JUDr. Dušan Kostrej

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Humenné.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 800
trvalé tráv. poratsy dedičstvo 11.06.2009 800
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 500
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 160
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 480
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 1000
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 7
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 7
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 7
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 5
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 2
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 2
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 2
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 2100
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 6000
les zámenná zmluva 14.07.2016 2600
les zámenná zmluva 14.07.2016 2600
garáž dedičstvo 11.11.2011 5000
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 11.11.2011 837
záhrady darovacia zmluva 11.11.2011 980
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2011 1000
dom darovacia zmluva 11.11.2011 60000
pozemok darovacia zmluva 11.11.2011 3000
zstavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2011 3000
byt kúpna zmluva 30.03.2015 60000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 500
orná pôda dedičstvo 07.11.2019 800
orná pôda dedičstvo 07.11.2019 800
orná pôda dedičstvo 07.11.2019 800
ostatné plochy dedičstvo 07.11.2019 800
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Mercedes C kúpa 2019 12.000 12.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze v hotovosti úspory 2015-2020 40.000,-€ vlastník
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 800
trvalé tráv. poratsy dedičstvo 11.06.2009 800
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 500
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 160
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 480
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 1000
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 7
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 7
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 7
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 5
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 2
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 2
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 2
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 2100
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 6000
les zámenná zmluva 14.07.2016 2600
les zámenná zmluva 14.07.2016 2600
garáž dedičstvo 11.11.2011 5000
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 11.11.2011 837
záhrady darovacia zmluva 11.11.2011 980
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2011 1000
dom darovacia zmluva 11.11.2011 60000
pozemok darovacia zmluva 11.11.2011 3000
zstavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2011 3000
byt kúpna zmluva 30.03.2015 60000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 500
orná pôda dedičstvo 07.11.2019 800
orná pôda dedičstvo 07.11.2019 800
orná pôda dedičstvo 07.11.2019 800
ostatné plochy dedičstvo 07.11.2019 800
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Mercedes C kúpa 2019 12.000 12.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze v hotovosti úspory 2015-2020 40.000,-€ vlastník
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 800
trvalé tráv. poratsy dedičstvo 11.06.2009 800
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 500
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 160
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 480
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 1000
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 7
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 7
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 7
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 5
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 2
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 2
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 2
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 2100
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 6000
les zámenná zmluva 14.07.2016 2600
les zámenná zmluva 14.07.2016 2600
garáž dedičstvo 11.11.2011 5000
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 11.11.2011 837
záhrady darovacia zmluva 11.11.2011 980
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2011 1000
dom darovacia zmluva 11.11.2011 60000
pozemok darovacia zmluva 11.11.2011 3000
zstavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2011 3000
byt kúpna zmluva 30.03.2015 60000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 500
orná pôda dedičstvo 07.11.2019 800
orná pôda dedičstvo 07.11.2019 800
orná pôda dedičstvo 07.11.2019 800
ostatné plochy dedičstvo 07.11.2019 800
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Mercedes C kúpa 2019 12.000 12.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze v hotovosti úspory 2015-2020 40.000,-€ vlastník
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebiteľský úver 01.11.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 300
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 800
trvalé tráv. poratsy dedičstvo 11.06.2009 800
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 500
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 400
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 400
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 160
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 480
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 1000
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 7
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 7
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 7
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 5
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 2
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 2
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009 2
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 2100
orná pôda dedičstvo 11.06.2009 6000
les zámenná zmluva 14.07.2016 2600
les zámenná zmluva 14.07.2016 2600
garáž dedičstvo 11.11.2011 5000
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 11.11.2011 837
záhrady darovacia zmluva 11.11.2011 980
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2011 1000
dom darovacia zmluva 11.11.2011 60000
pozemok darovacia zmluva 11.11.2011 3000
zstavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2011 3000
byt kúpna zmluva 30.03.2015 60000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 500
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015 500
orná pôda dedičstvo 07.11.2019 800
orná pôda dedičstvo 07.11.2019 800
orná pôda dedičstvo 07.11.2019 800
ostatné plochy dedičstvo 07.11.2019 800
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze v hotovosti úspory 12.06.2024 35000,- eur 35000,- eur
Mercedes C kúpa 2019 12.000 12.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebiteľský úver 01.11.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé tráv. poratsy dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
les zámenná zmluva 14.07.2016
les zámenná zmluva 14.07.2016
záhrada dedičstvo 11.11.2011
vinica dedičstvo 11.11.2011
orná pôda dedičstvo 11.11.2011
orná pôda dedičstvo 11.11.2011
garáž dedičstvo 11.11.2011
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 11.11.2011
záhrady darovacia zmluva 11.11.2011
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2011
dom darovacia zmluva 11.11.2011
pozemok darovacia zmluva 11.11.2011
zstavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2011
byt kúpna zmluva 30.03.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze v hotovosti úspory 12.06.2024 35000,- eur 35000,- eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebiteľský úver 01.11.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé tráv. poratsy dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé tráv. porasty dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
les zámenná zmluva 14.07.2016
les zámenná zmluva 14.07.2016
záhrada dedičstvo 11.11.2011
vinica dedičstvo 11.11.2011
orná pôda dedičstvo 11.11.2011
orná pôda dedičstvo 11.11.2011
garáž dedičstvo 11.11.2011
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 11.11.2011
záhrady darovacia zmluva 11.11.2011
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2011
dom darovacia zmluva 11.11.2011
pozemok darovacia zmluva 11.11.2011
zstavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2011
byt kúpna zmluva 30.03.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze v hotovosti úspory 12.06.2024 25000,- eur 25000,- eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebiteľský úver 01.11.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstsvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trvánaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
trval,é trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo 11.06.2009
les zámenná zmluva 14.07.2016
les zámenná zmluva 14.07.2016
záhrada dedičstvo 11.11.2011
vinica dedičstvo 11.114.2011
orná pôda dedičstvo 11.11.2011
orná pôda dedičstvo 11.11.2011
garáž dedičstvo 11.11.2011
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 11.11.2011
záhrady darovacia zmluva 11.11.2011
zastavanoé plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2011
dom darovacia zmluva 11.11.2011
pozemok dedičstvo 11.11.2011
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2011
byt kúpna zmluva 30.03.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.03.2015
zastavané plochy a nádvoria kupna zmluva 30.03.2015
zastavané plochy a nádvoria kupna zmluva 30.03.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze v hotovosti úspory 12.06.2024 20.000.-eur 20.000.-eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spotrebiteľský úver 01.11.2016
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 12.06.2024
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
záhrada dedičstvo 11.11.2011
vinica dedičstvo 11.11.2011
orná poda dedičstvo 11.11.2011
orná poda dedičstvo 11.11.2011
garáž dedičstvo 11.11.2011
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 11.11.2011
záhrady darovacia zmluva 11.11.2011
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2011
dom darovacia zmluva 11.11.2011
pozemok dedičstvo 11.11.2011
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2011
podiel priestoru na spoločných častiach a sploločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpna zmluva 05.05.2015
bytový dom Tomášikova 6 kúpna zmluva 05.05.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze v hotovosti životné poistky neb. manželky rok 2011
peniaze v hotovosti stavebné sporenie rok 2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 12.06.2024
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
záhrada dedičstvo 11.11.2011
vinica dedičstvo 11.11.2011
orná poda dedičstvo 11.11.2011
orná poda dedičstvo 11.11.2011
garáž dedičstvo 11.11.2011
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 11.11.2011
záhrady darovacia zmluva 11.11.2011
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2011
dom darovacia zmluva 11.11.2011
pozemok dedičstvo 11.11.2011
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze v hotovosti životné poistky neb. manželky rok 2011
peniaze v hotovosti úspory rok 2014
peniaze v hotovosti úspory rok 2013
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 12.06.2024
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
záhrada dedičstvo 11.11.2011
vinica dedičstvo 11.11.2011
orná poda dedičstvo 11.11.2011
orná poda dedičstvo 11.11.2011
garáž dedičstvo 11.11.2011
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 11.11.2011
záhrady darovacia zmluva 11.11.2011
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2011
dom darovacia zmluva 11.11.2011
pozemok dedičstvo 11.11.2011
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze v hotovosti životné poistky neb. manželky rok 2011
peniaze v hotovosti úspory
peniaze v hotovosti úspory rok 2013
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 12.06.2024
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
záhrada dedičstvo 11.11.2011
vinica dedičstvo 11.11.2011
orná poda dedičstvo 11.11.2011
orná poda dedičstvo 11.11.2011
garáž dedičstvo 11.11.2011
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 11.11.2011
záhrady darovacia zmluva 11.11.2011
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2011
dom darovacia zmluva 11.11.2011
pozemok dedičstvo 11.11.2011
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto-SEAT ALHAMBRA kúpa 28.04.2011
peniaze v hotovosti životné poistky neb. manželky rok 2011
peniaze v hotovosti úspory
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná pôda dedičstvo
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
orná poda dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 12.06.2024
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
les dedičstvo 11.06.2009
záhrada dedičstvo 11.11.2011
vinica dedičstvo 11.11.2011
orná poda dedičstvo 11.11.2011
orná poda dedičstvo 11.11.2011
garáž dedičstvo 11.11.2011
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 11.11.2011
záhrady darovacia zmluva 11.11.2011
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2011
dom darovacia zmluva 11.11.2011
pozemok dedičstvo 11.11.2011
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné auto-SEAT ALHAMBRA kúpa 28.04.2011
peniaze v hotovosti životné poistky neb. manželky rok 2011
peniaze v hotovosti úspory
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (2)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/74/06/2015 07.07.2015 1 Pv 259/15/7702 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/5/04/2012 28.02.2012 2 Pv 95/11/7702 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.