JUDr. Patrícia Ivanová

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Košice.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Košice II and Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda kúpna zmluva 2012-08-13 47.883 €
rodinný dom výstavba 2017-11-06 220.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Kia Carens kúpna zmluva 2020-06-30 22 000 22 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019-05-23
spotrebiteľský úver 2022-02-08
leasing 2021-06-01
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda kúpna zmluva 2012-08-13 47.883 €
rodinný dom výstavba 2017-11-06 220.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Kia Carens kúpna zmluva 2020-06-30 22.000 22.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019-05-23
spotrebný úver 2022-02-08
leasing 2021-06-01
úverová zmluva 2018-06-11
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda kúpna zmluva 2012-08-13 47.883 €
rodinný dom výstavba 2017-11-06 220.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Kia Carens kúpna zmluva 2020-06-30 22.000 22.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019-05-23
spotrebný úver 2022-02-08
leasing 2021-06-01
úverová zmluva 2018-06-11
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda kúpna zmluva 2012-08-13 47.883 €
rodinný dom výstavba 2017-11-06 220.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Kia Carens kúpna zmluva 2020-06-30 22.000 22.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019-05-23
spotrebiteľský úver 2019-11-15
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda kúpna zmluva 2012-08-13 47.883 €
rodinný dom výstavba 2017-11-06 220.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-03-18
leasing 2016-06-27
spotrebiteľský úver 2019-11-15
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2012-08-13
rodinný dom výstavba 2017-11-06
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-03-18
leasing 2016-06-27
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2012-08-13
rodinný dom výstavba 2017-11-06
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-03-18
leasing 2016-06-27
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2012-08-13
rodinný dom výstavba 2016
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-03-18
leasing 2016-06-27
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2012-08-13
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2014-07-02
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záväzkové vzťahy
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2014-07-02
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2001
orná pôda kúpna zmluva 2012-08-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na účte hypotekárny úver jún 2014
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2005-11-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2001
orná pôda kúpna zmluva 2012-08-13
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2005-11-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2001
orná pôda kúpna zmluva 2012-08-13
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2005
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (19)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/164/05/2015 (rtf, 57 KB) 2015-05-20 3 Pv 40/14/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/150/05/2015 (rtf, 45 KB) 2015-04-10 1 Pv 72/14/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/92/03/2015 (rtf, 45 KB) 2015-02-25 1 Pv 846/12/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/389/08/2014 (rtf, 46 KB) 2014-08-05 4 Pv 210/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/373/08/2014 (rtf, 45 KB) 2014-07-22 2 Pv 563/13/8803 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/372/07/2014 (rtf, 47 KB) 2014-07-19 2 Pv 451/11/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/370/08/2014 (rtf, 47 KB) 2014-07-22 4 Pv 73/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/360/07/2014 (rtf, 46 KB) 2014-07-05 1 Pv 133/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/326/06/2014 (rtf, 48 KB) 2014-06-05 1 Pv 903/08/8803 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/321/06/2014 (rtf, 45 KB) 2014-06-04 3 Pv 239/11/8803 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/320/06/2014 (rtf, 44 KB) 2014-06-05 3 Pv 239/11/8803 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/357/06/2014 (rtf, 45 KB) 2014-05-26 2 Pv 1143/09/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/308/06/2014 (rtf, 44 KB) 2014-05-26 2 Pv 1143/09/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/271/07/2014 (rtf, 47 KB) 2014-06-10 4 Pv 289/13/8803 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/272/05/2014 (rtf, 49 KB) 2014-05-11 4 Pv 289/13/8803 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/218/05/2014 (rtf, 44 KB) 2014-03-25 3 Pv 783/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/298/05/2014 (rtf, 43 KB) 2014-03-22 3 Pv 326/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/221/05/2014 (rtf, 43 KB) 2014-03-21 2 Pv 592/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/136/05/2014 (rtf, 44 KB) 2014-03-22 4 Pv 703/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.