JUDr. Tatjana Jánošíková

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2008-05-29 4 050 000,00 Sk - 134 435,40 Eur
orná pôda dedičstvo 1997 410.00 Sk - 13,60 Euro
lesné pozemky dedičstvo 1997 260,00 Sk - 9,00 Euro
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
VW Golf, osobné, rok výroby 2004 kúpa 2014-01-29 300,00 eur 300,00 eur
Peniaze predaj ornej pôdy 2016-03-31 dedičstvo 6.229,00 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
sporenie k osobnému účtu zmluva s bankou r. 2009 8.203,_
termínovaný vklad pri osobnom účte zmluva s bankou 2018 10.000,-
ukončenie súdneho sporu o poistné plnenie rozsudok OS BAI v spojení s KS BA 2020-03-11 20.973,-
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2008-05-29 4 050 000,00 Sk - 134 435,40 Eur
orná pôda dedičstvo 1997 410.00 Sk - 13,60 Euro
lesné pozemky dedičstvo 1997 260,00 Sk - 9,00 Euro
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
VW Golf, osobné, rok výroby 2004 kúpa 2014-01-29 300,00 eur 300,00 eur
Peniaze predaj ornej pôdy 2016-03-31 dedičstvo 6.229,00 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2008-05-29
orná pôda dedičstvo 1997
lesné pozemky dedičstvo 1997
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
VW Golf, osobné, rok výroby 2004 kúpa 2014-01-29 300,00 eur 300,00 eur
Peniaze predaj ornej pôdy 2016-03-31 dedičstvo 6.229,00 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2008-05-29
orná pôda dedičstvo 1997
lesné pozemky dedičstvo 1997
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
VW Golf, osobné, rok výroby 2004 kúpa 2014-01-29 300,00 eur 300,00 eur
Peniaze predaj ornej pôdy 2016-03-31 dedičstvo 6.229,00 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2008-05-29
orná pôda dedičstvo 1997
lesné pozemky dedičstvo 1997
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
VW Golf, osobné, rok výroby 2004 kúpa 2014-01-29 300,00 eur 300,00 eur
Peniaze predaj ornej pôdy 2016-03-31 dedičstvo 6.229,00 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2008-05-29
orná pôda dedičstvo 1997
lesné pozemky dedičstvo 1997
orná pôda dedičstvo 1997
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
VW Golf, osobné, rok výroby 2004 kúpa 2014-01-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2008-05-29
orná pôda dedičstvo 1997
lesné pozemky dedičstvo 1997
orná pôda dedičstvo 1997
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
VW Golf, osobné, rok výroby 2004 kúpa 2014-01-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2008-05-29
orná pôda dedičstvo 1997
lesné pozemky dedičstvo 1997
orná pôda dedičstvo 1997
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2008-05-29
orná pôda dedičstvo 1997
lesné pozemky dedičstvo 1997
orná pôda dedičstvo 1997
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2008-05-29
orná pôda dedičstvo 1997
lesné pozemky dedičstvo 1997
orná pôda dedičstvo 1997
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.