JUDr. Peter Bedlovič

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Banská Bystrica.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
4 izbový byt, Kráľovohoľská, B.Bystrica kúpa podľa Z. NRSR 182/932 Z.z. 1996-07-25 1200
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu a príjmy manželky 2011-12-31 77712
osobné motorové vozidlo úver a úspory 2018-03 18000 19500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 3.2018
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok - orná pôda 409m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalý trávnatý porast 383m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2104m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 3130m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1980m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 966m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1002m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1985m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2212m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4982m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4274m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4241m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1285m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 3029m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 3500m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2253m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2069m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1347m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 2871m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 2304m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1437m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1378m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2414m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 700m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 863m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 4343m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2438m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2320m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - ostatné plochy 158m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1219m2 dedenie 2014-10-10
pozemok -orná pôda 316m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 316m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 356m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 348m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 806m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 677m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 197m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 96m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1718m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1525m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1608m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1845m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4090m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 6019m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 6m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - zastavané plochy a nádvoria 12m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - zastavané plochy a nádvoria 45m2 dedenie 2014-10-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
4 izbový byt, Kráľovohoľská, B.Bystrica kúpa podľa Z. NRSR 182/932 Z.z. 1996-07-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu a príjmy manželky 2011-12-31 54180
osobné motorové vozidlo úver a úspory 2018-03 18000 19500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 3.2018
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok - orná pôda 409m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalý trávnatý porast 383m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2104m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 3130m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1980m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 966m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1002m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1985m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2212m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4982m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4274m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4241m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1285m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 3029m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 3500m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2253m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2069m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1347m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 2871m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 2304m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1437m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1378m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2414m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 700m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 863m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 4343m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2438m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2320m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - ostatné plochy 158m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1219m2 dedenie 2014-10-10
pozemok -orná pôda 316m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 316m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 356m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 348m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 806m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 677m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 197m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 96m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1718m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1525m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1608m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1845m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4090m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 6019m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 6m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - zastavané plochy a nádvoria 12m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - zastavané plochy a nádvoria 45m2 dedenie 2014-10-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
4 izbový byt, Kráľovohoľská, B.Bystrica kúpa podľa Z. NRSR 182/932 Z.z. 1996-07-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu a príjmy manželky 2011-12-31 47300
osobné motorové vozidlo úver 2006-05-11 16000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-04-27
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok - orná pôda 409m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalý trávnatý porast 383m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2104m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 3130m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1980m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 966m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1002m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1985m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2212m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4982m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4274m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4241m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1285m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 3029m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 3500m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2253m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2069m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1347m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 2871m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 2304m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1437m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1378m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2414m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 700m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 863m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 4343m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2438m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2320m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - ostatné plochy 158m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1219m2 dedenie 2014-10-10
pozemok -orná pôda 316m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 316m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 356m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 348m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 806m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 677m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 197m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 96m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1718m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1525m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1608m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1845m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4090m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 6019m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 6m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - zastavané plochy a nádvoria 12m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - zastavané plochy a nádvoria 45m2 dedenie 2014-10-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
4 izbový byt, Kráľovohoľská, B.Bystrica kúpa podľa Z. NRSR 182/932 Z.z. 1996-07-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu a príjmy manželky 2011-12-31 39800
osobné motorové vozidlo úver 2006-05-11 16000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-04-27
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok - orná pôda 409m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalý trávnatý porast 383m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2104m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 3130m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1980m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 966m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1002m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1985m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2212m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4982m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4274m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4241m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1285m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 3029m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 3500m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2253m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2069m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1347m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 2871m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 2304m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1437m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1378m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2414m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 700m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 863m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 4343m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2438m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2320m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - ostatné plochy 158m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1219m2 dedenie 2014-10-10
pozemok -orná pôda 316m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 316m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 356m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 348m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 806m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 677m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 197m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 96m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1718m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1525m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1608m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1845m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4090m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 6019m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 6m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - zastavané plochy a nádvoria 12m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - zastavané plochy a nádvoria 45m2 dedenie 2014-10-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
4 izbový byt, Kráľovohoľská, B.Bystrica kúpa podľa Z. NRSR 182/932 Z.z. 1996-07-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
osobné motorové vozidlo úver 2006-05-11
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-04-27
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 409m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalý trávnatý porast 383m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2104m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 3130m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1980m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 966m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1002m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1985m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2212m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4982m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4274m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4241m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1285m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 3029m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 3500m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2253m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2069m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1347m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 2871m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 2304m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1437m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1378m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2414m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 700m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 863m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 4343m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2438m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2320m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - ostatné plochy 158m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1219m2 dedenie 2014-10-10
pozemok -orná pôda 316m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 316m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 356m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 348m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 806m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 677m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 197m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 96m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1718m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1525m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1608m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1845m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4090m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 6019m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 6m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - zastavané plochy a nádvoria 12m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - zastavané plochy a nádvoria 45m2 dedenie 2014-10-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
4 izbový byt, Kráľovohoľská, B.Bystrica kúpa podľa Z. NRSR 182/932 Z.z. 1996-07-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
osobné motorové vozidlo úver 2006-05-11
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 409m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalý trávnatý porast 383m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2104m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 3130m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1980m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 966m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1002m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1985m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2212m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4982m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4274m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4241m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1285m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 3029m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 3500m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2253m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2069m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1347m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 2871m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 2304m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1437m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 1378m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2414m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 700m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 863m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 4343m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2438m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 2320m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - ostatné plochy 158m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1219m2 dedenie 2014-10-10
pozemok -orná pôda 316m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 316m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 356m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 348m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 806m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 677m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 197m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 96m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1718m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1525m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1608m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 1845m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - trvalé trávnaté porasty 4090m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 6019m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - orná pôda 6m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - zastavané plochy a nádvoria 12m2 dedenie 2014-10-10
pozemok - zastavané plochy a nádvoria 45m2 dedenie 2014-10-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
4 izbový byt, Kráľovohoľská, B.Bystrica kúpa podľa Z. NRSR 182/932 Z.z. 1996-07-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
osobné motorové vozidlo úver 2006-05-11
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt dedenie 2011-04-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
4 izbový byt, Kráľovohoľská, B.Bystrica kúpa podľa Z. NRSR 182/932 Z.z. 1996-07-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
osobné motorové vozidlo úver 2006-05-11
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt dedenie 2011-04-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
4 izbový byt, Kráľovohoľská, B.Bystrica kúpa podľa Z. NRSR 182/932 Z.z. 1996-07-25
rodinný dom, zastavaná plocha o výmere 540m2 dedenie 2011-04-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
osobné motorové vozidlo úver 2006-05-11
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt dedenie 2011-04-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.