JUDr. Lýdia Bartošová, PhD.

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Trnava.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Trnava.

We register the prosecutor as námestníčka krajského prokurátora pre trestný úsek at the prosecutors' office Krajská prokuratúra Trnava.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dom výstavba 2015-12-30 cca 200.000,- Eur
záhrada kúpa 2012-11-15 72.000,- Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil kúpa 2012 8600,-Eur 8600,-Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave úspory 2012-2023 cca 43.000,- Eur cca 43.000,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-11-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dom výstavba 2015-12-30 cca 200.000,- Eur
záhrada kúpa 2012-11-15 72.000,- Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil kúpa 2012 8600,-Eur 8600,-Eur
vklad v peňažnom ústave úspory 2012-2021 cca 53.000,-Eur cca 53.000,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-11-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dom výstavba 2015-12-30 cca 200.000,- Eur
záhrada kúpa 2012-11-15 72.000,- Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil kúpa 2012 8600,-Eur 8600,-Eur
vklad v peňažnom ústave úspory 2012-2021 cca 61.000,-Eur cca 61.000,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-11-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dom výstavba 2015-12-30 cca 200.000,- Eur
záhrada kúpa 2012-11-15 72.000,- Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil kúpa 2012 8600,-Eur 8600,-Eur
vklad v peňažnom ústave úspory 2012-2020 57.000,-Eur 57.000,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-11-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dom výstavba 2015-12-30 cca 200.000,- Eur
záhrada kúpa 2012-11-15 72.000,- Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil kúpa 2012 8600,-Eur 8600,-Eur
vklad v peňažnom ústave úspory 2012-2019 57.000,-Eur 57.000,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-11-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dom výstavba 2015-12-30
záhrada kúpa 2012-11-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil kúpa 2012 8600,-Eur 8600,-Eur
vklad v peňažnom ústave úspory, predaj bytu 2012-2018 81.500,-Eur 81.500,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-11-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2004
dom výstavba 2015-12-30
záhrada kúpa 2012-11-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil kúpa 2012 8600,-Eur 8600,-Eur
vklad v peňažnom ústave úspory 2012-2017 5.000,-Eur 5.000,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-11-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2004
dom výstavba 2015-12-30
záhrada kúpa 2012-11-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil kúpa 2012 8600,-Eur 8600,-Eur
vklad v peňažnom ústave úspory 2012-2015 10.000,-Eur 10.000,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-11-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2004
rozostavaná stavba domu+garáže kúpa 2015-12-30
záhrada kúpa 2012-11-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil kúpa 2012
vklad v peňažnom ústave úspory 2012-2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2015-11-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2004
dom kúpa 2012-11-15
záhrada kúpa 2012-11-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil kúpa 2012
vklad v peňažnom ústave úver 2012-11-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2004
dom kúpa 2012-11-15
záhrada kúpa 2012-11-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil kúpa 2012
vklad v peňažnom ústave úver 2012-11-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dom kúpa 2012-11-15
záhrada kúpa 2012-11-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil kúpa 2012-10-31
peniaze úver 2012-11-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2004
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z pracovného príjmu 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (8)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/138/08/2015 (rtf, 41 KB) 2015-07-17 2 Pv 936/14/2207 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/87/06/2015 (rtf, 51 KB) 2015-05-29 2 Pv 752/14/2207 § 375 – Poškodzovanie cudzích práv Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/92/06/2015 (rtf, 58 KB) 2015-05-29 1 Pv 593/14/2207 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/106/06/2015 (rtf, 43 KB) 2015-05-05 4 Pv 505/13/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/72/04/2015 (rtf, 42 KB) 2015-04-16 1 Pv 792/13/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/5/01/2015 (rtf, 50 KB) 2014-12-09 4 Pv 178/14/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/172/07/2014 (rtf, 50 KB) 2014-07-08 2 Pv 762/13/2207 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/134/05/2014 (rtf, 98 KB) 2014-04-09 1 Pv 165/09/2207 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

No relevant news articles found.