JUDr. Adrián Kandráč

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.

Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda kúpa 21.05.2007 5958 € 5958 €
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 21.05.2007 23476 € 23476 €
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 21.05.2007 7078 € 7078 €
rodinný dom výstavba 2010 150000 € 150000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vozidlo Toyota Verso kúpa 01.11.2016 17044 € 17044 €
vozidlo Citroen C3 Aircross kúpa 01.04.2019 16000 € 16000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
životné poistenie MET LIFE 2017
doplnkové dôchodkové sporenie v Tatra banke 01.02.2017 7800 € 7800 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda kúpa 21.05.2007 5958 € 5958 €
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 21.05.2007 23476 € 23476 €
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 21.05.2007 7078 € 7078 €
rodinný dom výstavba 2010 150000 € 150000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vozidlo Toyota Verso kúpa 01.11.2016 17044 € 17044 €
vozidlo Citroen C3 Aircross kúpa 01.04.2019 16000 € 16000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pohľadávka voči spol. TATRA TRANSPORT TEBEĽÁK, s.r.o. poskytnutie pôžičky 2016 21.000 € 21.000 €
životné poistenie MET LIFE 2017
doplnkové dôchodkové sporenie v Tatra banke a.s. 01.02.2017 6600 € 6600 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebný úver 18.04.2019
spotrebný úver 01.07.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda kúpa 21.05.2007 5958 € 5958 €
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 21.05.2007 23476 € 23476 €
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 21.05.2007 7078 € 7078 €
rodinný dom výstavba 2010 150000 € 150000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo Toyota Verso kúpa 01.11.2016 17.044 € 17.044 €
motorové vozidlo Citroen C3 Aircross kúpa 01.04.2019 16.000 € 16.000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pohľadávka voči spoločnosti TATRA TRANSPORT TEBEĽÁK, s.r.o. poskytnutie pôžičky 2016 20.000 € 20.000 €
životné poistenie v Met Life 2017
doplnkové dôchodkové sporenie v Tatra banke 01.02.2017 5455,58 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebný úver 18.04.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda kúpa 21.05.2007 5.958 € 5.958 €
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 21.05.2007 23.476 € 23.476 €
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 21.05.2007 7.079 € 7.078 €
rodinný dom výstavba 2010 150.000 € 150.000 €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo Toyota Verso kúpa 01.11.2016 17.044 € 17.044 €
motorové vozidlo Citroen C3 Aircross kúpa 01.04.2019 16.000 € 16.000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peňažná hotovosť dar od otca Štefana Kandráča 19.09.2019 10.000 € 10.000 €
pohľadávka voči spol. TATRA TRANSPORT TEBEĽÁK, s.r.o. poskytnutie pôžičky 2016 20.000 € 20.000 €
životné poistenie v Met Life 1997
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebný úver 18.04.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpa 2007
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007
rodinný dom výstavba 2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
motorové vozidlo zn. Kia Carens darovanie 2012 7.000 €
motorové vozidlo zn. Toyota Verso kúpa 2016 13.000 €
vklad v peňažnom ústave 01.06.2017 18475,37 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pohľadávka voči spol.Tatra Transport Tebeľák, s.r.o. 2016 20.000 € 20.000 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpa 2007
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007
rodinný dom výstavba 2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
motorové vozidlo zn. Kia Carens darovanie 2012 7.000 €
motorové vozidlo zn. Toyota Verso kúpa 2016 13.000 €
vklad v peňažnom ústave 01.06.2017 18475,37 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pohľadávka voči spol.Tatra Transport Tebeľák, s.r.o. 2016 20.000 € 20.000 €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpa 2007
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007
rodinný dom výstavba 2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
motorové vozidlo zn. Kia Carens darovanie 2012 cca. 7000 €
motorové vozidlo zn. Toyota Verso kúpa 01.11.2016 17044 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
životné poistenie Met Life 1997
pohľadávka voči spol. Tatra Transport Tebeľák, s.r.o. 2016 24.000 € 24.000 €
peňažný dar od rodičov 2016 10.000 € 10.000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebný úver október 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpa 2007
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2007
rodinný dom výstavba 2010
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo zn. Kia Carens darovanie 2012
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze na účte v Tatra banke dar od otca Š.Kandráča 28.01.2015
životné poistenie Met Life 1997
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpa 21.05.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpa 21.05.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpa 21.05.2007
rodinný dom výstavba 16.12.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo Kia Carens 2.0 CRDI darovanie 20.07.2012
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
životné poistenie MetLife uzavretie zmluvy 1997
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpa 21.05.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpa 21.05.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpa 21.05.2007
rodinný dom výstavba 16.12.2009
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Kia Carens 2.0 CRDI darovanie 20.07.2012
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
životné poistenie Amslico uzavretie zmluvy 1997
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
garáž kúpa 24.01.2001
zastavané plochy a nádvoria kúpa 24.01.2001
rodinný dom výstavba 16.12.2009
orná pôda kúpa 21.05.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpa 21.05.2007
zastavné plochy a nádvoria kúpa 21.05.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Kia Carens 2.0 CRDI darovanie 20.07.2012
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
životné poistenie Amslico uzavretie zmluvy 1997
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpa 21.05.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpa 21.05.2007
zastavané plochy a nádvoria kúpa 21.05.2007
rodinný dom výstavba 16.12.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 24.01.2001
garáž kúpa 24.01.2001
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady na 2 účtoch v Tatra banke sporenie
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
účet v DDS sporenie cca. od 2008
Amslico kapitálové investičné životné poistenie 1997
Allianz poistenie pracujúcich 1996
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.