JUDr. Viera Klimentová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
murovaná garáž so zastavanými plochami na Ul. Chrásteka dohoda o vysporiadaní BSM 2002-08-28 22 494,- Sk
rekreačná chalupa so zastavanými plochami na Bielych Vodách kúpna zmluva 1992-10-27 150 000,- Sk
rodinný dom so záhradou a trávnatými porastami kúpna zmluva 1979-04-02 66 773,- Sk
byt v osobnom vlastníctve byt. domu na ul. Sládkovičova so zastavanými plochami kúpna zmluva financovaná z hypotéky 2013-01-09 32 500,- €
poľ. pozemky osvedčenie o dedičstve 2016-10-02 1 216,- €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Partners Investments - jednorazové investovanie dôchodok 2019-11-14 12 334,- € 12 334,- €
Partners Investments - pravidelné investovanie dôchodok 2019-11-14 6 962,36 € 6 962,36 €
Partners Investments - pravidelné dôchodok 2022-09-22 18 883,- € 18 883,- €
Partners Investments - pravidelné dôchodok 2022-09-22 20 614,- € 20 614,- €
Partners Investments - pravidelné investovanie dôchodok 2023-03-17 3 039,96 € 3 039,96 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
bežný účet TATRA banka doručenie mzdy 2023-12-31 8 025,29 € 8 025,29 €
365 Banka termínovaný vklad, bežný účet úspora z platu 2023-12-31 35 286,84 € 35 286,84 €
sporiaci účet Tatrabanka výplata II. piliera, mzda 2023-12-31 104 000,- € 104 000,- €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
murovaná garáž so zastavanými plochami na Ul. Chrásteka dohoda o vysporiadaní BSM 2002-08-28 22 494,- Sk
rekreačná chalupa so zastavanými plochami na Bielych Vodách kúpna zmluva 1992-10-27 150 000,- Sk
rodinný dom so záhradou a trávnatými porastami kúpna zmluva 1979-04-02 66 773,- Sk
byt v osobnom vlastníctve byt. domu na ul. Sládkovičova so zastavanými plochami kúpna zmluva financovaná z hypotéky 2013-01-09 32 500,- €
poľ. pozemky osvedčenie o dedičstve 2016-10-02 1 216,- €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
UNIQA - podielové fondy rezerva 2015-03-17 1 965,54 € 1 965,54 €
UNIQA - IŽP Prestige dôchodok 2015-03-17 16 365,11 € 16 365,11 €
Partners Investments - jednorazové investovanie dôchodok 2019-11-14 11 578,24 € 11 578,24 €
Partners Investments - pravidelné investovanie dôchodok 2019-11-14 4 960,73 € 4 960,73 €
Partners Investments - pravidelné dôchodok 2022-09-22 16 957,69 € 16 957,69 €
Partners Investments - pravidelné dôchodok 2022-09-22 17 175,80 € 17 175,80 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
bežný účet TATRA banka doručenie mzdy 2022-12-31 14 345,76 € 14 345,76 €
365 Banka úspora z platu 2022-12-31 35 284,63 € 35 284,63 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka na byt 2013-01-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
murovaná garáž so zastavanými plochami na Ul. Chrásteka dohoda o vysporiadaní BSM 2002-08-28 22 494,- Sk
rekreačná chalupa so zastavanými plochami na Bielych Vodách kúpna zmluva 1992-10-27 150 000,- Sk
rodinný dom so záhradou a trávnatými porastami kúpna zmluva 1979-04-02 66 773,- Sk
byt v osobnom vlastníctve byt. domu na ul. Sládkovičova so zastavanými plochami kúpna zmluva financovaná z hypotéky 2013-01-09 32 500,- €
poľ. pozemky osvedčenie o dedičstve 2016-10-02 1 216,- €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
AXA - podielové fondy rezerva 2015-03-17 1 824,- € 1 824,- €
AXA - IŽP Prestige dôchodok 2015-03-17 15 176,- € 15 176,- €
Amundi Investovanie - 2 zmluvy dôchodok 2015-03-17 28 306,- € 28 306,- €
Amundi fondy dôchodok 2015-03-17 8 571,- € 8 571,- €
Partners Investments - jednorazové investovanie dôchodok 2019-11-14 13 403,- € 13 403,- €
Partners Investments - pravidelné investovanie dôchodok 2019-11-14 4 593,- € 4 593,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
bežný účet TATRA banka doručenie mzdy 2020-12-31 10 543,15,- € 8 713,- €
Poštová banka úspora z platu 2020-12-31 33 276,75,- € 22 137,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka na byt 2013-01-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
murovaná garáž so zastavanými plochami na Ul. Chrásteka dohoda o vysporiadaní BSM 2002-08-28 22 494,- Sk
rekreačná chalupa so zastavanými plochami na Bielych Vodách kúpna zmluva 1992-10-27 150 000,- Sk
rodinný dom so záhradou a trávnatými porastami kúpna zmluva 1979-04-02 66 773,- Sk
trojizbový byt v osobnom vlastníctve byt. domu na ul. Sládkovičova so zastavanými plochami kúpna zmluva financovaná z hypotekárneho úveru 2013-01-09 32 500,- €
poľ. pozemky osvedčenie o dedičstve 2016-10-02 1 216,- €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
AXA - podielové fondy rezerva 2015-03-17 1 399,- € 1 399,- €
AXA - IŽP Prestige dôchodok 2015-03-17 12 170,- € 12 170,- €
Amundi Investovanie - 2 zmluvy dôchodok 2015-03-17 21 430,- € 21 430,- €
Amundi fondy dôchodok 2015-03-17 6 955,- € 6 955,- €
Partners Investments - jednorazové investovanie dôchodok 2019-11-14 12 266,- € 12 266,- €
Partners Investments - pravidelné investovanie dôchodok 2019-11-14 2 840,- € 2 840,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
bežný účet TATRA banka doručenie mzdy 2020-12-31 8 713,- € 8 713,- €
Poštová banka úspora z platu 2020-12-31 22 137,- € 22 137,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka na byt 2013-01-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
murovaná garáž so zastavanými plochami na Ul. Chrásteka dohoda o vysporiadaní BSM 2002-08-28 22 494,- Sk
murovaná garáž na Ul. M. R. Štefánika so zastavanými plochami kúpna zmluva 2003-01-27 80 000,- Sk
rekreačná chalupa so zastavanými plochami na Bielych Vodách kúpna zmluva 1992-10-27 150 000,- Sk
rodinný dom so záhradou a trávnatými porastami kúpna zmluva 1979-04-02 66 773,- Sk
trojizbový byt v osobnom vlastníctve byt. domu na ul. Sládkovičova so zastavanými plochami kúpna zmluva financovaná z hypotekárneho úveru 2013-01-09 32 500,- €
poľ. pozemky osvedčenie o dedičstve 2016-10-02 1 216,- €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
AXA - podielové fondy rezerva 2015-03-17 513,- € 1 313,- €
AXA - IŽP Prestige dôchodok 2015-03-17 4 200,- € 11 637,- €
Amundi Investovanie - 2 zmluvy dôchodok 2015-03-17 5 834,- € 17 977,- €
Amundi fondy dôchodok 2015-03-17 22 418,- € 7 457,- €
bežný účet TATRA banka doručenie mzdy 2019-12-31 5 459,44 € 4 379,- €
Partners Investments - jednorazové investovanie dôchodok 2019-11-14 12 000,- € 12 069,- €
Partners Investments - pravidelné investovanie dôchodok 2019-11-14 1 000,- € 1 380,- €
Poštová banka úspora z platu 2019-12-31 14 000,- € 14 911,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka na byt 2013-01-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
murovaná garáž so zastavanými plochami na Ul. Chrásteka dohoda o vysporiadaní BSM 2002-08-28
murovaná garáž na Ul. M. R. Štefánika so zastavanými plochami kúpna zmluva 2003-01-27
rekreačná chalupa so zastavanými plochami na Bielych Vodách kúpna zmluva 1992-10-27
rodinný dom so záhradou a trávnatými porastami kúpna zmluva 1979-04-02
trojizbový byt v osobnom vlastníctve byt. domu na ul. Sládkovičova so zastavanými plochami kúpna zmluva financovaná z hypotekárneho úveru 2013-01-09
poľ. pozemky osvedčenie o dedičstve 2016-10-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
AXA - podielové fondy rezerva 2015-03-17 513,- € 2 249,- €
AXA - IŽP Prestige dôchodok 2015-03-17 4 200,- € 9 128,- €
Amundi Investovanie - 2 zmluvy dôchodok 2015-03-17 5 834,- € 11 924,- €
Amundi fondy dôchodok 2015-03-17 22 418,- € 18 282,- €
ČSOB sporiaci účet úspora z platu 2016-12-31 15 542,16 € 18 592,- €
bežný účet TATRA banka doručenie mzdy 2016-12-31 5 459,44 € 4 901,82 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka na byt 2013-01-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
murovaná garáž so zastavanými plochami na Ul. Chrásteka dohoda o vysporiadaní BSM 2002-08-28
murovaná garáž na Ul. M. R. Štefánika so zastavanými plochami kúpna zmluva 2003-01-27
rekreačná chalupa so zastavanými plochami na Bielych Vodách kúpna zmluva 1992-10-27
rodinný dom so záhradou a trávnatými porastami kúpna zmluva 1979-04-02
trojizbový byt v osobnom vlastníctve byt. domu na ul. Sládkovičova so zastavanými plochami kúpna zmluva financovaná z hypotekárneho úveru 2013-01-09
poľ. pozemky osvedčenie o dedičstve 2016-10-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
AXA - podielové fondy rezerva 2015-03-17 513,- € 669,- €
AXA - IŽP Prestige dôchodok 2015-03-17 4 200,- € 6 800,- €
Amundi Investovanie - 2 zmluvy dôchodok 2015-03-17 5 834,- € 10 062,- €
Amundi fondy dôchodok 2015-03-17 22 418,- € 21 761,- €
ČSOB sporiaci účet úspora z platu 2016-12-31 15 542,16 € 18 578,- €
bežný účet TATRA banka doručenie mzdy 2016-12-31 5 459,44 € 6 334,95 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka na byt 2013-01-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
murovaná garáž so zastavanými plochami na Ul. Chrásteka dohoda o vysporiadaní BSM 2002-08-28
murovaná garáž na Ul. M. R. Štefánika so zastavanými plochami kúpna zmluva 2003-01-27
rekreačná chalupa so zastavanými plochami na Bielych Vodách kúpna zmluva 1992-10-27
rodinný dom so záhradou a trávnatými porastami kúpna zmluva 1979-04-02
trojizbový byt v osobnom vlastníctve byt. domu na ul. Sládkovičova so zastavanými plochami kúpna zmluva financovaná z hypotekárneho úveru 2013-01-09
poľ. pozemky osvedčenie o dedičstve 2016-10-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
AXA - podielové fondy rezerva 2015-03-17 513,- € 0
AXA - IŽP Prestige dôchodok 2015-03-17 4 200,- € 0
Pioneer sporenie - 2 zmluvy dôchodok 2015-03-17 5 834,- € 0
Pioneer fondy dôchodok 2015-03-17 22 418,- € 0
ČSOB sporiaci účet úspora z platu 2016-12-31 15 542,16 € 0
bežný účet TATRA banka doručenie mzdy 2016-12-31 5 459,44 € 0
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka na byt 2013-01-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
murovaná garáž so zastavanými plochami na Ul. Chrásteka dohoda o vysporiadaní BSM 2002-08-28
murovaná garáž na Ul. M. R. Štefánika so zastavanými plochami kúpna zmluva 2003-01-27
rekreačná chalupa so zastavanými plochami na Bielych Vodách kúpna zmluva 1992-10-27
rodinný dom so záhradou a trávnatými porastami kúpna zmluva 1979-04-02
trojizbový byt v osobnom vlastníctve byt. domu na Ul. A. Sládkoviča so zastavanými plochami kúpna zmluva financovaná z hypotekárneho úveru 2013-01-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Axa - podielové fondy rezerva 2015-03-17
Axa - IŽP Prestige dôchodok 2015-03-17
Pioneer sporenie - 2 zmluvy dôchodok 2015-03-17
Pioneer fondy dôchodok 2015-03-17
Tatra banka - podielové fondy TAM sporiaci produkt 2015-12-31
ČSOB peniaze sporiaci účet 2015-12-17
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka na byt 2013-01-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
murovaná garáž so zastavanými plochami na Ul. Chrásteka dohoda o vysporiadaní BSM 2002-08-28
murovaná garáž na Ul. M. R. Štefánika so zastavanými plochami kúpna zmluva 2003-01-27
rekreačná chalupa so zastavanými plochami na Bielych Vodách kúpna zmluva 1992-10-27
rodinný dom so záhradou a trávnatými porastami kúpna zmluva 1979-04-02
trojizbový byt v osobnom vlastníctve byt. domu na Ul. A. Sládkoviča so zastavanými plochami kúpna zmluva financovaná z hypotekárneho úveru 2013-01-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-16
peniaze úspory z platu, zrušené živ.poist. 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trojizbový byt v osobom vlastníctve byt. domu na Ul. M. R. Štefánika so zastavanými plochami a nádvorím kúpna zmluva 2000-09-22
murovaná garáž so zastavanými plochami na Ul. Chrásteka dohoda o vysporiadaní BSM 2002-08-28
murovaná garáž na Ul. M. R. Štefánika so zastavanými plochami kúpna zmluva 2003-01-27
rekreačná chalupa so zastavanými plochami na Bielych Vodách kúpna zmluva 1992-10-27
rodinný dom so záhradou a trávnatými porastami kúpna zmluva 1979-04-02
trojizbový byt v osobnom vlastníctve byt. domu na Ul. A. Sládkoviča so zastavanými plochami kúpna zmluva financovaná z hypotekárneho úveru 2013-01-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-16
peniaze úspory z platu, zrušené živ.poist. 2012-12-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trojizbový byt v osobom vlastníctve byt. domu na Ul. M. R. Štefánika so zastavanými plochami a nádvorím kúpna zmluva 2000-09-22
murovaná garáž so zastavanými plochami na Ul. Chrásteka dohoda o vysporiadaní BSM 2002-08-28
murovaná garáž na Ul. M. R. Štefánika so zastavanými plochami kúpna zmluva 2003-01-27
rekreačná chalupa so zastavanými plochami na Bielych Vodách kúpna zmluva 1992-10-27
rodinný dom so záhradou a trávnatými porastami kúpna zmluva 1979-04-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-16
peniaze úspory z platu, zrušené živ.poist. 2012-12-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trojizbový byt v osobnom vlastníctve bytového domu na Ul. M. R. Štefánika so zastavanými plochami a nádvorím kúpna zmluva 2000-09-22
murovaná garáž so zastavanými plochami na Ul. M. R. Chrásteka dohoda o vyporiadaní BSM 2002-08-28
murovaná garáž na Ul. M. R. Štefánika kúpna zmluva 2003-01-27
rekreačná chalupa so zastavanými plochami na Bielych Vodách kúpna zmluva 1992-10-27
rodinný dom so záhradou a trávnatými porastami vo Vrútkach kúpna zmluva 1979-04-02
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-16
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (184)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/18/03/2017 2017-03-28 2 Pv 34/17/6613 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/109/12/2016 2016-12-13 1 Pv 373/16/6613 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/78/10/2016 2016-10-25 2 Pv 243/16/6613 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/33/05/2016 2016-05-10 1 Pv 142/16/6613 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/13/03/2016 2016-03-18 2 Pv 523/15/6613 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/138/12/2015 2015-12-29 1 Pv 532/15/6613 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/913/11/2023 2023-12-09 1 Pv 3/22/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/905/11/2023 2023-11-21 2 Pv 193/23/6613 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/124/10/2015 2015-11-06 2 Pv 31/13/6613 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/122/10/2015 2015-11-11 2 Pv 4/13/6613 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/637/07/2023 2023-08-11 1 Pv 60/23/6613 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/21/02/2015 (rtf, 50 KB) 2015-01-30 2 Pv 404/14/6613 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/181/02/2015 (rtf, 47 KB) 2014-12-12 1 Pv 25/13/6613 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/171/12/2014 (rtf, 44 KB) 2014-12-09 2 Pv 417/14/6613 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/174/12/2014 (rtf, 43 KB) 2014-12-05 1 Pv 717/11/6613 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/173/12/2014 (rtf, 52 KB) 2014-12-12 2 Pv 17/13/6613 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/148/10/2014 (rtf, 44 KB) 2014-09-29 2 Pv 367/14/6613 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/127/08/2014 (rtf, 44 KB) 2014-08-22 2 Pv 304/14/6613 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/107/07/2014 (rtf, 44 KB) 2014-07-04 2 Pv 121/14/6613 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/94/06/2014 (rtf, 44 KB) 2014-05-27 1 Pv 121/14/6613 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/75/05/2014 (rtf, 44 KB) 2014-04-29 1 Pv 698/13/6613 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/68/04/2014 (rtf, 44 KB) 2014-03-25 1 Pv 649/12/6613 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/59/03/2014 (rtf, 44 KB) 2014-03-21 2 Pv 625/11/6613 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/69/04/2014 (rtf, 44 KB) 2014-03-15 2 Pv 767/13/6613 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/55/03/2014 (rtf, 44 KB) 2014-03-18 1 Pv 598/13/6613 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/307/03/2023 2023-04-06 1 Pv 91/23/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/40/03/2014 (rtf, 44 KB) 2014-02-28 1 Pv 596/13/6613 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/37/02/2014 (rtf, 44 KB) 2014-02-18 2 Pv 793/13/6613 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/27/02/2014 (rtf, 46 KB) 2014-01-18 1 Pv 139/12/6613 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/265/03/2023 2023-03-25 1 Pv 50/23/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/151/10/2014 (rtf, 46 KB) 2014-10-08 2 Pv 30/13/6613 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/12/01/2014 (rtf, 55 KB) 2014-01-14 1 Pv 62/10/6613 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/184/11/2013 (rtf, 44 KB) 2013-11-19 2 Pv 452/13/6613 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/123/02/2023 2023-02-14 1 Pv 10/23/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/30/01/2023 2023-01-18 1 Pv 302/22/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/75/05/2013 (rtf, 47 KB) 2013-05-24 2 Pv 8/13/6613 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/73/05/2013 (rtf, 44 KB) 2013-05-11 2 Pv 589/11/6613 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/65/04/2013 (rtf, 47 KB) 2013-04-20 1 Pv 31/13/6613 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/62/04/2013 (rtf, 48 KB) 2013-03-31 1 Pv 21/13/6613 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/61/04/2013 (rtf, 49 KB) 2013-04-03 1 Pv 21/13/6613 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/45/04/2013 (rtf, 47 KB) 2013-04-09 1 Pv 5/13/6613 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/894/11/2022 2022-12-08 1 Pv 288/22/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/831/11/2022 2022-12-17 2 Pv 3/19/6613 § 124 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/133/10/2012 (rtf, 46 KB) 2012-09-28 1 Pv 717/11/6613 § 276 – Skrátenie dane a poistného Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/122/09/2012 (rtf, 45 KB) 2012-09-04 2 Pv 428/11/6613 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/119/11/2012 (rtf, 47 KB) 2012-11-16 2 Pv 568/05/6613 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/679/09/2022 2022-09-23 1 Pv 172/22/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/583/07/2022 2022-08-05 2 Pv 163/22/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/507/06/2022 2022-07-15 2 Pv 93/22/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/28/03/2014 (rtf, 46 KB) 2014-03-04 1 Pv 705/11/6613 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/19/02/2012 (rtf, 205 KB) 2012-02-24 2 Pv 587/11/6613 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/14/02/2012 (rtf, 207 KB) 2012-02-07 2 Pv 469/11/6613 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/347/05/2022 2022-05-24 2 Pv 80/22/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/294/04/2022 2022-05-03 1 Pv 78/22/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/290/04/2022 2022-04-21 2 Pv 84/22/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/288/04/2022 2022-04-21 2 Pv 66/22/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/238/03/2022 2022-04-01 1 Pv 71/22/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/742/10/2021 2021-11-08 2 Pv 173/21/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/715/09/2021 2021-10-01 2 Pv 242/21/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/577/08/2021 2021-09-02 1 Pv 149/21/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/527/07/2021 2021-07-27 2 Pv 152/21/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/406/05/2021 2021-06-12 2 Pv 114/21/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/403/05/2021 2021-06-22 1 Pv 33/21/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/393/05/2021 2021-07-01 2 Pv 39/21/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/364/05/2021 2021-05-27 1 Pv 84/21/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/351/05/2021 2021-06-22 1 Pv 18/19/6613 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/271/04/2021 2021-05-13 2 Pv 4/19/6613 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/245/04/2021 2021-04-15 2 Pv 357/19/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/232/03/2021 2021-04-10 1 Pv 11/19/6613 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/227/03/2021 2021-04-14 2 Pv 16/21/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/189/03/2021 2021-03-19 1 Pv 46/21/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/148/02/2021 2021-03-11 2 Pv 23/21/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/1079/12/2020 2021-01-12 2 Pv 339/20/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/1006/11/2020 2020-12-10 1 Pv 434/17/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/926/11/2020 2020-11-14 2 Pv 328/20/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/748/09/2020 2020-09-10 2 Pv 247/20/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/590/07/2020 2020-07-29 1 Pv 79/20/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/411/05/2020 2020-06-30 1 Pv 105/20/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/338/04/2020 2020-05-19 2 Pv 88/20/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/319/04/2020 2020-04-30 1 Pv 19/19/6613 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/190/02/2020 2020-03-12 1 Pv 8/19/6613 § 176 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate a úradnej uzávery Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/189/02/2020 2020-03-02 1 Pv 8/19/6613 § 176 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate a úradnej uzávery Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/66/01/2020 2020-02-15 1 Pv 3/19/6613 § 221 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/522/11/2019 2019-12-19 1 Pv 6/19/6613 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/465/11/2019 2019-11-21 2 Pv 254/19/6613 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/371/10/2019 2019-11-15 1 Pv 251/19/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/279/09/2019 2020-01-22 2 Pv 3/15/6613 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/213/08/2019 2019-09-18 1 Pv 253/19/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/74/06/2019 2019-06-18 1 Pv 10/19/6613 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/73/06/2019 2019-09-12 1 Pv 10/19/6613 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/71/05/2019 2019-06-11 1 Pv 12/19/6613 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/54/03/2019 2019-03-15 2 Pv 13/17/6613 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/35/05/2018 2018-05-29 1 Pv 22/13/6613 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/20/03/2018 2018-03-24 2 Pv 487/17/6613 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/10/02/2018 2018-02-23 2 Pv 3/13/6613 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/7/02/2018 2018-02-13 2 Pv 1/18/6613 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/96/11/2017 2017-12-12 2 Pv 472/17/6613 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/85/10/2017 2017-10-24 2 Pv 492/15/6613 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/84/10/2017 2017-10-28 2 Pv 282/17/6613 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/66/08/2017 2017-09-13 1 Pv 264/17/6613 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/53/08/2018 2018-08-16 1 Pv 192/18/6613 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/1011/12/2023 2023-12-29 2 Pv 283/23/6613 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/985/12/2023 2023-12-15 1 Pv 314/23/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/123/02/2024 2024-02-22 1 Pv 337/22/6613 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/90/02/2024 2024-02-13 1 Pv 331/23/6613 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/82/01/2024 2024-02-21 2 Pv 87/23/6613 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/171/02/2024 2024-03-19 2 Pv 346/23/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/347/04/2024 2024-05-29 1 Pv 104/24/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/347/04/2024 (pdf, 96 KB) 2024-05-29 1 Pv 104/24/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/171/02/2024 (pdf, 97 KB) 2024-03-19 2 Pv 346/23/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/123/02/2024 (pdf, 103 KB) 2024-02-22 1 Pv 337/22/6613 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/90/02/2024 (pdf, 95 KB) 2024-02-13 1 Pv 331/23/6613 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/82/01/2024 (pdf, 113 KB) 2024-02-21 2 Pv 87/23/6613 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/1011/12/2023 (pdf, 99 KB) 2023-12-29 2 Pv 283/23/6613 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/985/12/2023 (pdf, 98 KB) 2023-12-15 1 Pv 314/23/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/913/11/2023 (pdf, 95 KB) 2023-12-09 1 Pv 3/22/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/905/11/2023 (pdf, 110 KB) 2023-11-21 2 Pv 193/23/6613 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/637/07/2023 (pdf, 105 KB) 2023-08-11 1 Pv 60/23/6613 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/307/03/2023 (pdf, 96 KB) 2023-04-06 1 Pv 91/23/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/265/03/2023 (pdf, 99 KB) 2023-03-25 1 Pv 50/23/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/123/02/2023 (pdf, 99 KB) 2023-02-14 1 Pv 10/23/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/30/01/2023 (pdf, 100 KB) 2023-01-18 1 Pv 302/22/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/894/11/2022 (pdf, 89 KB) 2022-12-08 1 Pv 288/22/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/831/11/2022 (pdf, 95 KB) 2022-12-17 2 Pv 3/19/6613 § 124 – Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/679/09/2022 (pdf, 95 KB) 2022-09-23 1 Pv 172/22/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/583/07/2022 (pdf, 95 KB) 2022-08-05 2 Pv 163/22/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/507/06/2022 (pdf, 95 KB) 2022-07-15 2 Pv 93/22/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/347/05/2022 (pdf, 101 KB) 2022-05-24 2 Pv 80/22/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/294/04/2022 (pdf, 96 KB) 2022-05-03 1 Pv 78/22/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/290/04/2022 (pdf, 93 KB) 2022-04-21 2 Pv 84/22/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/288/04/2022 (pdf, 87 KB) 2022-04-21 2 Pv 66/22/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/238/03/2022 (pdf, 93 KB) 2022-04-01 1 Pv 71/22/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/742/10/2021 (pdf, 95 KB) 2021-11-08 2 Pv 173/21/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/715/09/2021 (pdf, 96 KB) 2021-10-01 2 Pv 242/21/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/577/08/2021 (pdf, 94 KB) 2021-09-02 1 Pv 149/21/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/527/07/2021 (pdf, 96 KB) 2021-07-27 2 Pv 152/21/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/406/05/2021 (pdf, 96 KB) 2021-06-12 2 Pv 114/21/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/403/05/2021 (pdf, 95 KB) 2021-06-22 1 Pv 33/21/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/393/05/2021 (pdf, 98 KB) 2021-07-01 2 Pv 39/21/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/364/05/2021 (pdf, 96 KB) 2021-05-27 1 Pv 84/21/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/351/05/2021 (pdf, 91 KB) 2021-06-22 1 Pv 18/19/6613 § 148 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/271/04/2021 (pdf, 94 KB) 2021-05-13 2 Pv 4/19/6613 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/245/04/2021 (pdf, 105 KB) 2021-04-15 2 Pv 357/19/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/232/03/2021 (pdf, 95 KB) 2021-04-10 1 Pv 11/19/6613 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/227/03/2021 (pdf, 96 KB) 2021-04-14 2 Pv 16/21/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/189/03/2021 (pdf, 96 KB) 2021-03-19 1 Pv 46/21/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/148/02/2021 (pdf, 93 KB) 2021-03-11 2 Pv 23/21/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/1079/12/2020 (pdf, 98 KB) 2021-01-12 2 Pv 339/20/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/1006/11/2020 (pdf, 95 KB) 2020-12-10 1 Pv 434/17/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/926/11/2020 (pdf, 99 KB) 2020-11-14 2 Pv 328/20/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/748/09/2020 (pdf, 99 KB) 2020-09-10 2 Pv 247/20/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/590/07/2020 (pdf, 98 KB) 2020-07-29 1 Pv 79/20/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/411/05/2020 (pdf, 96 KB) 2020-06-30 1 Pv 105/20/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/338/04/2020 (pdf, 92 KB) 2020-05-19 2 Pv 88/20/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/319/04/2020 (pdf, 93 KB) 2020-04-30 1 Pv 19/19/6613 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/190/02/2020 (pdf, 108 KB) 2020-03-12 1 Pv 8/19/6613 § 176 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate a úradnej uzávery Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/189/02/2020 (pdf, 97 KB) 2020-03-02 1 Pv 8/19/6613 § 176 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate a úradnej uzávery Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/66/01/2020 (pdf, 94 KB) 2020-02-15 1 Pv 3/19/6613 § 221 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/522/11/2019 (pdf, 92 KB) 2019-12-19 1 Pv 6/19/6613 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/465/11/2019 (pdf, 98 KB) 2019-11-21 2 Pv 254/19/6613 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/371/10/2019 (pdf, 94 KB) 2019-11-15 1 Pv 251/19/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/279/09/2019 (pdf, 100 KB) 2020-01-22 2 Pv 3/15/6613 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/213/08/2019 (pdf, 93 KB) 2019-09-18 1 Pv 253/19/6613 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/74/06/2019 (pdf, 89 KB) 2019-06-18 1 Pv 10/19/6613 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/73/06/2019 (pdf, 96 KB) 2019-09-12 1 Pv 10/19/6613 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/71/05/2019 (pdf, 89 KB) 2019-06-11 1 Pv 12/19/6613 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/54/03/2019 (pdf, 88 KB) 2019-03-15 2 Pv 13/17/6613 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/53/08/2018 (pdf, 94 KB) 2018-08-16 1 Pv 192/18/6613 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/35/05/2018 (pdf, 89 KB) 2018-05-29 1 Pv 22/13/6613 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/20/03/2018 (pdf, 92 KB) 2018-03-24 2 Pv 487/17/6613 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/10/02/2018 (pdf, 88 KB) 2018-02-23 2 Pv 3/13/6613 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/7/02/2018 (pdf, 96 KB) 2018-02-13 2 Pv 1/18/6613 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/96/11/2017 (pdf, 90 KB) 2017-12-12 2 Pv 472/17/6613 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/85/10/2017 (pdf, 92 KB) 2017-10-24 2 Pv 492/15/6613 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/84/10/2017 (pdf, 89 KB) 2017-10-28 2 Pv 282/17/6613 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/66/08/2017 (pdf, 85 KB) 2017-09-13 1 Pv 264/17/6613 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/18/03/2017 (pdf, 85 KB) 2017-03-28 2 Pv 34/17/6613 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/109/12/2016 (pdf, 87 KB) 2016-12-13 1 Pv 373/16/6613 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/78/10/2016 (pdf, 86 KB) 2016-10-25 2 Pv 243/16/6613 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/33/05/2016 (pdf, 83 KB) 2016-05-10 1 Pv 142/16/6613 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/13/03/2016 (pdf, 90 KB) 2016-03-18 2 Pv 523/15/6613 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/138/12/2015 (pdf, 85 KB) 2015-12-29 1 Pv 532/15/6613 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/124/10/2015 (pdf, 88 KB) 2015-11-06 2 Pv 31/13/6613 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom BB/6613/122/10/2015 (pdf, 101 KB) 2015-11-11 2 Pv 4/13/6613 § 248 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.