Mgr. Stanislav Korman

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Senica.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Senica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt č. 8 kúpa 2008-09-12 24895 € spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, kde sa nachádza uvedený byt č. 8
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, kde sa nachádza uvedený byt č. 8 kúpa 2008-09-12
Budova a garáž kúpa 2008-11-06 60579 € spolu s pozemkami pod budovou s. č. 1182 a priľahlými pozemkami pri budove s. č. 1182
Pozemok/zastavané plochy a nádvoria/pri budove s. č. 1182 kúpa 2008-11-06
Pozemok/záhrady/pri budove s. č. 1182 kúpa 2008-11-06
Pozemok/orná pôda kúpa 2014-04-22 26000 €
rodinný dom č. p. 1817 2021-12-31 150848
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze výkon povolania, úspory, správa vlastného majetku a dary 2022-12-31 149351,02
Peniaze výkon povolania a úspory 2022-12-31 416,52 Kč
Osobný automobil Mercedes-Benz CLA 180 kúpa 2016-03-01 23011 € 23011 €
Motocykel MV AGUSTA BRUTALE 800 DRAGSTER RR kúpa 2017-11-17 12400 € 12400 €
Motocykel BMW E8GS, F800GS kúpa 2019-11-20 6700 € 6700 €
Motocykel BMW F850GS kúpa 2022-09-30 13000 € 13000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pohľadávka pôžička 2021-12-31 82944 € 82944 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Senica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt č. 8 kúpa 2008-09-12 24895 € spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, kde sa nachádza uvedený byt č. 8
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, kde sa nachádza uvedený byt č. 8 kúpa 2008-09-12
Budova a garáž kúpa 2008-11-06 60579 € spolu s pozemkami pod budovou s. č. 1182 a priľahlými pozemkami pri budove s. č. 1182
Pozemok/zastavané plochy a nádvoria/pri budove s. č. 1182 kúpa 2008-11-06
Pozemok/záhrady/pri budove s. č. 1182 kúpa 2008-11-06
Pozemok/orná pôda kúpa 2014-04-22 26000 €
rozostavaný rodinný dom na parcele č. 1730/19 2021-12-31 150848
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze výkon povolania, úspory, správa vlastného majetku a dary 2021-12-31 120966,38 €
Peniaze výkon povolania a úspory 2021-12-31 416,52 Kč
Osobný automobil Mercedes-Benz CLA 180 kúpa 2016-03-01 23011 € 23011 €
Motocykel MV AGUSTA BRUTALE 800 DRAGSTER RR kúpa 2017-11-17 12400 € 12400 €
Motocykel BMW E8GS, F800GS kúpa 2019-11-20 6700 € 6700 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pohľadávka pôžička 2021-12-31 82944 € 82944 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Senica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt č. 8 kúpa 2008-09-12 24895 € spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, kde sa nachádza uvedený byt č. 8
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, kde sa nachádza uvedený byt č. 8 kúpa 2008-09-12
Budova a garáž kúpa 2008-11-06 60579 € spolu s pozemkami pod budovou s. č. 1182 a priľahlými pozemkami pri budove s. č. 1182
Pozemok/zastavané plochy a nádvoria/pri budove s. č. 1182 kúpa 2008-11-06
Pozemok/záhrady/pri budove s. č. 1182 kúpa 2008-11-06
Pozemok/orná pôda kúpa 2014-04-22 26000 €
rozostavaný rodinný dom na parcele č. 1730/19 2020-12-31 147433
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze výkon povolania, úspory, správa vlastného majetku a dary 2020-12-31 88621,24 €
Peniaze výkon povolania a úspory 2020-12-31 7800,84 Kč
Osobný automobil Mercedes-Benz CLA 180 kúpa 2016-03-01 23011 € 23011 €
Motocykel MV AGUSTA BRUTALE 800 DRAGSTER RR kúpa 2017-11-17 12400 € 12400 €
Motocykel BMW E8GS, F800GS kúpa 2019-11-20 6700 € 6700 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pohľadávka pôžička 2020-12-31 79522 € 79522 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Senica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Byt č. 8 kúpa 2008-09-12 24895 € spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, kde sa nachádza uvedený byt č. 8
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, kde sa nachádza uvedený byt č. 8 kúpa 2008-09-12
Budova a garáž kúpa 2008-11-06 60579 € spolu s pozemkami pod budovou s. č. 1182 a priľahlými pozemkami pri budove s. č. 1182
Pozemok/zastavané plochy a nádvoria/pri budove s. č. 1182 kúpa 2008-11-06
Pozemok/záhrady/pri budove s. č. 1182 kúpa 2008-11-06
Pozemok/orná pôda kúpa 2014-04-22 26000 €
rozostavaný rodinný dom na parcele č. 1730/19 2019-12-31 124306 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze výkon povolania, úspory, správa vlastného majetku a dary 2019-12-31 82074,38 €
Peniaze výkon povolania a úspory 2019-12-31 19381,83 Kč
Osobný automobil Mercedes-Benz CLA 180 kúpa 2016-03-01 23011 € 23011 €
Motocykel MV AGUSTA BRUTALE 800 DRAGSTER RR kúpa 2017-11-17 12400 € 12400 €
Motocykel BMW E8GS, F800GS kúpa 2019-11-20 6700 € 6700 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pohľadávka pôžička 2019-12-31 62153 € 62153 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Senica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt č. 8 kúpa 2008-09-12
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, kde sa nachádza uvedený byt č. 8 kúpa 2008-09-12
Budova a garáž kúpa 2008-11-06
Pozemok/zastavané plochy a nádvoria/pri budove s.č. 1182 kúpa 2008-11-06
Pozemok/záhrady/pri budove s.č. 1182 kúpa 2008-11-06
Pozemok/orná pôda kúpa 2014-04-22
rozostavaný rodinný dom na parcele č. 1730/19 2018-12-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze výkon povolania, úspory, správa vlastného majetku a dary 2018-12-31 96380,77 €
Peniaze výkon povolania a úspory 2018-12-31 29880,38 Kč
Osobný automobil Mercedes-Benz CLA 180 kúpa 2016-03-01 23011 € 23011 €
Motocykel MV AGUSTA BRUTALE 800 DRAGSTER RR kúpa 2017-11-17 12400 € 12400 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pohľadávka pôžička 2018-12-31 42393 € 42393 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Senica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt č. 8 kúpa 2008-09-12
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, kde sa nachádza uvedený byt č. 8 kúpa 2008-09-12
Budova a garáž kúpa 2008-11-06
Pozemok/zastavané plochy a nádvoria/pri budove s.č. 1182 kúpa 2008-11-06
Pozemok/záhrady/pri budove s.č. 1182 kúpa 2008-11-06
Pozemok/orná pôda kúpa 2014-04-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Peniaze výkon povolania, úspory, správa vlastného majetku a dary 2017-12-31 74039 €
Peniaze výkon povolania a úspory 2017-12-31 67648 Kč
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Osobný automobil Mercedes-Benz CLA 180 2016-03-01 23011 €
Motocykel Kawasaki Ninja 300 ABS 2015-03-17 4850 €
Motocykel MV AGUSTA BRUTALE 800 DRAGSTER RR 2017-11-17 12400 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Senica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt č. 8 kúpa 2008-09-12
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, kde sa nachádza uvedený byt č. 8 kúpa 2008-09-12
Budova a garáž kúpa 2008-11-06
Pozemok/zastavané plochy a nádvoria/pri budove s.č. 1182 kúpa 2008-11-06
Pozemok/záhrady/pri budove s.č. 1182 kúpa 2008-11-06
Pozemok/orná pôda kúpa 2014-04-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Peniaze výkon povolania, úspory, správa vlastného majetku a dary 2016-12-31 58501 €
Peniaze výkon povolania a úspory 2016-12-31 89800 Kč
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Osobný automobil Mercedes-Benz CLA 180 2016-03-01 23011 €
Motocykel Kawasaki Ninja 300 ABS 2015-03-17 4850 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Senica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt č. 8 kúpa 2008-09-12
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, kde sa nachádza uvedený byt č. 8 kúpa 2008-09-12
Budova a garáž kúpa 2008-11-06
Pozemok/zastavané plochy a nádvoria/pri budove s.č. 1182 kúpa 2008-11-06
Pozemok/záhrady/pri budove s.č. 1182 kúpa 2008-11-06
Pozemok/orná pôda kúpa 2014-04-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Peniaze výkon povolania, úspory, správa vlastného majetku a dary 2015-12-31
Peniaze výkon povolania a úspory 2015-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Senica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt č. 8 kúpa 2008-09-12
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, kde sa nachádza uvedený byt č. 8 kúpa 2008-09-12
Budova a garáž kúpa 2008-11-06
Pozemok/zastavané plochy a nádvoria/pri budove s.č. 1182 kúpa 2008-11-06
Pozemok/záhrady/pri budove s.č. 1182 kúpa 2008-11-06
Pozemok/orná pôda kúpa 2014-04-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Peniaze výkon povolania, úspory, správa vlastného majetku a dary 2014-12-31
Peniaze výkon povolania a úspory 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Senica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt č. 8 kúpa 2008-09-12
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, kde sa nachádza uvedený byt č. 8 kúpa 2008-09-12
Budova a garáž kúpa 2008-11-06
Pozemok/zastavané plochy a nádvoria/pri budove s.č. 1182 kúpa 2008-11-06
Pozemok/záhrady/pri budove s.č. 1182 kúpa 2008-11-06
Pozemok/orná pôda kúpa 2014-04-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Automobil Audi A6 kúpa 2012-12-03
Peniaze výkon povolania, úspory, správa vlastného majetku a dary 2014-05-02
Peniaze výkon povolania a úspory 2014-05-02
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (136)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/99/04/2017 2017-04-19 Pv 360/15/2205 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/41/10/2016 2016-11-04 Pv 411/16/2205 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/31/07/2016 2016-07-23 Pv 170/16/2205 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/19/04/2016 2016-06-07 Pv 37/15/2205 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/16/03/2016 2016-04-05 Pv 716/15/2205 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/15/03/2016 2016-03-25 Pv 15/15/2205 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/14/03/2016 2016-03-16 Pv 124/15/2205 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/13/03/2016 2016-05-10 Pv 23/16/2205 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/11/03/2016 2016-03-22 Pv 751/14/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/12/03/2016 2016-03-22 Pv 626/14/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/10/03/2016 2016-04-23 Pv 685/14/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/7/02/2016 2016-02-26 Pv 776/15/2205 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/5/02/2016 2016-02-26 Pv 742/14/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/3/02/2016 2016-02-12 Pv 610/14/2205 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/1/01/2016 2016-03-30 Pv 545/15/2205 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/86/12/2015 2016-01-19 Pv 399/15/2205 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/84/12/2015 2015-12-21 Pv 289/15/2205 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/66/09/2015 2015-09-26 Pv 285/14/2205 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/63/09/2015 2015-09-25 Pv 109/15/2205 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/64/09/2015 2015-09-12 Pv 444/15/2205 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/763/09/2023 2023-11-09 Pv 428/21/2205 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/52/08/2015 2015-08-08 Pv 374/14/2205 Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/49/07/2015 2015-07-21 Pv 46/15/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/550/07/2023 2023-08-03 Pv 292/21/2205 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/534/07/2023 2023-07-20 Pv 57/21/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/21/04/2015 2015-03-28 Pv 58/15/2205 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/13/03/2015 2015-03-10 Pv 651/14/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/102/11/2014 2014-11-25 Pv 311/12/2205 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/85/10/2014 2014-10-01 Pv 70/13/2205 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/232/03/2023 2023-03-30 Pv 577/22/2205 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/193/03/2023 2023-03-15 Pv 561/20/2205 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/1062/12/2022 2023-01-12 Pv 255/22/2205 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/973/11/2022 2023-01-12 Pv 120/22/2205 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/270/04/2022 2022-04-21 Pv 569/19/2205 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/133/02/2022 2022-02-22 Pv 590/20/2205 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/55/01/2022 2022-01-29 Pv 619/21/2205 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/8/01/2022 2022-01-20 Pv 495/19/2205 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/1014/12/2021 2022-01-11 Pv 362/19/2205 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/861/11/2021 2021-11-13 Pv 529/21/2205 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/857/10/2021 2021-11-11 Pv 469/20/2205 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/443/05/2021 2021-06-07 Pv 255/19/2205 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/670/09/2020 2020-09-24 Pv 161/20/2205 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/505/07/2020 2020-07-31 Pv 523/18/2205 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/276/04/2020 2020-04-22 Pv 751/18/2205 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/166/02/2020 2020-03-07 Pv 218/18/2205 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/433/11/2019 2019-12-13 Pv 620/18/2205 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/424/11/2019 2019-11-26 Pv 325/18/2205 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/360/10/2019 2019-11-22 Pv 129/17/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/283/10/2019 2019-10-15 Pv 296/18/2205 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/206/09/2019 2019-09-13 Pv 195/19/2205 § 324 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/201/08/2019 2019-09-07 Pv 221/17/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/199/08/2019 2019-09-06 Pv 329/18/2205 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/162/07/2019 2019-07-19 Pv 649/16/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/77/04/2019 2019-04-30 Pv 749/15/2205 § 149 – Usmrtenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/37/02/2019 2019-02-21 Pv 608/18/2205 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/26/02/2019 2019-02-21 Pv 734/18/2205 § 359 – Násilie proti skupine obyvatei’ov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/20/02/2019 2019-04-24 Pv 36/17/2205 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/308/12/2018 2018-12-29 Pv 70/17/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/285/12/2018 2018-12-12 Pv 18/18/2205 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/146/06/2018 2018-06-15 Pv 60/17/2205 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/69/04/2018 2018-04-03 Pv 461/17/2205 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/59/03/2018 2018-03-27 Pv 249/17/2205 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/347/12/2017 2018-01-09 Pv 423/17/2205 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/298/10/2017 2017-11-24 Pv 611/17/2205 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/270/09/2017 2017-09-26 Pv 464/15/2205 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/136/05/2017 2017-05-16 Pv 11/17/2205 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/126/04/2017 2017-04-28 Pv 220/16/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/123/04/2017 2017-05-10 Pv 60/17/2205 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/985/12/2023 2023-12-14 Pv 108/21/2205 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/133/02/2024 2024-02-24 Pv 542/21/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/208/03/2024 2024-03-22 Pv 343/22/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/208/03/2024 2024-03-22 Pv 343/22/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/133/02/2024 2024-02-24 Pv 542/21/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/985/12/2023 2023-12-14 Pv 108/21/2205 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/763/09/2023 2023-11-09 Pv 428/21/2205 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/550/07/2023 2023-08-03 Pv 292/21/2205 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/534/07/2023 2023-07-20 Pv 57/21/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/232/03/2023 2023-03-30 Pv 577/22/2205 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/193/03/2023 2023-03-15 Pv 561/20/2205 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/1062/12/2022 2023-01-12 Pv 255/22/2205 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/973/11/2022 2023-01-12 Pv 120/22/2205 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/270/04/2022 2022-04-21 Pv 569/19/2205 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/133/02/2022 2022-02-22 Pv 590/20/2205 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/55/01/2022 2022-01-29 Pv 619/21/2205 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/8/01/2022 2022-01-20 Pv 495/19/2205 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/1014/12/2021 2022-01-11 Pv 362/19/2205 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/861/11/2021 2021-11-13 Pv 529/21/2205 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/857/10/2021 2021-11-11 Pv 469/20/2205 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/443/05/2021 2021-06-07 Pv 255/19/2205 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/670/09/2020 2020-09-24 Pv 161/20/2205 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/505/07/2020 2020-07-31 Pv 523/18/2205 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/276/04/2020 2020-04-22 Pv 751/18/2205 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/166/02/2020 2020-03-07 Pv 218/18/2205 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/433/11/2019 2019-12-13 Pv 620/18/2205 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/424/11/2019 2019-11-26 Pv 325/18/2205 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/360/10/2019 2019-11-22 Pv 129/17/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/283/10/2019 2019-10-15 Pv 296/18/2205 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/206/09/2019 2019-09-13 Pv 195/19/2205 § 324 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/201/08/2019 2019-09-07 Pv 221/17/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/199/08/2019 2019-09-06 Pv 329/18/2205 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/162/07/2019 2019-07-19 Pv 649/16/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/77/04/2019 2019-04-30 Pv 749/15/2205 § 149 – Usmrtenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/37/02/2019 2019-02-21 Pv 608/18/2205 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/26/02/2019 2019-02-21 Pv 734/18/2205 § 359 – Násilie proti skupine obyvatei’ov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/20/02/2019 2019-04-24 Pv 36/17/2205 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/308/12/2018 2018-12-29 Pv 70/17/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/285/12/2018 2018-12-12 Pv 18/18/2205 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/146/06/2018 2018-06-15 Pv 60/17/2205 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/69/04/2018 2018-04-03 Pv 461/17/2205 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/59/03/2018 2018-03-27 Pv 249/17/2205 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/347/12/2017 2018-01-09 Pv 423/17/2205 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/298/10/2017 2017-11-24 Pv 611/17/2205 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/270/09/2017 2017-09-26 Pv 464/15/2205 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/136/05/2017 2017-05-16 Pv 11/17/2205 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/126/04/2017 2017-04-28 Pv 220/16/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/123/04/2017 2017-05-10 Pv 60/17/2205 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/99/04/2017 2017-04-19 Pv 360/15/2205 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/41/10/2016 2016-11-04 Pv 411/16/2205 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/31/07/2016 2016-07-23 Pv 170/16/2205 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/19/04/2016 2016-06-07 Pv 37/15/2205 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/16/03/2016 2016-04-05 Pv 716/15/2205 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/15/03/2016 2016-03-25 Pv 15/15/2205 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/14/03/2016 2016-03-16 Pv 124/15/2205 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/13/03/2016 2016-05-10 Pv 23/16/2205 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/11/03/2016 2016-03-22 Pv 751/14/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/12/03/2016 2016-03-22 Pv 626/14/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/10/03/2016 2016-04-23 Pv 685/14/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/7/02/2016 2016-02-26 Pv 776/15/2205 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/5/02/2016 2016-02-26 Pv 742/14/2205 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/3/02/2016 2016-02-12 Pv 610/14/2205 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/1/01/2016 2016-03-30 Pv 545/15/2205 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/86/12/2015 2016-01-19 Pv 399/15/2205 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/84/12/2015 2015-12-21 Pv 289/15/2205 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/66/09/2015 2015-09-26 Pv 285/14/2205 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/63/09/2015 2015-09-25 Pv 109/15/2205 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Senica TT/2205/64/09/2015 2015-09-12 Pv 444/15/2205 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

No relevant news articles found.