Krajská prokuratúra Trnava Dolné Bašty 1, 917 44 Trnava

Regional Attorney General is JUDr. Ivo Vendel.

At the prosecutor's office we register 27 prosecutors and 3 leading employees.

We register 48.27 convited people per year on avarage. Regional yearly average is 40.05.

Average incoming cases for prosecutor is 140.17 yearly. Regional yearly average is 140.79.

Average amount of filed prosecutions is 4.16 yearly. Regional yearly average is 3.21.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 70.64 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 76.25% vecí v danom registri. Regional yearly average is 69.61 (92.67%).

Aggregation is perfomed only on the data from the ‘V’ register

Contant

Phone Number:

Address

Krajská prokuratúra Trnava
Dolné Bašty 1
917 44 Trnava
Slovak Republic

Registry

Phone Number
Note
pondelok, 8.00, 15.00
Business Hours
Monday: 8:00 – 15:00
Tuesday: 8:00 – 15:00
Wednesday: 8:00 – 15:00
Thursday: 8:00 – 15:00
Friday: 11:30 – 12:00

Leading Employees

List of leading employees we currently register at the attorney general's office

Name Position
JUDr. Ivo Vendel krajský prokurátor
JUDr. Karol Pánik námestník krajského prokurátora - trestný úsek
JUDr. Tatiana Hunová námestníčka krajského prokurátora - netrestný úsek

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutors' office and therefore not all the results might be relevant.