JUDr. Dušan Kalužný

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva č.16/EO/2003/MP/BD 2003-10-27 35.000 EUR cca 100.000 EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bytové zariadenie priebežne cca 30.000 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave úspory z platu priebežne cca 40.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bytové zariadenie priebežne cca 30.000 EUR
vklady v peňažnom ústave priebežne cca 40.000 EUR
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva č.16/EO/2003/MP/BD 2003-10-27 35.000 EUR 80.000 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave úspory z platu priebežne cca 30.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bytové zariadenie priebežne cca 42.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-09-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpna zmluva č.16/EO/2003/MP/BD 2003-10-27 35.000 EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave úspory z platu priebežne 25.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bytové zariadenie priebežne 40.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-09-01
spotrebný úver 2017-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva č.16/EO/2003/MP/BD 2003-10-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave úspory z platu priebežne 25.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bytové zariadenie priebežne 35.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-09-01
spotrebný úver 2017-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva č.16/EO/2003/MP/BD 2003-10-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave úspory z platu priebežne 35.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bytové zariadenie priebežne 32.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-09-01
spotrebný úver 2017-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva č.16/EO/2003/MP/BD 2003-10-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave úspory z platu priebežne 20.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
bytové zariadenie priebežne 30.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2016-09-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva č.16/EO/2003/MP/BD 2003-10-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory z platu priebežne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bytové zariadenie priebežne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2003-12-01
spotrebný úver 2014-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva č.16/EO/2003/MP/BD 2003-10-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory z platu priebežne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bytové zariadenie priebežne
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva č.16/EO/2003/MP/BD 2003-10-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory z platu priebežne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bytové zariadenie priebežne
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva č.16/EO/2003/MP/BD 2003-10-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory z platu priebežne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bytové zariadenie priebežne
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2003-10-27
č.16/EO/2003/MP/BD
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave úspory z platu priebežne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
bytové zariadenie priebežne
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.