JUDr. Katarína Lachká

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Trnava.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
chata dar od otca 1987
orná pôda dar od otca 1987
orná pôda dedičstvo 1993 37
orná pôda dedičstvo 1994 37
orná pôda dedičstvo 1994 37
nádvoria,zastavané ploch. dedičstvo 1994 37
orná pôda dedičstvo 1994 37
nádvorie dedičstvo 1994 37
lesný pozemok dedičstvo 1994 37
lesný pozemok dedičstvo 1994 37
zastavaná plocha dedičstvo 1994 37
lesný pozemok dedičstvo 1994 37
trvalý trávnz porast dedičstvo 1994 37
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
trvalý trávny porast dedičstvo 1994 24,50
trvalý trávny porast dedičstvo 24,50
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
trvalý trávny porast dedičstvo 1994 24,50
orná pôda dedičstvo 1994 24,50
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
ostatné plochy dedičstvo 1994 37
ostatné plochy dedičstvo 1994 37
lesný pozemok dedičstvo 1994 37
lesný pozemok dedičstvo 1994 37
lesný pozemok dedičstvo 1994 37
lesný pozemok dedičstvo 1994 37
nádvoria dedičstvo 1994 37
rodinný dom dar od rodičov 04.05.1967 76083 Kčs 200000E
orná pôda dedičstvo 30.03.2016 37
orná pôda dedičstvo 30.03.2016 37
orná pôda dedičstvo 30.03.2016 37
orná pôda dedičstvo 30.03.2016 37
orná pôda dedičstvo 30.03.2016 37
orná pôda dedičstvo 30.03.2016 37
pozemok dar od manžela 20.07.2017 40
pozemok dar od manžela 20.07.2017 530
stavba chata dar.od manžela 20.07.2017 130000
trav.porast dar od manžela 20.07.2017 2000
zastav.plocha nadvoria kúpa 16.04.2018 cena spolu s bytom 104502
byt č.22 kúpa 16.04.2018 104 502
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motor.vozidlo Suzuki Grand Vitara kupa 2007 975000 Sk
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
termínovaný vklad
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zariadenie domácnosti počas manželstva od r 1980 cca 17.000 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekarny úver VÚB a.s. pob TT 16.03.2018
leasing motor.vozidla Volswagen T cross 23.06.2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda dedičstvo 1993 37,
orná pôda dedičstvo 1994 37,
orná pôda dedičstvo 1994 37,
nádvoria,zastavané ploch. dedičstvo 1994 37,
orná pôda dedičstvo 1994 37,
nádvorie dedičstvo 1994 37,
lesný pozemok dedičstvo 1994 37,
lesný pozemok dedičstvo 1994 37,
zastavaná plocha dedičstvo 1994 37,
lesný pozemok dedičstvo 1994 37,
trvalý trávnz porast dedičstvo 1994 37,
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
trvalý trávny porast dedičstvo 1994 24,50
trvalý trávny porast dedičstvo 24,50
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
trvalý trávny porast dedičstvo 1994 24,50
orná pôda dedičstvo 1994 24,50
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
lesný pozemok dedičstvo 1994 24,50
ostatné plochy dedičstvo 1994 37,
ostatné plochy dedičstvo 1994 37,
lesný pozemok dedičstvo 1994 37,
lesný pozemok dedičstvo 1994 37,
lesný pozemok dedičstvo 1994 37,
lesný pozemok dedičstvo 1994 37,
nádvoria dedičstvo 1994 37,
rodinný dom dar od rodičov 04.05.1967 76 083 Sk 200 000 E
orná pôda dedičstvo 30.03.2016 37,
orná pôda dedičstvo 30.03.2016 37,
orná pôda dedičstvo 30.03.2016 37,
orná pôda dedičstvo 30.03.2016 37,
orná pôda dedičstvo 30.03.2016 37,
pozemok dar od manžela 20.07.2017 40,
pozemok dar od manžela 20.07.2017 530,
stavba chata dar.od manžela 20.07.2017 130 000
trav.porast dar od manžela 20.07.2017 2000,
zastav.plocha nadvoria kúpa 16.04.2018 cena spolu s bytom č.22
byt č.22 kúpa 16.04.2018 104 502,
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motor.vozidlo Suzuki Grand Vitara kupa 2007 975000 Sk
termínovaný vklad 14.000 eur úspory
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zariadenie domácnosti počas manželstva od r 1980 cca 17.000 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekarny úver VÚB a.s. pob TT 16.03.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
chata dar od otca 1987
orná pôda dar od otca 1987
orná pôda dedičstvo 1993
orná pôda dedičstvo 1994
orná pôda dedičstvo 1994
nádvoria,zastavané ploch. dedičstvo 1994
orná pôda dedičstvo 1994
nádvorie dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
zastavaná plocha dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
trvalý trávnz porast dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
trvalý trávny porast dedičstvo 1994
trvalý trávny porast dedičstvo
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
trvalý trávny porast dedičstvo 1994
orná pôda dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
ostatné plochy dedičstvo 1994
ostatné plochy dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
nádvoria dedičstvo 1994
rodinný dom dar od rodičov 04.05.1967
orná pôda dedičstvo 05.04.2016
orná pôda dedičstvo 05.04.2016
orná pôda dedičstvo 30.03.2016
orná pôda dedičstvo 30.03.2016
orná pôda dedičstvo 30.03.2016
orná pôda dedičstvo 30.03.2016
orná pôda dedičstvo 30.03.2016
orná pôda dedičstvo 30.03.2016
pozemok dar od manžela 20.07.2017
pozemok dar od manžela 20.07.2017
stavba chata dar.od manžela 20.07.2017
trav.porast dar od manžela 20.07.2017
zastav.plocha nadvoria kúpa 16.04.2018
byt č.22 kúpa 16.04.2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motor.vozidlo Suzuki Grand Vitara kupa 2007 975000 Sk
termínovaný vklad 14.000 eur úspory
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zariadenie domácnosti počas manželstva od r 1980 cca 17.000 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekarny úver VÚB a.s. pob TT 16.03.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
chata dar od otca 1987
orná pôda dar od otca 1987
orná pôda dedičstvo 1993
orná pôda dedičstvo 1994
orná pôda dedičstvo 1994
nádvoria,zastavané ploch. dedičstvo 1994
orná pôda dedičstvo 1994
nádvorie dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
zastavaná plocha dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
trvalý trávnz porast dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
trvalý trávny porast dedičstvo 1994
trvalý trávny porast dedičstvo
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
trvalý trávny porast dedičstvo 1994
orná pôda dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
ostatné plochy dedičstvo 1994
ostatné plochy dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
nádvoria dedičstvo 1994
rodinný dom dar od rodičov 04.05.1967
orná pôda dedičstvo 30.03.2016
orná pôda dedičstvo 30.03.2016
orná pôda dedičstvo 30.03.2016
pozemok dar od manžela 20.07.2017
pozemok dar od manžela 18.10.2021
stavba chata 4/5 dar od manžela 20.07.2017
trav.porast dar.od manžela 20.07.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motor.vozidlo Suzuki Grand Vitara kupa 2007 975000 Sk
termínovaný vklad 14.000 eur úspory
vkladový účet 12.000 eur úsporz
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zariadenie domácnosti počas manželstva od r 1980 cca 17.000 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
chata dar od otca 1987
orná pôda dar od otca 1987
orná pôda dedičstvo 1993
orná pôda dedičstvo 1994
orná pôda dedičstvo 1994
nádvoria,zastavané ploch. dedičstvo 1994
orná pôda dedičstvo 1994
nádvorie dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
zastavaná plocha dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
trvalý trávnz porast dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
trvalý trávny porast dedičstvo 1994
trvalý trávny porast dedičstvo
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
trvalý trávny porast dedičstvo 1994
orná pôda dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
ostatné plochy dedičstvo 1994
ostatné plochy dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
lesný pozemok dedičstvo 1994
nádvoria dedičstvo 1994
rodinný dom dar od rodičov 04.05.1967
orná pôda dedičstvo 05.04.2016
orná pôda dedičstvo 05.04.2016
orná pôda dedičstvo 30.03.2016
orná pôda dedičstvo 30.03.2016
orná pôda dedičstvo 30.03.2016
orná pôda dedičstvo 30.03.2016
orná pôda dedičstvo 30.03.2016
orná pôda dedičstvo 30.03.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motor.vozidlo Suzuki Grand Vitara kupa 2007 975000 Sk
termínovaný vklad 14.000 eur úspory
vkladový účet 12.000 eur úsporz
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zariadenie domácnosti počas manželstva od r 1980 cca 17.000 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo Suzuki Grand VitaRA KúPA 2007
Vklad na termínov účte 14.000 eur úspory
Vkladový účet 17.000 eur úspory
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zariadenie domácnosti v rodinnom dome počas manželstvo od r.1980
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
chata darovacia zmluva 10.11.1987
orná pôda dar.ovacia zmluva 10.11.1987
orná pôda dedičstvo 18.11.1993
orná pôda detto 09.03.1994
orná pôda detto 09.03.1994
nadvoria,zast.plochy dedičstvo 09.03.1994
orná pôda dedičstvo 09.03.1994
nádvorie dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 09.03.1994
zastavaná plocha dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1994
trvalý trávny porast dedičstvo 11.04.1994
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1994
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1994
trvalý trávny porast dedičstvo 11.04.1994
trvalý trávny porast dedičstvo 11.04.1994
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1944
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1994
trvalý trávny porast dedičstvo 11.04.1994
orná pôda dedičstvo 11.04.1994
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1994
lasný pozemok dedičstvo 11.04.1994
ostatné plochy dedičstvo 09.03.1994
ostatné plochy dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1994
nádvoria dedičstvo 11.04.1994
rodinný dom dar od rodičov 04.05.1967
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné mot.vozidlo suzuki grand vitara 1,9 td kupa 20.04.2007
vklad na termín učte z predaja role 20.03.2007
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
chata darovacia zmluva 10.11.1987
orná pôda dar.ovacia zmluva 10.11.1987
orná pôda dedičstvo 18.11.1993
orná pôda detto 09.03.1994
orná pôda detto 09.03.1994
nadvoria,zast.plochy dedičstvo 09.03.1994
orná pôda dedičstvo 09.03.1994
nádvorie dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 09.03.1994
zastavaná plocha dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1994
trvalý trávny porast dedičstvo 11.04.1994
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1994
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1994
trvalý trávny porast dedičstvo 11.04.1994
trvalý trávny porast dedičstvo 11.04.1994
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1944
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1994
trvalý trávny porast dedičstvo 11.04.1994
orná pôda dedičstvo 11.04.1994
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1994
lasný pozemok dedičstvo 11.04.1994
ostatné plochy dedičstvo 09.03.1994
ostatné plochy dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1994
nádvoria dedičstvo 11.04.1994
rodinný dom dar od rodičov 04.05.1967
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné mot.vozidlo suzuki grand vitara 1,9 td kupa 20.04.2007
vklad na termín učte z predaja role 20.03.2007
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
chata darovacia zmluva 10.11.1987
orná pôda dar.ovacia zmluva 10.11.1987
orná pôda dedičstvo 18.11.1993
orná pôda detto 09.03.1994
orná pôda detto 09.03.1994
nadvoria,zast.plochy dedičstvo 09.03.1994
orná pôda dedičstvo 09.03.1994
nádvorie dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 09.03.1994
zastavaná plocha dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1994
trvalý trávny porast dedičstvo 11.04.1994
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1994
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1994
trvalý trávny porast dedičstvo 11.04.1994
trvalý trávny porast dedičstvo 11.04.1994
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1944
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1994
trvalý trávny porast dedičstvo 11.04.1994
orná pôda dedičstvo 11.04.1994
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1994
lasný pozemok dedičstvo 11.04.1994
ostatné plochy dedičstvo 09.03.1994
ostatné plochy dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1994
nádvoria dedičstvo 11.04.1994
rodinný dom dar od rodičov 04.05.1967
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné mot.vozidlo suzuki grand vitara 1,9 td kupa 20.04.2007
vklad na termín učte z predaja role 20.03.2007
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
chata darovacia zmluva 10.11.1987
orná pôda dar.ovacia zmluva 10.11.1987
orná pôda dedičstvo 18.11.1993
orná pôda detto 09.03.1994
orná pôda detto 09.03.1994
nadvoria,zast.plochy dedičstvo 09.03.1994
orná pôda dedičstvo 09.03.1994
nádvorie dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 09.03.1994
zastavaná plocha dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1994
trvalý trávny porast dedičstvo 11.04.1994
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1994
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1994
trvalý trávny porast dedičstvo 11.04.1994
trvalý trávny porast dedičstvo 11.04.1994
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1944
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1994
trvalý trávny porast dedičstvo 11.04.1994
orná pôda dedičstvo 11.04.1994
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1994
lasný pozemok dedičstvo 11.04.1994
ostatné plochy dedičstvo 09.03.1994
ostatné plochy dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 09.03.1994
lesný pozemok dedičstvo 11.04.1994
nádvoria dedičstvo 11.04.1994
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné mot.vozidlo suzuki grand vitara 1,9 td kupa 20.04.2007
vklad na termín učte z predaja role 20.03.2007
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.