JUDr. Janka Kováčová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Žilina.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpa 2018 175000
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2018 5000
záhrady kúpa 2018 5000
byt č. 5 kúpa 1998 90000
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2002
garáž výstavba 2003 5000
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2007
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
rodinný dom dedičstvo 2007
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vklady v peňažnom ústave úspory z platu,predaj dedičstva od r.1995 90000,00
šperky dary od rod. od r.1970 10000,00
vklady v peňažnom ústave 15000,00
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie bytu od roku 2003 10000,00 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpa 2018 175000
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2018 5000
záhrady kúpa 2018 5000
byt č. 5 kúpa 1998 90000
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2002
garáž výstavba 2003 5000
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2007
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
rodinný dom dedičstvo 2007
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vklady v peňažnom ústave úspory z platu,predaj dedičstva od r.1995 90000,00
šperky dary od rod. od r.1970 10000,00
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie bytu od roku 2003 10000,00 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpa 2018 300000 €
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2018
záhrady kúpa 2018
byt č. 5 kúpa 1998 1000 € 100000 €
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2002 100 € 1000 €
garáž výstavba 2003 1000 € 5000 €
záhrady dedičstvo 2007 0
záhrady dedičstvo 2007 0
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2007 0
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2007 0
záhrady dedičstvo 2007 0
záhrady dedičstvo 2007 0
záhrady dedičstvo 2007 0
rodinný dom dedičstvo 2007 500 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vklady v peňažnom ústave úspory z platu,predaj dedičstva od r.1995 60000,00
šperky dary od rod. od r.1970 10000,00
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie bytu od roku 2003 10000,00 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2018
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2018
záhrady kúpa 2018
byt č. 5 kúpa 1998
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2002
garáž výstavba 2003
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2007
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
rodinný dom dedičstvo 2007
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vklady v peňažnom ústave úspory z platu,predaj dedičstva od r.1995 60000,00
šperky dary od rod. od r.1970 10000,00
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie bytu od roku 2003 10000,00 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady dar 2005
zastavané plochy a nádvoria dar 2005
záhrady dar 2005
záhrady dar 2005
dom rodinný dar 2005
byt č. 5 kúpa 1998
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2002
garáž výstavba 2003
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2007
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
rodinný dom dedičstvo 2007
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vklady v peňažnom ústave úspory z platu,predaj dedičstva od r.1995 110000,00
šperky dary od rod. od r.1970 10000,00
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie bytu od roku 2003 30.000,- €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady dar 2005
zastavané plochy a nádvoria dar 2005
záhrady dar 2005
záhrady dar 2005
dom rodinný dar 2005
byt č. 5 kúpa 1998
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2002
garáž výstavba 2003
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2007
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
rodinný dom dedičstvo 2007
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vklady v peňažnom ústave úspory z platu,predaj dedičstva od r.1995 110000,00
šperky dary od rod. od r.1970 10000,00
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie bytu od roku 2003 30.000,- €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady dar 2005
zastavané plochy a nádvoria dar 2005
záhrady dar 2005
záhrady dar 2005
dom rodinný dar 2005
byt č. 5 kúpa 1998
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2002
garáž výstavba 2003
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2007
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
rodinný dom dedičstvo 2007
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory, dedičstvo od roku 2000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie bytu od roku 2003
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady dar 2005
zastavané plochy a nádvoria dar 2005
záhrady dar 2005
záhrady dar 2005
dom rodinný dar 2005
byt č. 5 kúpa 1998
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2002
garáž výstavba 2003
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2007
orná pôda dedičstvo 2007
rodinný dom dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2007
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
rodinný dom dedičstvo 2007
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu od roku 2000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie bytu od roku 2003
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady dar 2005
zastavané plochy a nádvoria dar 2005
záhrady dar 2005
záhrady dar 2005
dom rodinný dar 2005
byt č. 5 kúpa 1998
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2002
garáž výstavba 2003
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2007
orná pôda dedičstvo 2007
rodinný dom dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2007
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
rodinný dom dedičstvo 2007
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu od roku 2000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie bytu od roku 2003
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady dar 2005
zastavané plochy a nádvoria dar 2005
záhrady dar 2005
záhrady dar 2005
dom rodinný dar 2005
byt č. 5 kúpa 1998
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2002
garáž výstavba 2003
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2007
orná pôda dedičstvo 2007
rodinný dom dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2007
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
rodinný dom dedičstvo 2007
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu od roku 2000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie bytu od roku 2003
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady dar 2005
zastavané plochy a nádvoria dar 2005
záhrady dar 2005
záhrady dar 2005
dom rodinný dar 2005
byt č. 5 kúpa 1998
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2002
garáž výstavba 2003
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2007
orná pôda dedičstvo 2007
rodinný dom dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2007
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
záhrady dedičstvo 2007
rodinný dom dedičstvo 2007
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu od roku 2000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie bytu od roku 2003
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (1)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Krajská prokuratúra Žilina ZA/5500/1/02/2012 (rtf, 208 KB) 2012-02-23 Kv 47/11/5500 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.