JUDr. Marta Kolcunová, PhD.

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

We register the prosecutor as zástupkyňa riaditeľky odboru legislatívy, stratégie a ústavného práva at the prosecutors' office Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok, na ktorom sa vybudovala garáž (bez kolaudácie) kúpa 1996-09-27 160 eur
záhrada kúpa 2000-09-05 1 333 eur
záhrada kúpa 2001-04-24 1 000 eur
zastavaná plocha, záhrada, rodinný dom kúpa 2001-04-24 40 000 eur
byt, garáž kúpa 2008-03-10 171 666 eur
zastavaná plocha, záhrada dar 2012-10-24 3 600 eur
zastavené plochy a nádvoria kúpa 2015-07-06
záhrady kúpa 2015-07-06 10 000 eur
zastavané plochy a nádvoria, rodinným dom, záhrady kúpa 2016-02-12 25 000 eur
rozostavaná stavba - prístavba k rodinnému domu vlastná výstavba 2013 29 000 29 000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpa 2018-12-01 59 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2008-03-01
spotrebný úver 2023-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok, na ktorom sa vybudovala garáž (bez kolaudácie) kúpa 1996-09-27 160 eur
záhrada kúpa 2000-09-05 1 333 eur
záhrada kúpa 2001-04-24 1 000 eur
zastavaná plocha, záhrada, rodinný dom kúpa 2001-04-24 40 000 eur
byt, garáž kúpa 2008-03-10 171 666 eur
zastavaná plocha, záhrada dar 2012-10-24 3 600 eur
zastavené plochy a nádvoria kúpa 2015-07-06
záhrady kúpa 2015-07-06 10 000 eur
zastavané plochy a nádvoria, rodinným dom, záhrady kúpa 2016-02-12 25 000 eur
rozostavaná stavba - prístavba k rodinnému domu vlastná výstavba 2013 29 000 29 000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpa 2018-12-01 59 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička od fyzickej osoby 2018-12-01
hypotekárny úver 2008-03-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok, na ktorom sa vybudovala garáž (bez kolaudácie) kúpa 1996-09-27 160 eur
záhrada kúpa 2000-09-05 1 333 eur
záhrada kúpa 2001-04-24 1 000 eur
zastavaná plocha, záhrada, rodinný dom kúpa 2001-04-24 40 000 eur
byt, garáž kúpa 2008-03-10 171 666 eur
zastavaná plocha, záhrada dar 2012-10-24 3 600 eur
zastavené plochy a nádvoria kúpa 2015-07-06
záhrady kúpa 2015-07-06 10 000 eur
zastavané plochy a nádvoria, rodinným dom, záhrady kúpa 2016-02-12 25 000 eur
rozostavaná stavba - prístavba k rodinnému domu vlastná výstavba 2013 29 000 29 000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpa 2018-12-01 59 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pôžička od fyzickej osoby 2018-12-01
spotrebiteľský úver 2019-09-01
hypotekárny úver 2008-03-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok, na ktorom sa vybudovala garáž (bez kolaudácie) kúpa 1996-09-27 160 eur
záhrada kúpa 2000-09-05 1 333 eur
záhrada kúpa 2001-04-24 1 000 eur
zastavaná plocha, záhrada, rodinný dom kúpa 2001-04-24 40 000 eur
byt, garáž kúpa 2008-03-10 171 666 eur
zastavaná plocha, záhrada dar 2012-10-24 3 600 eur
zastavené plochy a nádvoria kúpa 2015-07-06
záhrady kúpa 2015-07-06 10 000 eur
zastavané plochy a nádvoria, rodinným dom, záhrady kúpa 2016-02-12 25 000 eur
rozostavaná stavba - prístvba k rodinnému domu vlastná výstavba 2013 29 000 29 000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpa 2018-12-01 59 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver 2016-02-01
spotrebiteľský úver 2016-11-01
spotrebiteľský úver júl 2017
spotrebiteľský úver 2018-04-01
spotrebiteľský úver 2018-12-01
pôžička od fyzickej osoby 2018-12-01
spotrebiteľský úver 2019-09-01
hypotekárny úver 2008-03-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok, na ktorom sa vybudovala garáž (bez kolaudácie) kúpa 1996-09-27 160 eur
záhrada kúpa 2000-09-05 1 333 eur
záhrada kúpa 2001-04-24 1 000 eur
zastavaná plocha, záhrada, rodinný dom kúpa 2001-04-24 40 000 eur
byt, garáž kúpa 2008-03-10 171 666 eur
zastavaná plocha, záhrada dar 2012-10-24 3 600 eur
zastavené plochy a nádvoria kúpa 2015-07-06
záhrady kúpa 2015-07-06 10 000 eur
zastavané plochy a nádvoria, rodinným dom, záhrady kúpa 2016-02-12 25 000 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpa 2018-12-01 59 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver 2016-02-01
spotrebiteľský úver 2016-11-01
spotrebiteľský úver júl 2017
spotrebiteľský úver 2018-04-01
spotrebiteľský úver 2018-12-01
pôžička od fyzickej osoby 2018-12-01
spotrebiteľský úver 2019-09-01
hypotekárny úver 2008-03-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok, na ktorom sa vybudovala garáž (bez kolaudácie) kúpa 1996-09-27
záhrada kúpa 2000-09-05
záhrada kúpa 2001-04-24
zastavaná plocha, záhrada, rodinný dom kúpa 2001-04-24
byt, garáž kúpa 2008-03-10
zastavaná plocha, záhrada dar 2012-10-24
zastavené plochy a nádvoria kúpa 2015-07-06
záhrady kúpa 2015-07-06
zastavané plochy a nádvoria, rodinným dom, záhrady kúpa 2016-02-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpa 2011-09-01 12 000
motorové vozidlo kúpa 2018-12-01 59 000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
hypotekárny úver zmluva o úvere 2008-03-07 83 333
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver 2016-02-01
spotrebiteľský úver 2016-11-01
spotrebiteľský úver júl 2017
spotrebiteľský úver 2018-04-01
spotrebiteľský úver 2018-12-01
pôžička od fyzickej osoby 2018-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok, na ktorom sa vybudovala garáž (bez kolaudácie) kúpa 1996-09-27
záhrada kúpa 2000-09-05
záhrada kúpa 2001-04-24
zastavaná plocha, záhrada, rodinný dom kúpa 2001-04-24
byt, garáž kúpa 2008-03-10
zastavaná plocha, záhrada dar 2012-10-24
zastavené plochy a nádvoria kúpa 2015-07-06
záhrady kúpa 2015-07-06
zastavané plochy a nádvoria, rodinným dom, záhrady kúpa 2016-02-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpa 2011-09-01 12 000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
hypotekárny úver zmluva o úvere 2008-03-07 83 333
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver 2016-02-01
spotrebiteľský úver 2016-11-01
spotrebiteľský úver júl 2017
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok, na ktorom sa vybudovala garáž (bez kolaudácie) kúpa 1996-09-27
záhrada kúpa 2000-09-05
záhrada kúpa 2001-04-24
zastavaná plocha, záhrada, rodinný dom kúpa 2001-04-24
byt, garáž kúpa 2008-03-10
zastavaná plocha, záhrada dar 2012-10-24
zastavené plochy a nádvoria kúpa 2015-07-06
záhrady kúpa 2015-07-06
zastavané plochy a nádvoria, rodinným dom, záhrady kúpa 2016-02-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
motorové vozidlo kúpa 2011-09-01 12 000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
hypotekárny úver zmluva o úvere 2008-03-07 83 333
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver 2016-02-01
spotrebiteľský úver 2016-11-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok, na ktorom sa vybudovala garáž (bez kolaudácie) kúpa 1996-09-27
záhrada kúpa 2000-09-05
záhrada kúpa 2001-04-24
zastavaná plocha, záhrada, rodinný dom kúpa 2001-04-24
byt, garáž kúpa 2008-03-10
zastavaná plocha, záhrada dar 2012-10-24
zastavené plochy a nádvoria kúpa 2015-07-06
záhrady kúpa 2015-07-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2011-09-01
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver zmluva o úvere 2008-03-07
spotrebný úver zmluva o úvere 2012-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok, na ktorom sa vybudovala garáž (bez kolaudácie) kúpa 1996-09-27
záhrada kúpa 2000-09-05
záhrada kúpa 2001-04-24
zastavaná plocha, záhrada, rodinný dom kúpa 2001-04-24
byt, garáž kúpa 2008-03-10
zastavaná plocha, záhrada dar 2012-10-24
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2011-09-01
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver zmluva o úvere 2008-03-07
spotrebný úver zmluva o úvere 2012-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok, na ktorom sa vybudovala garáž (bez kolaudácie) kúpa 1996-09-27
záhrada kúpa 2000-09-05
záhrada kúpa 2001-04-24
zastavaná plocha, záhrada, rodinný dom kúpa 2001-04-24
byt, garáž kúpa 2008-03-10
zastavaná plocha, záhrada dar 2012-10-24
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2011-09-01
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver zmluva o úvere 2008-03-07
spotrebný úver zmluva o úvere 2012-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok, na ktorom sa vybudovala garáž (bez kolaudácie) kúpa 1996-09-27
záhrada kúpa 2000-09-05
záhrada kúpa 2001-04-24
zastavaná plocha, záhrada, rodinný dom kúpa 2001-04-24
byt, garáž kúpa 2008-03-10
zastavaná plocha, záhrada dar 2012-10-24
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2011-09-01
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver zmluva o úvere 2008-03-07
spotrebný úver zmluva o úvere 2012-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dvojgaráž kúpa 1996-04-16
pozemok, na ktorom sa vybudovala garáž (bez kolaudácie) kúpa 1996-09-27
záhrada kúpa 2000-09-05
záhrada kúpa 2001-04-24
zastavaná plocha, záhrada, rodinný dom kúpa 2001-04-24
byt, garáž kúpa 2008-03-10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2011-09-01
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver zmluva o úvere 2008-03-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.