/2016 (pdf, 93 KB) 2016-05-12 2 Kv 14/15/1100 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.