JUDr. Katarína Lachká

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Trnava.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
chata dar od otca 1987
orná pôda dar od otca 1987
orná pôda dedičstvo 1993 37
orná pôda dedičstvo 1994 37
orná pôda dedičstvo 1994 37
nádvoria,zastavané ploch. dedičstvo 1994 37
orná pôda dedičstvo 1994 37
nádvorie dedičstvo 1994 37
lesný pozemok dedičstvo 1994 37
lesný pozemok dedičstvo 1994 37
zastavaná plocha dedičstvo 1994 37
lesný pozemok dedičstvo 1994 37
trvalý trávnz porast dedičstvo 1994 37
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
trvalý trávny porast dedičstvo 1994 24,50
trvalý trávny porast dedičstvo 24,50
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
trvalý trávny porast dedičstvo 1994 24,50
orná pôda dedičstvo 1994 24,50
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
ostatné plochy dedičstvo 1994 37
ostatné plochy dedičstvo 1994 37
lesný pozemok dedičstvo 1994 37
lesný pozemok dedičstvo 1994 37
lesný pozemok dedičstvo 1994 37
lesný pozemok dedičstvo 1994 37
nádvoria dedičstvo 1994 37
rodinný dom dar od rodičov 1967-05-04 76083 Kčs 200000E
orná pôda dedičstvo 2016-03-30 37
orná pôda dedičstvo 2016-03-30 37
orná pôda dedičstvo 2016-03-30 37
orná pôda dedičstvo 2016-03-30 37
orná pôda dedičstvo 2016-03-30 37
orná pôda dedičstvo 2016-03-30 37
pozemok dar od manžela 2017-07-20 40
pozemok dar od manžela 2017-07-20 530
stavba chata dar.od manžela 2017-07-20 130000
trav.porast dar od manžela 2017-07-20 2000
zastav.plocha nadvoria kúpa 2018-04-16 cena spolu s bytom 104502
byt č.22 kúpa 2018-04-16 104 502
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motor.vozidlo Suzuki Grand Vitara kupa 2007 975000 Sk
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
termínovaný vklad 13 000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti počas manželstva od r 1980 cca 17.000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekarny úver VÚB a.s. pob TT 2018-03-16
osobné motorové vozidlo Volswagen T cross 2020-06-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
chata dar od otca 1987
orná pôda dar od otca 1987
orná pôda dedičstvo 1993 37
orná pôda dedičstvo 1994 37
orná pôda dedičstvo 1994 37
nádvoria,zastavané ploch. dedičstvo 1994 37
orná pôda dedičstvo 1994 37
nádvorie dedičstvo 1994 37
lesný pozemok dedičstvo 1994 37
lesný pozemok dedičstvo 1994 37
zastavaná plocha dedičstvo 1994 37
lesný pozemok dedičstvo 1994 37
trvalý trávnz porast dedičstvo 1994 37
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
trvalý trávny porast dedičstvo 1994 24,50
trvalý trávny porast dedičstvo 24,50
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
trvalý trávny porast dedičstvo 1994 24,50
orná pôda dedičstvo 1994 24,50
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
ostatné plochy dedičstvo 1994 37
ostatné plochy dedičstvo 1994 37
lesný pozemok dedičstvo 1994 37
lesný pozemok dedičstvo 1994 37
lesný pozemok dedičstvo 1994 37
lesný pozemok dedičstvo 1994 37
nádvoria dedičstvo 1994 37
rodinný dom dar od rodičov 1967-05-04 76083 Kčs 200000E
orná pôda dedičstvo 2016-03-30 37
orná pôda dedičstvo 2016-03-30 37
orná pôda dedičstvo 2016-03-30 37
orná pôda dedičstvo 2016-03-30 37
orná pôda dedičstvo 2016-03-30 37
orná pôda dedičstvo 2016-03-30 37
pozemok dar od manžela 2017-07-20 40
pozemok dar od manžela 2017-07-20 530
stavba chata dar.od manžela 2017-07-20 130000
trav.porast dar od manžela 2017-07-20 2000
zastav.plocha nadvoria kúpa 2018-04-16 cena spolu s bytom 104502
byt č.22 kúpa 2018-04-16 104 502
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motor.vozidlo Suzuki Grand Vitara kupa 2007 975000 Sk
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
termínovaný vklad 13 000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti počas manželstva od r 1980 cca 17.000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekarny úver VÚB a.s. pob TT 2018-03-16
leasing motor.vozidla Volswagen T cross 2020-06-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda dedičstvo 1993 37,
orná pôda dedičstvo 1994 37,
orná pôda dedičstvo 1994 37,
nádvoria,zastavané ploch. dedičstvo 1994 37,
orná pôda dedičstvo 1994 37,
nádvorie dedičstvo 1994 37,
lesný pozemok dedičstvo 1994 37,
lesný pozemok dedičstvo 1994 37,
zastavaná plocha dedičstvo 1994 37,
lesný pozemok dedičstvo 1994 37,
trvalý trávnz porast dedičstvo 1994 37,
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
trvalý trávny porast dedičstvo 1994 24,50
trvalý trávny porast dedičstvo 24,50
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
trvalý trávny porast dedičstvo 1994 24,50
orná pôda dedičstvo 1994 24,50
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
ostatné plochy dedičstvo 1994 37,
ostatné plochy dedičstvo 1994 37,
lesný pozemok dedičstvo 1994 37,
lesný pozemok dedičstvo 1994 37,
lesný pozemok dedičstvo 1994 37,
lesný pozemok dedičstvo 1994 37,
nádvoria dedičstvo 1994 37,
rodinný dom dar od rodičov 1967-05-04 76 083 Sk 200 000 E
orná pôda dedičstvo 2016-03-30 37,
orná pôda dedičstvo 2016-03-30 37,
orná pôda dedičstvo 2016-03-30 37,
orná pôda dedičstvo 2016-03-30 37,
orná pôda dedičstvo 2016-03-30 37,
pozemok dar od manžela 2017-07-20 40,
pozemok dar od manžela 2017-07-20 530,
stavba chata dar.od manžela 2017-07-20 130 000
trav.porast dar od manžela 2017-07-20 2000,
zastav.plocha nadvoria kúpa 2018-04-16 cena spolu s bytom č.22
byt č.22 kúpa 2018-04-16 104 502,
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motor.vozidlo Suzuki Grand Vitara kupa 2007 975000 Sk
termínovaný vklad 14.000 eur úspory
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti počas manželstva od r 1980 cca 17.000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekarny úver VÚB a.s. pob TT 2018-03-16
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
chata dar od otca 1987
orná pôda dar od otca 1987
orná pôda dedičstvo 1993
orná pôda dedičstvo 1994
orná pôda dedičstvo 1994
nádvoria,zastavané ploch. dedičstvo 1994
orná pôda dedičstvo 1994
nádvorie dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
zastavaná plocha dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
trvalý trávnz porast dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
trvalý trávny porast dedičstvo 1994
trvalý trávny porast dedičstvo
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
trvalý trávny porast dedičstvo 1994
orná pôda dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
ostatné plochy dedičstvo 1994
ostatné plochy dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
nádvoria dedičstvo 1994
rodinný dom dar od rodičov 1967-05-04
orná pôda dedičstvo 2016-04-05
orná pôda dedičstvo 2016-04-05
orná pôda dedičstvo 2016-03-30
orná pôda dedičstvo 2016-03-30
orná pôda dedičstvo 2016-03-30
orná pôda dedičstvo 2016-03-30
orná pôda dedičstvo 2016-03-30
orná pôda dedičstvo 2016-03-30
pozemok dar od manžela 2017-07-20
pozemok dar od manžela 2017-07-20
stavba chata dar.od manžela 2017-07-20
trav.porast dar od manžela 2017-07-20
zastav.plocha nadvoria kúpa 2018-04-16
byt č.22 kúpa 2018-04-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motor.vozidlo Suzuki Grand Vitara kupa 2007 975000 Sk
termínovaný vklad 14.000 eur úspory
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti počas manželstva od r 1980 cca 17.000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekarny úver VÚB a.s. pob TT 2018-03-16
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
chata dar od otca 1987
orná pôda dar od otca 1987
orná pôda dedičstvo 1993
orná pôda dedičstvo 1994
orná pôda dedičstvo 1994
nádvoria,zastavané ploch. dedičstvo 1994
orná pôda dedičstvo 1994
nádvorie dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
zastavaná plocha dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
trvalý trávnz porast dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
trvalý trávny porast dedičstvo 1994
trvalý trávny porast dedičstvo
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
trvalý trávny porast dedičstvo 1994
orná pôda dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
ostatné plochy dedičstvo 1994
ostatné plochy dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
nádvoria dedičstvo 1994
rodinný dom dar od rodičov 1967-05-04
orná pôda dedičstvo 2016-03-30
orná pôda dedičstvo 2016-03-30
orná pôda dedičstvo 2016-03-30
pozemok dar od manžela 2017-07-20
pozemok dar od manžela 2024-06-19
stavba chata 4/5 dar od manžela 2017-07-20
trav.porast dar.od manžela 2017-07-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motor.vozidlo Suzuki Grand Vitara kupa 2007 975000 Sk
termínovaný vklad 14.000 eur úspory
vkladový účet 12.000 eur úsporz
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti počas manželstva od r 1980 cca 17.000 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
chata dar od otca 1987
orná pôda dar od otca 1987
orná pôda dedičstvo 1993
orná pôda dedičstvo 1994
orná pôda dedičstvo 1994
nádvoria,zastavané ploch. dedičstvo 1994
orná pôda dedičstvo 1994
nádvorie dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
zastavaná plocha dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
trvalý trávnz porast dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
trvalý trávny porast dedičstvo 1994
trvalý trávny porast dedičstvo
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
trvalý trávny porast dedičstvo 1994
orná pôda dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
ostatné plochy dedičstvo 1994
ostatné plochy dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
nádvoria dedičstvo 1994
rodinný dom dar od rodičov 1967-05-04
orná pôda dedičstvo 2016-04-05
orná pôda dedičstvo 2016-04-05
orná pôda dedičstvo 2016-03-30
orná pôda dedičstvo 2016-03-30
orná pôda dedičstvo 2016-03-30
orná pôda dedičstvo 2016-03-30
orná pôda dedičstvo 2016-03-30
orná pôda dedičstvo 2016-03-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motor.vozidlo Suzuki Grand Vitara kupa 2007 975000 Sk
termínovaný vklad 14.000 eur úspory
vkladový účet 12.000 eur úsporz
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti počas manželstva od r 1980 cca 17.000 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
chata dar od otca 1987
orná pôda dar od otca 1987
orná pôda dedičstvo 1993
orná pôda dedičstvo 1994
orná pôda dedičstvo 1994
nádvoria,zastavané ploch. dedičstvo 1994
orná pôda dedičstvo 1994
nádvorie dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
zastavaná plocha dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
trvalý trávnz porast dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
trvalý trávny porast dedičstvo 1994
trvalý trávny porast dedičstvo
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
trvalý trávny porast dedičstvo 1994
orná pôda dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
ostatné plochy dedičstvo 1994
ostatné plochy dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
nádvoria dedičstvo 1994
rodinný dom dar od rodičov 1967-05-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Suzuki Grand VitaRA KúPA 2007
Vklad na termínov účte 14.000 eur úspory
Vkladový účet 17.000 eur úspory
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zariadenie domácnosti v rodinnom dome počas manželstvo od r.1980
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
chata darovacia zmluva 1987-11-10
orná pôda dar.ovacia zmluva 1987-11-10
orná pôda dedičstvo 1993-11-18
orná pôda detto 1994-03-09
orná pôda detto 1994-03-09
nadvoria,zast.plochy dedičstvo 1994-03-09
orná pôda dedičstvo 1994-03-09
nádvorie dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-03-09
zastavaná plocha dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-04-11
trvalý trávny porast dedičstvo 1994-04-11
lesný pozemok dedičstvo 1994-04-11
lesný pozemok dedičstvo 1994-04-11
trvalý trávny porast dedičstvo 1994-04-11
trvalý trávny porast dedičstvo 1994-04-11
lesný pozemok dedičstvo 1944-04-11
lesný pozemok dedičstvo 1994-04-11
trvalý trávny porast dedičstvo 1994-04-11
orná pôda dedičstvo 1994-04-11
lesný pozemok dedičstvo 1994-04-11
lasný pozemok dedičstvo 1994-04-11
ostatné plochy dedičstvo 1994-03-09
ostatné plochy dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-04-11
nádvoria dedičstvo 1994-04-11
rodinný dom dar od rodičov 1967-05-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné mot.vozidlo suzuki grand vitara 1,9 td kupa 2007-04-20
vklad na termín učte z predaja role 2007-03-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
chata darovacia zmluva 1987-11-10
orná pôda dar.ovacia zmluva 1987-11-10
orná pôda dedičstvo 1993-11-18
orná pôda detto 1994-03-09
orná pôda detto 1994-03-09
nadvoria,zast.plochy dedičstvo 1994-03-09
orná pôda dedičstvo 1994-03-09
nádvorie dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-03-09
zastavaná plocha dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-04-11
trvalý trávny porast dedičstvo 1994-04-11
lesný pozemok dedičstvo 1994-04-11
lesný pozemok dedičstvo 1994-04-11
trvalý trávny porast dedičstvo 1994-04-11
trvalý trávny porast dedičstvo 1994-04-11
lesný pozemok dedičstvo 1944-04-11
lesný pozemok dedičstvo 1994-04-11
trvalý trávny porast dedičstvo 1994-04-11
orná pôda dedičstvo 1994-04-11
lesný pozemok dedičstvo 1994-04-11
lasný pozemok dedičstvo 1994-04-11
ostatné plochy dedičstvo 1994-03-09
ostatné plochy dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-04-11
nádvoria dedičstvo 1994-04-11
rodinný dom dar od rodičov 1967-05-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné mot.vozidlo suzuki grand vitara 1,9 td kupa 2007-04-20
vklad na termín učte z predaja role 2007-03-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
chata darovacia zmluva 1987-11-10
orná pôda dar.ovacia zmluva 1987-11-10
orná pôda dedičstvo 1993-11-18
orná pôda detto 1994-03-09
orná pôda detto 1994-03-09
nadvoria,zast.plochy dedičstvo 1994-03-09
orná pôda dedičstvo 1994-03-09
nádvorie dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-03-09
zastavaná plocha dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-04-11
trvalý trávny porast dedičstvo 1994-04-11
lesný pozemok dedičstvo 1994-04-11
lesný pozemok dedičstvo 1994-04-11
trvalý trávny porast dedičstvo 1994-04-11
trvalý trávny porast dedičstvo 1994-04-11
lesný pozemok dedičstvo 1944-04-11
lesný pozemok dedičstvo 1994-04-11
trvalý trávny porast dedičstvo 1994-04-11
orná pôda dedičstvo 1994-04-11
lesný pozemok dedičstvo 1994-04-11
lasný pozemok dedičstvo 1994-04-11
ostatné plochy dedičstvo 1994-03-09
ostatné plochy dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-04-11
nádvoria dedičstvo 1994-04-11
rodinný dom dar od rodičov 1967-05-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné mot.vozidlo suzuki grand vitara 1,9 td kupa 2007-04-20
vklad na termín učte z predaja role 2007-03-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trnava
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
chata darovacia zmluva 1987-11-10
orná pôda dar.ovacia zmluva 1987-11-10
orná pôda dedičstvo 1993-11-18
orná pôda detto 1994-03-09
orná pôda detto 1994-03-09
nadvoria,zast.plochy dedičstvo 1994-03-09
orná pôda dedičstvo 1994-03-09
nádvorie dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-03-09
zastavaná plocha dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-04-11
trvalý trávny porast dedičstvo 1994-04-11
lesný pozemok dedičstvo 1994-04-11
lesný pozemok dedičstvo 1994-04-11
trvalý trávny porast dedičstvo 1994-04-11
trvalý trávny porast dedičstvo 1994-04-11
lesný pozemok dedičstvo 1944-04-11
lesný pozemok dedičstvo 1994-04-11
trvalý trávny porast dedičstvo 1994-04-11
orná pôda dedičstvo 1994-04-11
lesný pozemok dedičstvo 1994-04-11
lasný pozemok dedičstvo 1994-04-11
ostatné plochy dedičstvo 1994-03-09
ostatné plochy dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-03-09
lesný pozemok dedičstvo 1994-04-11
nádvoria dedičstvo 1994-04-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné mot.vozidlo suzuki grand vitara 1,9 td kupa 2007-04-20
vklad na termín učte z predaja role 2007-03-20
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (138)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/168/03/2017 2017-03-21 1 Pv 60/17/2207 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/169/12/2016 2016-12-27 2 Pv 494/16/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/115/11/2016 2016-12-06 4 Pv 165/15/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/78/10/2016 2016-11-08 4 Pv 368/16/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/63/08/2016 2016-09-06 3 Pv 84/15/2207 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/40/04/2016 2016-05-10 3 Pv 401/15/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/25/03/2016 2016-03-29 4 Pv 357/15/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/21/03/2016 2016-04-02 1 Pv 15/05/2207 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/18/03/2016 2016-03-23 3 Pv 482/11/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/16/02/2016 2016-03-02 3 Pv 320/13/2207 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/6/02/2016 2016-02-23 1 Pv 436/15/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/17/01/2016 2016-02-06 1 Pv 779/14/2207 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/167/11/2015 2015-11-10 2 Pv 1120/13/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/154/09/2015 2015-09-18 4 Pv 374/14/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/155/09/2015 2015-09-18 2 Pv 343/12/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/151/09/2015 2015-09-02 1 Pv 866/13/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/142/08/2015 (rtf, 44 KB) 2015-08-14 1 Pv 809/14/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/152/07/2015 (rtf, 47 KB) 2015-08-14 4 Pv 165/15/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/136/08/2015 (rtf, 47 KB) 2015-07-21 4 Pv 485/13/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/122/07/2015 (rtf, 41 KB) 2015-06-30 1 Pv 554/09/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/102/06/2015 (rtf, 58 KB) 2015-06-09 4 Pv 380/14/2207 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/98/06/2015 (rtf, 45 KB) 2015-06-01 4 Pv 232/14/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/85/06/2015 (rtf, 43 KB) 2015-05-29 2 Pv 1061/14/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/69/05/2015 (rtf, 46 KB) 2015-05-11 1 Pv 455/14/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/60/04/2015 (rtf, 43 KB) 2015-04-07 4 Pv 567/13/2207 § 361 – Šírenie poplašnej správy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/32/03/2015 (rtf, 55 KB) 2015-02-27 4 Pv 280/14/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/11/01/2015 (rtf, 48 KB) 2015-01-23 1 Pv 909/13/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/245/01/2015 (rtf, 49 KB) 2015-01-20 1 Pv 861/14/2207 § 199 – Znásilnenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/236/12/2014 (rtf, 49 KB) 2014-12-12 1 Pv 779/14/2207 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/233/11/2014 (rtf, 50 KB) 2014-11-24 3 Pv 320/13/2207 § 247 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/228/11/2014 (rtf, 48 KB) 2014-11-11 2 Pv 663/12/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/224/01/2015 (rtf, 47 KB) 2014-12-04 1 Pv 439/14/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/229/11/2014 (rtf, 45 KB) 2014-11-03 4 Pv 236/14/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/218/10/2014 (rtf, 47 KB) 2014-10-08 1 Pv 229/14/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/201/09/2014 (rtf, 52 KB) 2014-09-22 1 Pv 381/14/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/181/08/2014 (rtf, 51 KB) 2014-08-12 4 Pv 65/14/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/159/06/2014 (rtf, 51 KB) 2014-06-27 2 Pv 140/14/2207 § 365 – Hanobenie miesta posledného odpočinku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/146/08/2014 (rtf, 46 KB) 2014-06-20 1 Pv 877/13/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/135/06/2014 (rtf, 49 KB) 2014-06-10 1 Pv 866/13/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/133/05/2014 (rtf, 50 KB) 2014-05-15 2 Pv 100/14/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/125/06/2014 (rtf, 46 KB) 2014-06-02 1 Pv 232/13/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/45/03/2014 (rtf, 46 KB) 2014-03-11 1 Pv 1217/09/2207 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/78/03/2014 (rtf, 52 KB) 2014-02-25 1 Pv 224/13/2207 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/41/03/2014 (rtf, 42 KB) 2014-02-25 1 Pv 644/13/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/21/01/2014 (rtf, 46 KB) 2014-01-29 1 Pv 360/09/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/185/01/2014 (rtf, 48 KB) 2013-12-17 1 Pv 657/13/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/173/01/2014 (rtf, 44 KB) 2014-01-07 2 Pv 496/07/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/161/11/2013 (rtf, 48 KB) 2013-11-04 1 Pv 631/13/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/162/11/2013 (rtf, 48 KB) 2013-10-30 1 Pv 239/13/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/156/10/2013 (rtf, 49 KB) 2013-10-12 1 Pv 266/13/2207 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/157/10/2013 (rtf, 46 KB) 2013-10-11 3 Pv 245/12/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/163/10/2013 (rtf, 45 KB) 2013-10-08 1 Pv 244/13/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/148/08/2013 (rtf, 47 KB) 2013-08-30 1 Pv 539/07/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/150/09/2013 (rtf, 45 KB) 2013-09-02 1 Pv 70/12/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/145/08/2013 (rtf, 47 KB) 2013-08-12 3 Pv 709/12/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/128/08/2013 (rtf, 54 KB) 2013-07-22 3 Pv 213/13/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/117/07/2013 (rtf, 52 KB) 2013-07-16 2 Pv 569/12/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/90/07/2013 (rtf, 48 KB) 2013-07-15 3 Pv 145/13/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/91/07/2013 (rtf, 49 KB) 2013-07-16 2 Pv 97/13/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/81/06/2013 (rtf, 43 KB) 2013-06-25 2 Pv 138/13/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/80/06/2013 (rtf, 48 KB) 2013-06-04 2 Pv 178/13/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/73/06/2013 (rtf, 45 KB) 2013-05-28 1 Pv 606/12/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/71/07/2013 (rtf, 48 KB) 2013-06-18 1 Pv 817/09/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/67/06/2013 (rtf, 44 KB) 2013-06-04 2 Pv 805/12/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/61/05/2013 (rtf, 47 KB) 2013-04-30 2 Pv 529/12/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/52/04/2013 (rtf, 49 KB) 2013-04-09 2 Pv 1452/05/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/44/04/2013 (rtf, 47 KB) 2013-03-22 2 Pv 185/11/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/35/02/2013 (rtf, 52 KB) 2013-02-12 2 Pv 764/12/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/8/01/2013 (rtf, 49 KB) 2013-01-22 1 Pv 333/12/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/3/02/2013 (rtf, 46 KB) 2013-01-31 1 Pv 106/09/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/7/01/2013 (rtf, 50 KB) 2013-01-15 1 Pv 578/11/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/100/01/2013 (rtf, 44 KB) 2012-12-21 1 Pv 158/12/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/98/01/2013 (rtf, 46 KB) 2012-12-28 3 Pv 215/12/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/96/12/2012 (rtf, 47 KB) 2012-12-04 1 Pv 719/11/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/84/01/2013 (rtf, 46 KB) 2012-11-27 1 Pv 152/09/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/82/11/2012 (rtf, 50 KB) 2012-11-20 3 Pv 642/12/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/62/09/2012 (rtf, 47 KB) 2012-09-07 2 Pv 675/11/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/55/08/2012 (rtf, 45 KB) 2012-08-07 3 Pv 103/12/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/64/09/2012 (rtf, 48 KB) 2012-08-21 3 Pv 274/12/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/34/06/2012 (rtf, 214 KB) 2012-06-12 2 Pv 335/12/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/35/06/2012 (rtf, 211 KB) 2012-06-05 1 Pv 70/12/2207 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/20/07/2012 (rtf, 209 KB) 2012-06-05 3 Pv 496/11/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/19/05/2012 (rtf, 211 KB) 2012-05-19 1 Pv 100/11/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/8/03/2012 (rtf, 207 KB) 2012-03-16 1 Pv 482/11/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/5/03/2012 (rtf, 212 KB) 2012-02-28 1 Pv 477/11/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/3/02/2012 (rtf, 208 KB) 2012-02-14 3 Pv 537/11/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/877/04/2022 2022-04-27 2 Pv 448/21/2207 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/2768/11/2021 2021-12-02 4 Pv 21/20/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/2701/11/2021 2021-12-09 1 Pv 161/19/2207 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/2537/10/2021 2021-11-18 4 Pv 278/19/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/3078/12/2020 2021-02-10 1 Pv 2/19/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1865/07/2020 2020-09-17 4 Pv 278/19/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1596/07/2020 2020-09-16 1 Pv 161/19/2207 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1188/09/2019 2019-09-27 4 Pv 176/19/2207 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1037/08/2019 2019-09-03 1 Pv 104/19/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/878/07/2019 2019-08-14 1 Pv 398/18/2207 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/777/06/2019 2019-07-04 1 Pv 24/17/2207 § 369 – Rozširovanie detskej pornografie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1102/12/2018 2019-01-15 2 Pv 526/17/2207 § 179 – Obchodovanie s i’ud’mi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/386/05/2018 2018-05-14 1 Pv 581/17/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/269/03/2018 2018-04-17 2 Pv 337/17/2207 § 200 – Sexuálne násilie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/268/03/2018 2018-04-03 2 Pv 863/14/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/223/03/2018 2018-04-14 1 Pv 83/18/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/202/02/2018 2018-03-09 1 Pv 24/17/2207 § 369 – Rozširovanie detskej pornografie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/74/01/2018 2018-03-27 4 Pv 151/17/2207 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/877/04/2022 (pdf, 104 KB) 2022-04-27 2 Pv 448/21/2207 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/2768/11/2021 (pdf, 87 KB) 2021-12-02 4 Pv 21/20/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/2701/11/2021 (pdf, 84 KB) 2021-12-09 1 Pv 161/19/2207 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/2537/10/2021 (pdf, 85 KB) 2021-11-18 4 Pv 278/19/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/3078/12/2020 (pdf, 92 KB) 2021-02-10 1 Pv 2/19/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1865/07/2020 (pdf, 98 KB) 2020-09-17 4 Pv 278/19/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1596/07/2020 (pdf, 97 KB) 2020-09-16 1 Pv 161/19/2207 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1188/09/2019 (pdf, 103 KB) 2019-09-27 4 Pv 176/19/2207 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1037/08/2019 (pdf, 99 KB) 2019-09-03 1 Pv 104/19/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/878/07/2019 (pdf, 132 KB) 2019-08-14 1 Pv 398/18/2207 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/777/06/2019 (pdf, 85 KB) 2019-07-04 1 Pv 24/17/2207 § 369 – Rozširovanie detskej pornografie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/1102/12/2018 (pdf, 102 KB) 2019-01-15 2 Pv 526/17/2207 § 179 – Obchodovanie s i’ud’mi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/386/05/2018 (pdf, 94 KB) 2018-05-14 1 Pv 581/17/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/269/03/2018 (pdf, 102 KB) 2018-04-17 2 Pv 337/17/2207 § 200 – Sexuálne násilie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/268/03/2018 (pdf, 100 KB) 2018-04-03 2 Pv 863/14/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/223/03/2018 (pdf, 95 KB) 2018-04-14 1 Pv 83/18/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/202/02/2018 (pdf, 101 KB) 2018-03-09 1 Pv 24/17/2207 § 369 – Rozširovanie detskej pornografie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/74/01/2018 (pdf, 116 KB) 2018-03-27 4 Pv 151/17/2207 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/168/03/2017 (pdf, 92 KB) 2017-03-21 1 Pv 60/17/2207 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/169/12/2016 (pdf, 88 KB) 2016-12-27 2 Pv 494/16/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/115/11/2016 (pdf, 87 KB) 2016-12-06 4 Pv 165/15/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/78/10/2016 (pdf, 88 KB) 2016-11-08 4 Pv 368/16/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/63/08/2016 (pdf, 84 KB) 2016-09-06 3 Pv 84/15/2207 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/40/04/2016 (pdf, 90 KB) 2016-05-10 3 Pv 401/15/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/25/03/2016 (pdf, 101 KB) 2016-03-29 4 Pv 357/15/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/21/03/2016 (pdf, 91 KB) 2016-04-02 1 Pv 15/05/2207 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/18/03/2016 (pdf, 88 KB) 2016-03-23 3 Pv 482/11/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/16/02/2016 (pdf, 83 KB) 2016-03-02 3 Pv 320/13/2207 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/6/02/2016 (pdf, 90 KB) 2016-02-23 1 Pv 436/15/2207 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/17/01/2016 (pdf, 85 KB) 2016-02-06 1 Pv 779/14/2207 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/167/11/2015 (pdf, 99 KB) 2015-11-10 2 Pv 1120/13/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/154/09/2015 (pdf, 96 KB) 2015-09-18 4 Pv 374/14/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/155/09/2015 (pdf, 105 KB) 2015-09-18 2 Pv 343/12/2207 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trnava TT/2207/151/09/2015 (pdf, 83 KB) 2015-09-02 1 Pv 866/13/2207 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

No relevant news articles found.