JUDr. Dušan Kostrej

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Humenné.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 800
trvalé tráv. poratsy dedičstvo 2009-06-11 800
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 500
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 160
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 480
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 1000
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 7
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 7
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 7
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 5
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 2
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 2
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 2
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 2100
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 6000
les zámenná zmluva 2016-07-14 2600
les zámenná zmluva 2016-07-14 2600
garáž dedičstvo 2011-11-11 5000
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2011-11-11 837
záhrady darovacia zmluva 2011-11-11 980
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2011-11-11 1000
dom darovacia zmluva 2011-11-11 60000
pozemok darovacia zmluva 2011-11-11 3000
zstavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2011-11-11 3000
byt kúpna zmluva 2015-03-30 60000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 500
orná pôda dedičstvo 2019-11-07 800
orná pôda dedičstvo 2019-11-07 800
orná pôda dedičstvo 2019-11-07 800
ostatné plochy dedičstvo 2019-11-07 800
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Mercedes C kúpa 2019 12.000 12.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze v hotovosti úspory 2015-2020 40.000,-€ vlastník
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 800
trvalé tráv. poratsy dedičstvo 2009-06-11 800
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 500
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 160
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 480
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 1000
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 7
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 7
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 7
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 5
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 2
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 2
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 2
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 2100
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 6000
les zámenná zmluva 2016-07-14 2600
les zámenná zmluva 2016-07-14 2600
garáž dedičstvo 2011-11-11 5000
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2011-11-11 837
záhrady darovacia zmluva 2011-11-11 980
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2011-11-11 1000
dom darovacia zmluva 2011-11-11 60000
pozemok darovacia zmluva 2011-11-11 3000
zstavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2011-11-11 3000
byt kúpna zmluva 2015-03-30 60000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 500
orná pôda dedičstvo 2019-11-07 800
orná pôda dedičstvo 2019-11-07 800
orná pôda dedičstvo 2019-11-07 800
ostatné plochy dedičstvo 2019-11-07 800
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Mercedes C kúpa 2019 12.000 12.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze v hotovosti úspory 2015-2020 40.000,-€ vlastník
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 800
trvalé tráv. poratsy dedičstvo 2009-06-11 800
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 500
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 160
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 480
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 1000
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 7
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 7
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 7
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 5
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 2
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 2
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 2
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 2100
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 6000
les zámenná zmluva 2016-07-14 2600
les zámenná zmluva 2016-07-14 2600
garáž dedičstvo 2011-11-11 5000
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2011-11-11 837
záhrady darovacia zmluva 2011-11-11 980
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2011-11-11 1000
dom darovacia zmluva 2011-11-11 60000
pozemok darovacia zmluva 2011-11-11 3000
zstavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2011-11-11 3000
byt kúpna zmluva 2015-03-30 60000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 500
orná pôda dedičstvo 2019-11-07 800
orná pôda dedičstvo 2019-11-07 800
orná pôda dedičstvo 2019-11-07 800
ostatné plochy dedičstvo 2019-11-07 800
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Mercedes C kúpa 2019 12.000 12.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze v hotovosti úspory 2015-2020 40.000,-€ vlastník
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver 2016-11-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 300
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 800
trvalé tráv. poratsy dedičstvo 2009-06-11 800
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 500
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 400
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 160
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 480
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 1000
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 7
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 7
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 7
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 5
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 2
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 2
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11 2
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 2100
orná pôda dedičstvo 2009-06-11 6000
les zámenná zmluva 2016-07-14 2600
les zámenná zmluva 2016-07-14 2600
garáž dedičstvo 2011-11-11 5000
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2011-11-11 837
záhrady darovacia zmluva 2011-11-11 980
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2011-11-11 1000
dom darovacia zmluva 2011-11-11 60000
pozemok darovacia zmluva 2011-11-11 3000
zstavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2011-11-11 3000
byt kúpna zmluva 2015-03-30 60000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30 500
orná pôda dedičstvo 2019-11-07 800
orná pôda dedičstvo 2019-11-07 800
orná pôda dedičstvo 2019-11-07 800
ostatné plochy dedičstvo 2019-11-07 800
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze v hotovosti úspory 2024-06-12 35000,- eur 35000,- eur
Mercedes C kúpa 2019 12.000 12.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver 2016-11-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé tráv. poratsy dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
les zámenná zmluva 2016-07-14
les zámenná zmluva 2016-07-14
záhrada dedičstvo 2011-11-11
vinica dedičstvo 2011-11-11
orná pôda dedičstvo 2011-11-11
orná pôda dedičstvo 2011-11-11
garáž dedičstvo 2011-11-11
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2011-11-11
záhrady darovacia zmluva 2011-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2011-11-11
dom darovacia zmluva 2011-11-11
pozemok darovacia zmluva 2011-11-11
zstavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2011-11-11
byt kúpna zmluva 2015-03-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze v hotovosti úspory 2024-06-12 35000,- eur 35000,- eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver 2016-11-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé tráv. poratsy dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé tráv. porasty dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
les zámenná zmluva 2016-07-14
les zámenná zmluva 2016-07-14
záhrada dedičstvo 2011-11-11
vinica dedičstvo 2011-11-11
orná pôda dedičstvo 2011-11-11
orná pôda dedičstvo 2011-11-11
garáž dedičstvo 2011-11-11
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2011-11-11
záhrady darovacia zmluva 2011-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2011-11-11
dom darovacia zmluva 2011-11-11
pozemok darovacia zmluva 2011-11-11
zstavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2011-11-11
byt kúpna zmluva 2015-03-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze v hotovosti úspory 2024-06-12 25000,- eur 25000,- eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver 2016-11-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstsvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trvánaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
trval,é trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo 2009-06-11
les zámenná zmluva 2016-07-14
les zámenná zmluva 2016-07-14
záhrada dedičstvo 2011-11-11
vinica dedičstvo 11.114.2011
orná pôda dedičstvo 2011-11-11
orná pôda dedičstvo 2011-11-11
garáž dedičstvo 2011-11-11
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2011-11-11
záhrady darovacia zmluva 2011-11-11
zastavanoé plochy a nádvoria darovacia zmluva 2011-11-11
dom darovacia zmluva 2011-11-11
pozemok dedičstvo 2011-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2011-11-11
byt kúpna zmluva 2015-03-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2015-03-30
zastavané plochy a nádvoria kupna zmluva 2015-03-30
zastavané plochy a nádvoria kupna zmluva 2015-03-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze v hotovosti úspory 2024-06-12 20.000.-eur 20.000.-eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebiteľský úver 2016-11-01
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2024-06-12
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
záhrada dedičstvo 2011-11-11
vinica dedičstvo 2011-11-11
orná poda dedičstvo 2011-11-11
orná poda dedičstvo 2011-11-11
garáž dedičstvo 2011-11-11
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2011-11-11
záhrady darovacia zmluva 2011-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2011-11-11
dom darovacia zmluva 2011-11-11
pozemok dedičstvo 2011-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2011-11-11
podiel priestoru na spoločných častiach a sploločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpna zmluva 2015-05-05
bytový dom Tomášikova 6 kúpna zmluva 2015-05-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze v hotovosti životné poistky neb. manželky rok 2011
peniaze v hotovosti stavebné sporenie rok 2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2024-06-12
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
záhrada dedičstvo 2011-11-11
vinica dedičstvo 2011-11-11
orná poda dedičstvo 2011-11-11
orná poda dedičstvo 2011-11-11
garáž dedičstvo 2011-11-11
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2011-11-11
záhrady darovacia zmluva 2011-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2011-11-11
dom darovacia zmluva 2011-11-11
pozemok dedičstvo 2011-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2011-11-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze v hotovosti životné poistky neb. manželky rok 2011
peniaze v hotovosti úspory rok 2014
peniaze v hotovosti úspory rok 2013
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2024-06-12
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
záhrada dedičstvo 2011-11-11
vinica dedičstvo 2011-11-11
orná poda dedičstvo 2011-11-11
orná poda dedičstvo 2011-11-11
garáž dedičstvo 2011-11-11
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2011-11-11
záhrady darovacia zmluva 2011-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2011-11-11
dom darovacia zmluva 2011-11-11
pozemok dedičstvo 2011-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2011-11-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze v hotovosti životné poistky neb. manželky rok 2011
peniaze v hotovosti úspory
peniaze v hotovosti úspory rok 2013
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2024-06-12
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
záhrada dedičstvo 2011-11-11
vinica dedičstvo 2011-11-11
orná poda dedičstvo 2011-11-11
orná poda dedičstvo 2011-11-11
garáž dedičstvo 2011-11-11
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2011-11-11
záhrady darovacia zmluva 2011-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2011-11-11
dom darovacia zmluva 2011-11-11
pozemok dedičstvo 2011-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2011-11-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto-SEAT ALHAMBRA kúpa 2011-04-28
peniaze v hotovosti životné poistky neb. manželky rok 2011
peniaze v hotovosti úspory
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná pôda dedičstvo
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
orná poda dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2024-06-12
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
les dedičstvo 2009-06-11
záhrada dedičstvo 2011-11-11
vinica dedičstvo 2011-11-11
orná poda dedičstvo 2011-11-11
orná poda dedičstvo 2011-11-11
garáž dedičstvo 2011-11-11
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2011-11-11
záhrady darovacia zmluva 2011-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2011-11-11
dom darovacia zmluva 2011-11-11
pozemok dedičstvo 2011-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2011-11-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné auto-SEAT ALHAMBRA kúpa 2011-04-28
peniaze v hotovosti životné poistky neb. manželky rok 2011
peniaze v hotovosti úspory
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (2)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/74/06/2015 2015-07-07 1 Pv 259/15/7702 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/5/04/2012 2012-02-28 2 Pv 95/11/7702 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.