JUDr. Ján Kubík

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Košice.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
orná pôda-5398 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5128 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-11428 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda- 993 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-6513 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3091 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-857 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3045 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-455 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôdda-963 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-746 m2 dedenie 2015-06-21
orná pôda-555 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2515 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5225 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-352 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-767 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-244 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-662 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-1583 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2807 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-137 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1964 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1247 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-6422 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1249m 2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1135 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-597 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-716 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1716 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-922 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-725 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-502 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-270 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4501 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-7406 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-740 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-640 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1829 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5677 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1332 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5882 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1810 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-8141 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4249 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4497 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1470 m2 dedenie 2012-06-21
zast. plochy-261 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2866 m2 dedenie 2012-06-21
zast. plochy-260 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2016 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2418 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-336 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5870 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4928 m2 ddedenie 2012-06-21
orná pôda-4928 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4592 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-5017 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-17288 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-12298 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-1193 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1036 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3981 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4716 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1731 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2609 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-3587 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3206 m2 dedenie 2012-06-21 celkom 7585 eur
orná pôda-678 m2 kúpna zmluva 2012-10-03
orná pôda-113 m2 kúpna zmluva 2012-10-03 celkom 52206 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
os.mot.voz.BMW 320D kúpa 2007-02-07 30.000 EUR 6.000 EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory peniaze na účtoch 2021-03-09 17482 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Pôžička 2019-02-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
orná pôda-5398 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5128 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-11428 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda- 993 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-6513 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3091 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-857 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3045 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-455 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôdda-963 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-746 m2 dedenie 2015-06-21
orná pôda-555 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2515 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5225 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-352 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-767 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-244 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-662 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-1583 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2807 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-137 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1964 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1247 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-6422 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1249m 2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1135 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-597 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-716 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1716 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-922 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-725 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-502 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-270 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4501 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-7406 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-740 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-640 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1829 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5677 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1332 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5882 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1810 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-8141 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4249 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4497 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1470 m2 dedenie 2012-06-21
zast. plochy-261 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2866 m2 dedenie 2012-06-21
zast. plochy-260 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2016 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2418 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-336 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5870 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4928 m2 ddedenie 2012-06-21
orná pôda-4928 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4592 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-5017 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-17288 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-12298 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-1193 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1036 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3981 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4716 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1731 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2609 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-3587 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3206 m2 dedenie 2012-06-21 celkom 7585 eur
orná pôda-678 m2 kúpna zmluva 2012-10-03
orná pôda-113 m2 kúpna zmluva 2012-10-03 celkom 52206 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
os.mot.voz.BMW 320D kúpa 2007-02-07 30.000 EUR 7.000 EUR
vklad na účte zmluva o pôžičke 2024-06-12 30938,08EUR
vklad na ucte zmluva o požičke 2018-09-25 40557 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda-5398 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5128 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-11428 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda- 993 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-6513 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3091 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-857 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3045 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-455 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôdda-963 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-746 m2 dedenie 2015-06-21
orná pôda-555 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2515 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5225 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-352 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-767 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-244 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-662 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-1583 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2807 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-137 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1964 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1247 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-6422 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1249m 2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1135 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-597 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-716 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1716 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-922 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-725 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-502 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-270 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4501 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-7406 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-740 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-640 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1829 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5677 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1332 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5882 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1810 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-8141 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4249 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4497 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1470 m2 dedenie 2012-06-21
zast. plochy-261 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2866 m2 dedenie 2012-06-21
zast. plochy-260 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2016 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2418 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-336 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5870 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4928 m2 ddedenie 2012-06-21
orná pôda-4928 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4592 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-5017 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-17288 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-12298 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-1193 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1036 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3981 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4716 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1731 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2609 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-3587 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3206 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-678 m2 kúpna zmluva 2012-10-03
orná pôda-113 m2 kúpna zmluva 2012-10-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
os.mot.voz.BMW 320D kúpa 2007-02-07 30.000 EUR 7.000 EUR
vklad na účte zmluva o pôžičke 2024-06-12 30938,08EUR
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda-5398 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5128 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-11428 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda- 993 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-6513 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3091 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-857 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3045 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-455 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôdda-963 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-746 m2 dedenie 2015-06-21
orná pôda-555 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2515 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5225 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-352 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-767 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-244 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-662 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-1583 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2807 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-137 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1964 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1247 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-6422 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1249m 2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1135 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-597 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-716 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1716 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-922 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-725 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-502 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-270 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4501 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-7406 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-740 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-640 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1829 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5677 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1332 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5882 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1810 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-8141 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4249 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4497 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1470 m2 dedenie 2012-06-21
zast. plochy-261 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2866 m2 dedenie 2012-06-21
zast. plochy-260 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2016 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2418 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-336 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5870 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4928 m2 ddedenie 2012-06-21
orná pôda-4928 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4592 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-5017 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-17288 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-12298 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-1193 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1036 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3981 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4716 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1731 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2609 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-3587 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3206 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-678 m2 kúpna zmluva 2012-10-03
orná pôda-113 m2 kúpna zmluva 2012-10-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
os.mot.voz.BMW 320D kúpa 2007-02-07 30.000 EUR 7.000 EUR
vklad na účte zmluva o pôžičke 2024-06-12 30938,08EUR
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda-5398 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5128 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-11428 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda- 993 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-6513 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3091 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-857 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3045 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-455 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôdda-963 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-746 m2 dedenie 2015-06-21
orná pôda-555 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2515 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5225 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-352 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-767 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-244 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-662 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-1583 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2807 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-137 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1964 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1247 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-6422 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1249m 2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1135 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-597 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-716 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1716 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-922 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-725 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-502 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-270 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4501 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-7406 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-740 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-640 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1829 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5677 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1332 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5882 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1810 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-8141 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4249 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4497 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1470 m2 dedenie 2012-06-21
zast. plochy-261 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2866 m2 dedenie 2012-06-21
zast. plochy-260 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2016 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2418 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-336 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5870 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4928 m2 ddedenie 2012-06-21
orná pôda-4928 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4592 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-5017 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-17288 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-12298 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-1193 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1036 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3981 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4716 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1731 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2609 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-3587 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3206 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-678 m2 kúpna zmluva 2012-10-03
orná pôda-113 m2 kúpna zmluva 2012-10-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
os.mot.voz.BMW 320D kúpa 2007-02-07 30.000 EUR 10.000 EUR
vklad na účte zmluva o pôžičke 2024-06-12 38938,08EUR
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda-5398 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5128 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-11428 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda- 993 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-6513 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3091 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-857 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3045 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-455 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôdda-963 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-746 m2 dedenie 2015-06-21
orná pôda-555 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2515 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5225 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-352 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-767 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-244 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-662 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-1583 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2807 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-137 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1964 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1247 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-6422 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1249m 2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1135 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-597 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-716 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1716 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-922 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-725 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-502 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-270 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4501 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-7406 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-740 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-640 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1829 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5677 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1332 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5882 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1810 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-8141 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4249 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4497 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1470 m2 dedenie 2012-06-21
zast. plochy-261 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2866 m2 dedenie 2012-06-21
zast. plochy-260 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2016 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2418 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-336 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5870 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4928 m2 ddedenie 2012-06-21
orná pôda-4928 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4592 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-5017 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-17288 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-12298 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-1193 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1036 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3981 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4716 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1731 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2609 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-3587 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3206 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-678 m2 kúpna zmluva 2012-10-03
orná pôda-113 m2 kúpna zmluva 2012-10-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
os.mot.voz.BMW 320D kúpa 2007-02-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda-5398 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5128 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-11428 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda- 993 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-6513 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3091 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-857 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3045 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-455 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôdda-963 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-746 m2 dedenie 2015-06-21
orná pôda-555 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2515 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5225 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-352 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-767 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-244 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-662 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-1583 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2807 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-137 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1964 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1247 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-6422 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1249m 2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1135 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-597 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-716 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1716 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-922 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-725 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-502 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-270 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4501 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-7406 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-740 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-640 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1829 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5677 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1332 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5882 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1810 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-8141 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4249 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4497 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1470 m2 dedenie 2012-06-21
zast. plochy-261 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2866 m2 dedenie 2012-06-21
zast. plochy-260 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2016 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2418 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-336 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-5870 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4928 m2 ddedenie 2012-06-21
orná pôda-4928 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4592 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-5017 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-17288 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-12298 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-1193 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1036 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3981 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-4716 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-1731 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-2609 m2 dedenie 2012-06-21
lesné pozemky-3587 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-3206 m2 dedenie 2012-06-21
orná pôda-678 m2 kúpna zmluva 2012-10-03
orná pôda-113 m2 kúpna zmluva 2012-10-03
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
os.mot.voz.BMW 320D kúpa 2007-02-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpa 2012-10-30
orná pôda kúpa 2012-10-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2007-02-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpa 2012-10-30
orná pôda kúpa 2012-10-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2007-02-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2007-02-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.