Krajská prokuratúra Trnava Dolné Bašty 1, 917 44 Trnava 1

Regional Attorney General is JUDr. Ivo Vendel.

At the prosecutor's office we register 28 prosecutors, 11 leading employees, and 82 decrees.

We register 47.08 convited people per year on avarage. Regional yearly average is 39.78.

Average incoming cases for prosecutor is 140.17 yearly. Regional yearly average is 140.79.

Average amount of filed prosecutions is 4.16 yearly. Regional yearly average is 3.21.

Average amount of rest cases from previous period is 70.64 yearly, which is 76.25% of all cases in the registry. Regional yearly average is 69.61 (92.67%).

Aggregation is perfomed only on the data from the ‘V’ register

Address

Krajská prokuratúra Trnava
Dolné Bašty 1
917 44 Trnava 1
Slovak Republic

Registry

Phone Number
Note
Business Hours
Monday: 8:00 – 15:00
Tuesday: 8:00 – 15:00
Wednesday: 8:00 – 15:00
Thursday: 8:00 – 15:00
Friday: 8:00 – 15:00

Leading Employees

List of leading employees we currently register at the attorney general's office

Name Position
JUDr. Ivo Vendel krajský prokurátor
JUDr. Tatiana Hunová námestníčka krajského prokurátora pre netrestný úsek
JUDr. Lýdia Bartošová, PhD. námestníčka krajského prokurátora pre trestný úsek
JUDr. Mojmír Huna vedúci organizačného a personálneho oddelenia, hovorca
Mgr. Michaela Závodná vedúca medzinárodného oddelenia a dozoru v trestnom konaní
JUDr. Jarmila Slobodová vedúca oddelenia dozoru nad vyšetrovaním a skráteným vyšetrovaním trestných činov príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a boja s organizovaným zločinom
JUDr. Michaela Marková vedúca netrestného oddelenia
Ing. Janka Luptáková vedúca oddelenia vnútornej správy
Ing. Peter Jablonický vedúci oddelenia informatiky
Mgr. Monika Opetová vedúca správy registratúry
Mgr. Martina Blechová referát ochrany utajovaných skutočností

List of Decrees (82)

Prosecutor Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutors' office and therefore not all the results might be relevant.