JUDr. Katarína Laiferová

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpa 2007-05-15 193.140 193.140
garáž kúpa 2007-05-15 19.916 19.916
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
automobil kúpa 2012-07-17 27.000 27.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory vo výške 120.000 dlhodobé úspory
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
garáž kúpa 2007-05-15 19.916 19.916
rodinný dom kúpa 2007-05-15 193.140 193.140
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
automobil kúpa 2012-07-17 27.000 27.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory vo výške 120.000 dlhodobé úspory
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpa 2007-05-15 193.140 193.140
garáž kúpa 2007-05-15 19.916 19.916
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
automobil kúpa 2012-07-17 27.000 27.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory vo výške 110.000 dlhodobé úspory
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpa 2007-05-15 193.140 193.140
garáž kúpa 2007-05-15 19.916 19.916
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
automobil kúpa 2012-07-17 27.000 27.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úspory vo výške 115.000 dlhodobé úspory
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpa 2007-05-15 193.140 193.140
garáž kúpa 2007-05-15 19.916 19.916
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
automobil kúpa 2012-07-17 27.000 27.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2007-05-15
garáž kúpa 2007-05-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
automobil kúpa 2012-07-17 27.000 EUR 27.000 EUR
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2007-05-15
garáž kúpa 2007-05-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
automobil kúpa 2012-07-17 27.000 EUR 27.000 EUR
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2007-05-15
garáž kúpa 2007-05-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
automobil kúpa 2012-07-17 27.000 EUR 27.000 EUR
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2007-05-15
garáž kúpa 2007-05-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
automobil kúpa 2012-07-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2007-05-15
garáž kúpa 2007-05-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
automobil kúpa 2012-07-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: MOGP
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2007-05-15
garáž kúpa 2007-05-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
automobil kúpa 2012-07-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2007-05-15
garáž kúpa 2007-05-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
automobil kúpa 2012-07-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpa 2007-05-15
garáž kúpa 2007-05-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
automobil kúpa 2007-06-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.