JUDr. Katarína Behulová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Levice.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Rodinný dom Vytvorenie veci - výstavba domu 2016-03-23 130.000,00 eur 150.000,00 eur
Pozemok - záhrady Kúpna zmluva 2013-09-30 12.000,00 eur 11.000,00 eur
Pozemok - ostatné plochy Kúpna zmluva 2013-09-30 14.000,00 eur 12.000,00 eur
Garáž Vytvorenie veci - výstavba garáže 2016-03-23 15.000,00 eur 15.000,00 eur
Byt č. 7 (1 - izbový) Kúpna zmluva 2021-04-23 42.000,00 eur 42.000,00
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Pohľadávka pôžička pre FO 2022-12-31 9.000 Eur 8.000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peňažné prostriedky SLSP SK91090 0000 0002 2026 6935 2022-12-31 820,07 Eur
peňažné prostriedky SLSP SK91090 000 00022026 6935 (sporenie) 2022-12-31 1800,00 Eur
peňažné prostriedky mbank SK44 8360 5207 0042 0584 7502 2022-12-31 7.542,70 Eur
peňažné prostriedky mbank SK228360 5207 0042 0584 7510 2022-12-31 743,14 Eur
peňažné prostriedky mbank SK56 8360 5207 0042 0686 6174 2022-12-31 60,35 Eur
peňažné prostriedky Tatrabanka SK46 1100 0000 0029 1465 0244 2022-12-31 896,86 Eur
pohľadávka (pôžička pre FO) 2022-12-31 8.000,00 Eur
Motocykel Suzuki Vstrom 2022-12-31 5.000,00 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver Tatrabanka 2013142350 2013-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Rodinný dom Vytvorenie veci - výstavba domu 2016-03-23 130.000,00 eur 150.000,00 eur
Pozemok - záhrady Kúpna zmluva 2013-09-30 12.000,00 eur 11.000,00 eur
Pozemok - ostatné plochy Kúpna zmluva 2013-09-30 14.000,00 eur 12.000,00 eur
Garáž Vytvorenie veci - výstavba garáže 2016-03-23 15.000,00 eur 15.000,00 eur
Byt č. 7 (1 - izbový) Kúpna zmluva 2021-04-23 42.000,00 eur 42.000,00
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Pohľadávka pôžička pre FO 2021-12-31 9.000 Eur 9.000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peňažné prostriedky Tatrabanka SK4611000000002914650244 2021-12-31 538,16 Eur
peňažné prostriedky SLSP SK91090 0000 0002 2026 6935 2021-12-31 355,96 Eur
peňažné prostriedky SLSP SK91090 000 00022026 6935 (sporenie) 2021-12-31 300,00 Eur
peňažné prostriedky mbank SK44 8360 5207 0042 0584 7502 2021-12-31 3.928,50 Eur
peňažné prostriedky mbank SK228360 5207 0042 0584 7510 2021-12-31 664,06 Eur
peňažné prostriedky mbank SK56 8360 5207 0042 0686 6174 2021-12-31 140,02 Eur
peňažné prostriedky Tatrabanka SK46 1100 0000 0029 1465 0244 2021-12-31 538,16 Eur
pohľadávka (pôžička pre FO) 2021-12-31 9.000,00 Eur
Motocykel Suzuki Vstrom 2021-12-31 5.000,00 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver Tatrabanka 2013142350 2013-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Rodinný dom Vytvorenie veci - výstavba domu 2016-03-23 130.000,00 eur 150.000,00 eur
Pozemok - záhrady Kúpna zmluva 2013-09-30 12.000,00 eur 11.000,00 eur
Pozemok - ostatné plochy Kúpna zmluva 2013-09-30 14.000,00 eur 12.000,00 eur
Garáž Vytvorenie veci - výstavba garáže 2016-03-23 15.000,00 eur 15.000,00 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO Kúpna zmluva 2017-01-02 24.900,00 Eur 25.000,00 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
MBankSK4483605207004205847502 sporenie 2020-12-31 18.469,18 Eur 18.469,18 Eur
Pohľadávka pôžička pre FO 2020-12-31 10.000 Eur 10.000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Motocykel Suzuki 2020-06-30 7.000,00 Eur
peňažné prostriedky Tatrabanka SK4611000000002914650244 2020-12-31 695,40 Eur
peňažné prostriedky SLSP SK91090 0000 0002 2026 6935 2020-12-31 598,40 Eur
MBankSK4483605207004205847502 2020-12-31 11.044,66 Eur
peňažné prostriedky SLSP SK91090 000 00022026 6935 (sporenie) 2020-12-31 1.400,00 Eur
peňažné prostriedky PSS SK895900 0000 0005 8001 6606 2020-12-31 95,08 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver LD1413900023 2013-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Rodinný dom Vytvorenie veci - výstavba domu 2016-03-23 130.000,00 eur 130.000,00 eur
Pozemok - záhrady Kúpna zmluva 2013-09-30 12.000,00 eur 11.000,00 eur
Pozemok - ostatné plochy Kúpna zmluva 2013-09-30 14.000,00 eur 12.000,00 eur
Garáž Vytvorenie veci - výstavba garáže 2016-03-23 15.000,00 eur 15.000,00 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO Kúpna zmluva 2017-01-02 24.900,00 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
MBankSK4483605207004205847502 sporenie 2019-12-31 11.044,66 Eur 11.044,66 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Motocykel Honda 2015-05-28 6.000,00 Eur
peňažné prostriedky Tatrabanka SK4611000000002914650244 2019-12-31 357,80 Eur
peňažné prostriedky SLSP SK91090 0000 0002 2026 6935 2019-12-31 100,63 Eur
MBankSK4483605207004205847502 2019-12-31 11.044,66 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver LD1413900023 2013-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom Kolaudačné rozhodnutie 2016-03-23
Pozemok - záhrady Kúpna zmluva 2013-09-30
Pozemok - ostatné plochy Kúpna zmluva 2013-09-30
Garáž Kolaudačné rozhodnutie 2016-03-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO Kúpna zmluva 2017-01-02 24 900 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Motocykel Honda 2015-05-28 6.000 Eur
peňažné prostriedky Tatrabanka SK4611000000002914650244 2018-12-31 387,50 Eur
peňažné prostriedky SLSP SK91090 0000 0002 2026 6935 2018-12-31 400,13 Eur
MBankSK4483605207004205847502 2018-12-31 6.816,18 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver LD1413900023 2013-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom Kolaudačné rozhodnutie 2016-03-23
Pozemok - záhrady Kúpna zmluva 2013-09-30
Pozemok - ostatné plochy Kúpna zmluva 2013-09-30
Garáž Kolaudačné rozhodnutie 2016-03-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO Kúpna zmluva 2017-01-02 24 900 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Motocykel Honda 2015-05-28 6.000 Eur
Peňažné prostriedky Tatrabanka SK4611000000002914650244 2016-12-31 3.200 Eur
Peňažné prostriedkySLSP SK9109000000000220266935 2016-12-31 2.500Eur
MBankSK4483605207004205847502 2016-12-31 2.400 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver SK4611000000002914650244 2013-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom Kolaudačné rozhodnutie 2016-03-23
Pozemok - záhrady Kúpna zmluva 2013-09-30
Pozemok - zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2013-09-30
Garáž Kolaudačné rozhodnutie 2016-03-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO Kúpna zmluva 2010-02-23 15 400 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Motocykel Honda 2015-05-28 6.000 Eur
peňažné prostriedky Tatrabanka 2016-12-31 3.000 Eur
peňažné prostriedky SLSP 2016-12-31 3.000 Eur
peňažné prostriedky Zuno 2016-12-31 6.500 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2013-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
BYT Kúpna zmluva 2007-11-07
Rodinný dom - stavba Kúpna zmluva 2013-09-30
Pozemok - záhrady Kúpna zmluva 2013-09-30
Pozemok - ostatné plochy Kúpna zmluva 2013-09-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO Kúpna zmluva 2010-02-23
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2013-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
BYT Kúpna zmluva 2007-11-07
Rodinný dom - stavba Kúpna zmluva 2013-09-30
Pozemok - záhrady Kúpna zmluva 2013-09-30
Pozemok - ostatné plochy Kúpna zmluva 2013-09-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO Kúpna zmluva 2010-02-23
peniaze z úveru úverová zmluva 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
BYT Kúpna zmluva 2007-11-07
Rodinný dom - stavba Kúpna zmluva 2013-09-30
Pozemok - záhrady Kúpna zmluva 2013-09-30
Pozemok - ostatné plochy Kúpna zmluva 2013-09-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO Kúpna zmluva 2010-02-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
BYT Kúpna zmluva 2007-11-07
SAMOSTATNE STOJACA GARÁŽ Kúpna zmluva 2011-04-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO Kúpna zmluva 2010-02-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.