JUDr. Ľubica Chlpíková

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2004-08-17 50 000 Eur
záhrada rozhodnutie ROEP 2003-11-20 2900 Eur
byt byt 2003-12-11 13 300 Eur
chata kúpa 2012-11-29 1000 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2003 13200
úspory z platu priebežne, časť aj v roku 2015 peňažný ústav
osobné motorové vozidlo kúpa 2014 21000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
len úspory, ako je uvedené vyššie
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2004-08-17 50 000 Eur
záhrada rozhodnutie ROEP 2003-11-20 2900 Eur
byt dedičstvo 2003-12-11 13 300 Eur
chata kúpa 2012-11-29 1000 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2003 13200
úspory z platu priebežne peňažný ústav
osobné motorové vozidlo kúpa 2014 21000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
len úspory, ako je uvedené vyššie
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2004-08-17 50 000 Eur
záhrada rozhodnutie ROEP 2003-11-20 2900 Eur
byt byt 2003-12-11 13 300 Eur
chata kúpa 2012-11-29 1000 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2003 13200
úspory z platu priebežne, časť aj v roku 2015 peňažný ústav
osobné motorové vozidlo kúpa 2014 21000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
len úspory, ako je uvedené vyššie
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2004-08-17 50 000 Eur
záhrada rozhod. ROEP 2003-11-20 2900 Eur
byt dedič. podiel - kúpa 2003-12-11 13 300 Eur
chata kúpa - dedič. podiel 2012-11-29 1000 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2003 13200
úspory z platu priebežne počas roka údaj podlieha bankovému tajomstvu, v prípade potreby bude uložený súhlas na oboznámenie oprávnenej osobe účet peňažný ústav
osobné motorové vozidlo kúpa 2014 21000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
len úspory ako je uvedené vyššie
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
hypotekárny úver 2014-11-01 27000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2014-11-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2004-08-17 50 000 Eur
záhrada rozhodnutie ROEP 2003-11-20 2900 Eur
byt byt 2003-12-11 13 300 Eur
chata kúpa 2012-11-29 1000 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2003 13200
úspory z platu priebežne, časť aj v roku 2015 35000
osobné motorové vozidlo kúpa 2014 21000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
hypotekárny úver 2014-11-01 27000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2014-11-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2004-08-17
záhrada dedenie 2003-11-20
byt kúpa 2003-12-11
chata kúpa 2012-11-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2003 13200
úspory z platu priebežne, časť aj v roku 2015 50000
osobné motorové vozidlo kúpa 2014 21000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
hypotekárny úver 2014-11-01 27000 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2004-08-17
záhrada dedenie 2003-11-20
byt kúpa 2003-12-11
chata kúpa 2012-11-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2003 13200
úspory z platu priebežne, časť aj v roku 2015 30000
osobné motorové vozidlo kúpa 2014 21000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
hypotekárny úver 2014-11-01 27000 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2004-08-17
záhrada dedenie 2003-11-20
byt kúpa 2003-12-11
chata kúpa 2012-11-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2003 13200
úspory z platu priebežne, časť aj v roku 2015 20000
osobné motorové vozidlo kúpa 2014 21000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
hypotekárny úver 2014-11-01 27000 Eur
spotrebný úver na auto 2014-11-01 15000 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2004-08-17
záhrada dedenie 2003-11-20
byt kúpa 2003-12-11
chata kúpa 2012-11-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2003
úspory z platu priebežne, časť aj v roku 2015
osobné motorové vozidlo kúpa 2014
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2014-11-01
spotrebný úver na auto 2014-11-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2004-08-17
záhrada dedenie 2003-11-20
byt kúpa 2003-12-11
chata kúpa 2012-11-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2003
úspory z platu 2001
osobné motorové vozidlo kúpa 2014
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na byt 2004-09-13
úver na byt refinancovaný pôvodný 2014-11-01
spotrebný úver na auto 2014-11-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2004-08-17
záhrada dedenie 2003-11-20
byt kúpa 2003-12-11
chata kúpa 2012-11-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2003
úspory z platu 2001
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na byt 2004-09-13
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2004-08-17
záhrada dedenie 2003-11-20
byt kúpa 2003-12-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2003
úspory z platu 2001
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na byt 2004-09-13
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2004-08-17
záhrada dedenie 2003-11-20
byt kúpa 2003-12-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2003
úspory z platu 2011-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na byt 2004-09-13
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.