Mgr. Dominika Kaletová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Košice II.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Rodinný dom Kúpa 2018-09-10 140 000 EUR
Orná pôda Kúpa 2018-09-10 55 000 EUR
Zastavané plochy a nádvoria Kúpa 2018-09-10 13 000 EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo značky Opel Insignia Hatchback Kúpa 2018 28 211,48 eur 28 211,48 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Úspory Úspory 2022-12-31 8328,90 8328,90
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver na bývanie 2018
Úver na bývanie 2018
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Rodinný dom Kúpa 2018-09-10 140 000 EUR
Orná pôda Kúpa 2018-09-10 55 000 EUR
Zastavané plochy a nádvoria Kúpa 2018-09-10 13 000 EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo značky Opel Insignia Hatchback Kúpa 2018 28 211,48 eur 28 211,48 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver na bývanie 2018
Úver na bývanie 2018
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Rodinný dom Kúpa 2018-09-10 140 000 EUR
Orná pôda Kúpa 2018-09-10 55 000 EUR
Zastavané plochy a nádvoria Kúpa 2018-09-10 13 000 EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo značky Opel Insignia Hatchback Kúpa 2018 28 211,48 eur 28 211,48 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver na bývanie 2018
Úver na bývanie 2018
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla Kúpa 2018-09-10 62 000
Orná pôda Kúpa 2018-09-10 55000
Zastavané plochy a nádvoria Kúpa 2018-09-10 13000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo značky Opel Insignia Hatchback Kúpa 2018 28 211,48 eur 28 211,48 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver na bývanie 2018
Úver na bývanie 2018
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla Kúpa 2018-09-10
Orná pôda Kúpa 2018-09-10
Zastavané plochy a nádvoria Kúpa 2018-09-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo značky Opel Insignia Hatchback Kúpa 2018 28 211,48 eur 28 211,48 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver na bývanie 2018
Úver na bývanie 2018
Leasing na osobné motorové vozidlo 2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peňažné prostriedky sporenie 2017 45 750,00 45 750,00 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Leasing OMV, Opel Insignia 2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (2)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/595/06/2018 2018-07-13 4 Pv 218/18/8803 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/595/06/2018 2018-07-13 4 Pv 218/18/8803 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

No relevant news articles found.