JUDr. Zuzana Kohútová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bratislava I and Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
orná pôda, zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-03-04 1.700.000 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
kožená sedacia súprava kúpa 2007-07-23 8.000 8.000
peniaze za predaj nehnuteľnosti 2017-12-01 1.000.000 1.000.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
spoluvlastník s.r.o. založenie s.r.o. 2009-03-11 3.500
úspory úspory za r. 2020 10000 10000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti 2007-07-23 cca. 50.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2016-03-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
orná pôda, zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-03-04 1.700.000 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
kožená sedacia súprava kúpa 2007-07-23 8.000 8.000
peniaze za predaj nehnuteľnosti 2017-12-01 1.000.000 1.000.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
spoluvlastník s.r.o. založenie s.r.o. 2009-03-11 3.500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti 2007-07-23 cca. 50.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2016-03-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda, zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-03-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
kožená sedacia súprava kúpa 2007-07-23 8.000 8.000
peniaze za predaj nehnuteľnosti 2017-12-01 1.000.000 1.000.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
spoluvlastník s.r.o. založenie s.r.o. 2009-03-11 3.500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti 2007-07-23 cca. 50.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2016-03-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda, zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-03-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
koženná sedacia súprava kúpa 2007-07-23 8.000,-Eur
peniaze predaj nehnuteľnosti 2017-12-01 1.000.000,-Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
spoluvlastník s.r.o. založenie s.r.o. 2009-03-11 3.500,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti 2007-07-23 cca. 50.000,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2016-03-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda, zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva, zápis stavby 2005-09-19
ostatne plochy, zastavane plochy a nadvoria, rodinny dom kupna zmluva 2016-03-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
koženná sedacia súprava kúpa 2007-07-23 8.000,-Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
spoluvlastník s.r.o. založenie s.r.o. 2009-03-11 3.500,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti 2007-07-23 cca. 50.000,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
uver 2016-03-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda, zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva, zápis stavby 2005-09-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
koženná sedacia súprava kúpa 2007-07-23
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spoluvlastník s.r.o. založenie s.r.o. 2009-03-11
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domácnosti 2007-07-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda, zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva, zápis stavby 2005-09-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
koženná sedacia súprava kúpa 2007-07-23
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spoluvlastník s.r.o. založenie s.r.o. 2009-03-11
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domácnosti 2007-07-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda, zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva, zápis stavby 2005-09-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
koženná sedacia súprava kúpa 2007-07-23
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spoluvlastník s.r.o. založenie s.r.o. 2009-03-11
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domácnosti 2007-07-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda, zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva, zápis stavby 2005-09-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
koženná sedacia súprava kúpa 2007-07-23
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spoluvlastník s.r.o. založenie s.r.o. 2009-03-11
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domácnosti 2007-07-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda, zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva, zápis stavby 2005-09-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
koženná sedacia súprava kúpa 2007-07-23
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spoluvlastník s.r.o. založenie s.r.o. 2009-03-11
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie domácnosti 2007-07-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (46)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/30/01/2017 2017-02-04 2 Pv 266/14/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/217/09/2016 2016-09-23 1 Pv 188/14/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/185/09/2016 2016-10-04 4 Pv 605/14/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/119/08/2016 2016-08-23 1 Pv 615/13/1101 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/116/07/2016 2016-07-20 3 Pv 772/13/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/148/06/2016 2016-06-24 2 Pv 387/13/1101 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/67/06/2016 2016-06-13 1 Pv 134/16/1101 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/326/06/2021 2021-09-30 4 Pv 200/17/1101 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/432/03/2020 2020-05-07 4 Pv 142/18/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/293/08/2018 2018-08-30 3 Pv 280/16/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/237/05/2018 2018-05-29 4 Pv 67/17/1101 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/146/03/2018 2018-04-14 4 Pv 478/15/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/121/03/2018 2018-03-28 3 Pv 294/16/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/86/02/2018 2018-03-06 4 Pv 242/15/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/214/12/2017 2017-12-28 3 Pv 440/17/1101 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/218/12/2017 2017-12-28 1 Pv 431/15/1101 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/109/07/2017 2017-07-14 3 Pv 475/15/1101 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/126/06/2017 2017-06-30 3 Pv 468/13/1101 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/79/03/2017 2017-07-02 4 Pv 51/15/1101 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/193/09/2016 2016-11-19 2 Pv 339/16/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/243/07/2018 2018-08-20 4 Pv 648/14/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/233/07/2018 2018-08-24 1 Pv 475/15/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/321/06/2018 2018-07-10 3 Pv 54/17/1101 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/326/06/2021 (pdf, 126 KB) 2021-09-30 4 Pv 200/17/1101 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/432/03/2020 (pdf, 108 KB) 2020-05-07 4 Pv 142/18/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/293/08/2018 (pdf, 87 KB) 2018-08-30 3 Pv 280/16/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/243/07/2018 (pdf, 86 KB) 2018-08-20 4 Pv 648/14/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/233/07/2018 (pdf, 88 KB) 2018-08-24 1 Pv 475/15/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/321/06/2018 (pdf, 85 KB) 2018-07-10 3 Pv 54/17/1101 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/237/05/2018 (pdf, 112 KB) 2018-05-29 4 Pv 67/17/1101 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/146/03/2018 (pdf, 89 KB) 2018-04-14 4 Pv 478/15/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/121/03/2018 (pdf, 87 KB) 2018-03-28 3 Pv 294/16/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/86/02/2018 (pdf, 88 KB) 2018-03-06 4 Pv 242/15/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/214/12/2017 (pdf, 132 KB) 2017-12-28 3 Pv 440/17/1101 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/218/12/2017 (pdf, 105 KB) 2017-12-28 1 Pv 431/15/1101 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/109/07/2017 (pdf, 107 KB) 2017-07-14 3 Pv 475/15/1101 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/126/06/2017 (pdf, 138 KB) 2017-06-30 3 Pv 468/13/1101 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/79/03/2017 (pdf, 108 KB) 2017-07-02 4 Pv 51/15/1101 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/30/01/2017 (pdf, 89 KB) 2017-02-04 2 Pv 266/14/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/193/09/2016 (pdf, 87 KB) 2016-11-19 2 Pv 339/16/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/217/09/2016 (pdf, 89 KB) 2016-09-23 1 Pv 188/14/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/185/09/2016 (pdf, 87 KB) 2016-10-04 4 Pv 605/14/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/119/08/2016 (pdf, 100 KB) 2016-08-23 1 Pv 615/13/1101 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/116/07/2016 (pdf, 87 KB) 2016-07-20 3 Pv 772/13/1101 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/148/06/2016 (pdf, 88 KB) 2016-06-24 2 Pv 387/13/1101 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/67/06/2016 (pdf, 120 KB) 2016-06-13 1 Pv 134/16/1101 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.