JUDr. Anita Kovács Piros

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Dunajská Streda.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Pozemok - ostatná plocha darovacia zmluva 2011-02-07 653,05
Stavba - rodinný dom zhotovenie 2020-04-01 200.000,-
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Opel Grandland X Kúpna zmluva 2019-04-15 28.000,- Eur
Vklady v peňažnom ústave plat, úspory, dar 2021-12-31 10.755,02
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver na bývanie - spoludlžník 2019-01-31
Leasingová zmluva - Opel Grandland X 2019-04-15
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Pozemok - ostatná plocha darovacia zmluva 2011-02-07 653,05
Stavba - rodinný dom zhotovenie 2020-04-01 200.000,-
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
OMV Opel Grandland X Kúpna zmluva 2019-04-15 28.000,- Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver na bývanie - spoludlžník 2019-01-31
Leasingová zmluva - Opel Grandland X 2019-04-15
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Pozemok - ostatná plocha darovacia zmluva 2011-02-07 653,05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
OMV Opel Grandland X Kúpna zmluva 2019-04-15
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úver na bývanie - spoludlžník 2019-01-31
Leasingová zmluva - Opel Grandland X 2019-04-15
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Pozemok Darovacia zmluva 2011-02-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Motorové vozidlo Citroen C4 Kúpna zmluva Máj 2014 10000
Vklad v banke Úspory, dar
Prostriedky na bežnom účte Plat 7177
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Pozemok Darovacia zmluva 2011-02-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Motorové vozidlo Citroen C4 Kúpna zmluva Máj 2014
Vklad v banke Úspory, dar
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.