JUDr. Branislav Kupec

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Banská Bystrica.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla Obce Selce č. 12/2009 z 17.08.2009 2009-08-17 130000
byt Kúpna zmluva z 25.10.2016 2016-10-25 65000
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva z 21.11.2023 2023-11-21 1 1
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Honda CR-V odkúpenie po skončení leasingu máj 2018 29000 29000
osobné motorové vozidlo Škoda Kamiq odkúpenie po skončení leasingu jún 2023 18760 18760
osobné motorové vozidlo Škoda Karoq spotrebný úver od VW Finančné služby Slovensko, s.r.o. jún 2023 32000 32000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory platové úspory do konca roka 2020 12000 12000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver - refinancovanie pôvodných hypotekárnych úverov 2018-02-01
spotrebný úver jún 2023
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla Obce Selce č. 12/2009 z 17.08.2009 2009-08-17 130000
byt Kúpna zmluva z 25.10.2016 2016-10-25 65000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Honda CR-V odkúpenie po skončení leasingu máj 2018 29000 29000
osobné motorové vozidlo Peugeot 2008 odkúpenie po skončení leasingu jún 2020 18800 18800
osobné motorové vozidlo Škoda Kamiq spotrebný úver VW Finančné služby Slovakia, s.r.o. júl 2020 18760 18760
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory platové úspory do konca roka 2020 12000 12000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver - refinancovanie pôvodných hypotekárnych úverov 2018-02-01
spotrebný úver júl 2020
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla Obce Selce č. 12/2009 z 17.08.2009 2009-08-17 130000
byt Kúpna zmluva z 25.10.2016 2016-10-25 65000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Honda CR-V odkúpenie po skončení leasingu máj 2018 29000 29000
osobné motorové vozidlo Peugeot 2008 odkúpenie po skončení leasingu jún 2020 18800 18800
osobné motorové vozidlo Škoda Kamiq spotrebný úver VW Finančné služby Slovakia, s.r.o. júl 2020 18760 18760
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory platové úspory do konca roka 2020 8000 8000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver - refinancovanie pôvodných hypotekárnych úverov 2018-02-01
spotrebný úver júl 2020
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla Obce Selce č. 12/2009 z 17.08.2009 2009-08-17 130000
byt Kúpna zmluva z 25.10.2016 2016-10-25 65000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Honda CR-V odkúpenie po skončení leasingu máj 2018 29000 29000
osobné motorové vozidlo Peugeot 2008 odkúpenie po skončení leasingu jún 2020 18800 18800
osobné motorové vozidlo Škoda Kamiq spotrebný úver VW Finančné služby Slovakia, s.r.o. júl 2020 18760 18760
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory platové úspory do konca roka 2020 7000 7000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver - refinancovanie pôvodných hypotekárnych úverov 2018-02-01
spotrebný úver júl 2020
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla Obce Selce č. 12/2009 z 17.08.2009 2009-08-17 130000
byt Kúpna zmluva z 25.10.2016 2016-10-25 65000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Honda CR-V leasing v UniCredit leasing máj 2015 29000 29000
osobné motorové vozidlo Peugeot 2008 leasing v PSA Finance Slovakia jún 2017 18800 18800
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver - refinancovanie pôvodných hypotekárnych úverov 2018-02-01
leasing jún 2017
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla Obce Selce č. 12/2009 z 17.08.2009 2009-08-17
byt Kúpna zmluva z 25.10.2016 2016-10-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Honda CR-V odkúpenie po skončení leasingu máj 2018 29000 29000
osobné motorové vozidlo Peugeot 2008 leasing v PSA Finance Slovakia jún 2017 18800 18800
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver - refinancovanie pôvodných hypotekárnych úverov 2018-02-01
leasing jún 2017
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla Obce Selce č. 12/2009 z 17.08.2009 2009-08-17
byt Kúpna zmluva z 25.10.2016 2016-10-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Honda CR-V leasing v UniCredit leasing máj 2015 29000 29000
osobné motorové vozidlo Peugeot 2008 leasing v PSA Finance Slovakia jún 2017 18800 18800
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver október 2016
hypotekárny úver 2008
leasing máj 2015
leasing jún 2017
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla obec Selce 2009-08-17
byt Zmluva o prevode vlastníctva bytu zo dňa 26.9.2016 2016-10-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
finančná hotovosť pôžička od rodičov máj 2012
finančná hotovosť dar od rodičov máj 2013
osobné motorové vozidlo odkúpenie po splatení leasingu 2014-03-01 18 000
finančná hotovosť predaj OMV Peugeot 5008 máj 2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka na RD 2007
leasing na OMV 2015
hypotéka na byt 2016
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla obec Selce 2009-08-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
finančná hotovosť pôžička od rodičov máj 2012
finančná hotovosť dar od rodičov máj 2013
osobné motorové vozidlo odkúpenie po splatení leasingu 2014-03-01
finančná hotovosť predaj OMV Peugeot 5008 máj 2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka na RD 2007
leasing na OMV 2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla obec Selce 2009-08-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
finančná hotovosť pôžička od rodičov máj 2012
finančná hotovosť dar od rodičov máj 2013
osobné motorové vozidlo odkúpenie po splatení 4 ročného leasingu 2014-03-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla obec Selce 2009-08-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
finančná hotovosť pôžička od rodičov máj 2012
finančná hotovosť dar od rodičov máj 2013
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom rozhodnutie o určení súpisného čísla obec Selce 2009-08-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
finančná hotovosť pôžička od rodičov máj 2012
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom Rozhodnutie o určení súpisného čísla Obec Selce 2009-08-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.