JUDr. Jozef Kandera

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

We register the prosecutor as prvý námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky at the prosecutors' office Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Rodinný dom a nádvorie kúpna zmluva 2005-07-06 930 000,-Sk
Orná pôda kúpna zmluva 2005-07-06 70 000,-Sk
Byt kúpna zmluva 1999-04-14 30 000,-Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobné motorové vozidlo kúpa 2013-04-01 13 990.-€
Osobné motorové vozidlo kúpa 2022-03-01 42 311,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Účet v SLSP úspory z platu 2012-12-31 21 607,-€ 21 607,-€
Účet v SLSP úspory z platu 2018-09-15 6 446,-€ 6 446,-€
Investície SLSP kúpa 2019-07-22 20 010,-€ 20 010,-€
Účet v SLSP úspory z platu neviem 12 156,-€ 12 156,-€
Účet v SLSP úspory z platu neviem 10 325,-€ 10 325,-€
Kombi vklad v SLSP úspory z platu neviem 2 347,-€ 2 347,-€
Investície v SLSP kúpa neviem 17 676,-€ 17 676,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Rodinný dom a nádvorie kúpna zmluva 2005-07-06 930 000,-Sk
Orná pôda kúpna zmluva 2005-07-06 70 000,-Sk
Byt kúpna zmluva 1999-04-14 30 000,-Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobné motorové vozidlo kúpa 2013-04-01 13 990.-€
Osobné motorové vozidlo kúpa 2022-03-01 42 311,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Účet v SLSP úspory z platu 2012-12-31 7 117,-€ 7 117,-€
Účet v SLSP úspory z platu 2018-09-15 4 734,-€ 4 734,-€
Investície SLSP kúpa 2019-07-22 13 468,-€ 13 468,-€
Účet v SLSP úspory z platu neviem 9 146,-€ 9.146,-€
Účet v SLSP úspory z platu neviem 9 759,-€ 9 759,-€
Kombi vklad v SLSP úspory z platu neviem 2 025,-€ 2 025,-€
Investície v SLSP kúpa neviem 17 676,-€ 17 676,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Rodinný dom a nádvorie kúpna zmluva 2005-07-06 930 000,-Sk
Orná pôda kúpna zmluva 2005-07-06 70 000,-Sk
Byt kúpna zmluva 1999-04-14 30 000,-Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobné motorové vozidlo kúpa 2008-04-02 37 600,- €
Osobné motorové vozidlo kúpa 2013-04 13 990,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory úspory z platu 2012-12-31 8 439,- € 8 439,- €
úspory úspora z platu 2018-09-15 11 311,-€ 11 311,-€
SPORO GLOBAL RENTA kúpa 2024-06-23 8 000,-€ 8 124,- €
úspory úspory z platu neviem 8 358,-€ 8 358,-€
úspory úspory z platu neviem 8 600,-€ 8 600,-€
úspory úspory z platu neviem 7 400,- E 7 400,- €
Kombi vklad úspory z platu neviem 2 300,- € 2 300,- €
Sporofond maximaliz výnosov úspory z platu neviem 3 299,- € 3 223,- €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Rodinný dom a nádvorie kúpna zmluva 2005-07-06 930 000,-Sk
Orná pôda kúpna zmluva 2005-07-06 70 000,-Sk
Byt kúpna zmluva 1999-04-14 30 000,-Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobné motorové vozidlo kúpa 2008-04-02 37 600,- €
Osobné motorové vozidlo kúpa 2013-04 13 990,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory úspory z platu 2012-12-31 15 154,-€ 15 154,-€
úspory úspora z platu 2018-09-15 11 311,-€ 11 311,-€
SPORO GLOBAL RENTA kúpa 2024-06-23 8 000,-€ 8 226,-€
úspory úspory z platu neviem 8 358,-€ 8 358,-€
úspory úspory z platu neviem 8 600,-€ 8 600,-€
úspory úspory z platu neviem 7 000,-€ 7 000,-€
Kombi vklad úspory z platu neviem 2 000,-€ 2 000,-€
platba od matky Emílie Kanderovej predaj pozemkov 2020-10-22 11 805,50 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie 2007-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Rodinný dom a nádvorie kúpna zmluva 2005-07-06 930 000,-Sk
Orná pôda kúpna zmluva 2005-07-06 70 000,-Sk
Byt kúpna zmluva 1999-04-14 30 000,-Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo kúpa 2008-04-02 37 600,- €
peniaze úspory z platu 2012-12-3100:00:00 1 334,-€
Osobné motorové vozidlo kúpa 2013-04 13 990,-€
peniaze úspory z platu 2018-09-15 3 504,-€
SPORO GLOBAL RENTA kúpa 2019-07-22 8 080,-€ 8 080,-€
peniaze úspory z platu neviem 5 559,-
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom a nádvorie kúpna zmluva 2005-07-06
Orná pôda kúpna zmluva 2005-07-06
Byt kúpna zmluva 1999-04-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobné motorové vozidlo kúpa 2008-04-02 37 600,- €
peniaze úspory z platu 2012-12-3100:00:00 1 800,- €
peniaze úspory z platu 2012-12-31 5 500,- €
peniaze úspory z platu 2012-12-31 4 900,- €
Osobné motorové vozidlo kúpa 2013-04 13 990,-€
peniaze úspory z platu 2018-09-15 800,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom a nádvorie kúpna zmluva 2005-07-06
Orná pôda kúpna zmluva 2005-07-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobné motorové vozidlo kúpa 2008-04-02 37 600,- €
peniaze úspory z platu 2012-12-3100:00:00 3 000,- €
peniaze úspory z platu 2012-12-31 8 500,- €
peniaze úspory z platu 2012-12-31 4 700,- €
Osobné motorové vozidlo kúpa 2013-04 13 990,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 2000-12-14
Rodinný dom a nádvorie kúpna zmluva 2005-07-06
Orná pôda kúpna zmluva 2005-07-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Osobné motorové vozidlo kúpa 2008-04-02 37 600,- €
peniaze úspory z platu 2012-12-3100:00:00 15 000,- €
peniaze úspory z platu 2012-12-31 8 500,- €
peniaze úspory z platu 2012-12-31 4 700,- €
Osobné motorové vozidlo kúpa 2013-04 13 990,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 2000-12-14
Rodinný dom a nádvorie kúpna zmluva 2005-07-06
Orná pôda kúpna zmluva 2005-07-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo kúpa 2008-04-02
peniaze úspory z platu 2012-12-3100:00:00
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
Osobné motorové vozidlo kúpa 2013-04
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Platba od sestry R. Pollákovej s manželom Ing. P. pollákom vysporiadanie dedičstva 2015-01-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 2000-12-14
Rodinný dom a nádvorie kúpna zmluva 2005-07-06
Orná pôda kúpna zmluva 2005-07-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo kúpa 2008-04-02
peniaze úspory z platu 2012-12-3100:00:00
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
Osobné motorové vozidlo kúpa 2013-04-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 2000-12-14
Rodinný dom a nádvorie kúpna zmluva 2005-07-06
Orná pôda kúpna zmluva 2005-07-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo kúpa 2008-04-02
peniaze úspory z platu 2012-12-3100:00:00
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
osobné motorové vozidlo kúpa 2013-04-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 2000-12-14
Rodinný dom a nádvorie kúpna zmluva 2005-07-06
Orná pôda kúpna zmluva 2005-07-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo kúpa 2008-04-02
peniaze úspory z platu 2012-12-3100:00:00
peniaze úspory z platu 2012-12-31
peniaze úspory z platu 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 2000-12-14
Rodinný dom a nádvorie kúpna zmluva 2005-07-06
Orná pôda kúpna zmluva 2005-07-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo kúpa 2008-04-02
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.