JUDr. Stanislav Lešo

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Pezinok.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bratislava I.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Rodinný dom hypotekárny úver 2013-05-23 300 000.-
Ostatné plochy kúpa 2008-04-15 30 772,48 cena spoločná aj za pozemky 3220/8,3226,3220/16,3220/17
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
Vinice kúpa 2008-04-15
Ostatné plochy kúpa 2008-04-15
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
Byt darovanie 2017-01-20 50 000.-
Nebytový priestor - garáž darovanie 2017-01-20 zahrnuté v cene bytu
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 2017-01-20 zahrnuté v cene bytu
Zastavané polochy a nádvoria darovanie 2017-01-20 zahrnuté v cene bytu
Záhrady darovanie 2017-02-23 52,80
Záhrady darovanie 2017-02-23 811,80
Záhrady darovanie 2017-02-23 848,76
Záhrady darovanie 2017-02-23 1 174,80
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 2017-02-23 166,32
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23 815,25
Ostatné plochy darovanie 2017-02-23 12,91
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 992,78
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 5 762,48
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 2 061,35
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 2017-02-23 7,02
Trvalé trávnaté porasty, vodné plochy a ostané plochy darovanie 2017-02-23 30,89
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23 48,91
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23 4,83
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23 185,69
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 56,49
Ostatné plochy darovanie 2017-02-23 5,34
Orná pôda darovanie 2017-02-23 1,80
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 0,02
Orná pôda darovanie 2017-02-23 193,80
Orná pôda darovanie 2017-02-23 17,54
Orná pôda darovanie 2017-02-23 1 205,38
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 747,32
Orná pôda darovanie 2017-02-23 969,03
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 24,50
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 44,79
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 1,26
Orná pôda darovanie 2017-02-23 961,81
Orná pôda darovanie 2017-02-23 3 525,35
Orná pôda darovanie 2017-02-23 87,72
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 275,26
Trvalé trávnaté porasty dedenie 2018-04-18 33,59
Byt kúpa 2018-12-14 56 730,50
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2018-12-14 18 034,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2010-12-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Rodinný dom hypotekárny úver 2013-05-23 300 000.-
Ostatné plochy kúpa 2008-04-15 30 772,48 cena spoločná aj za pozemky 3220/8,3226,3220/16,3220/17
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
Vinice kúpa 2008-04-15
Ostatné plochy kúpa 2008-04-15
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
Byt darovanie 2017-01-20 50 000.-
Nebytový priestor - garáž darovanie 2017-01-20 zahrnuté v cene bytu
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 2017-01-20 zahrnuté v cene bytu
Zastavané polochy a nádvoria darovanie 2017-01-20 zahrnuté v cene bytu
Záhrady darovanie 2017-02-23 52,80
Záhrady darovanie 2017-02-23 811,80
Záhrady darovanie 2017-02-23 848,76
Záhrady darovanie 2017-02-23 1 174,80
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 2017-02-23 166,32
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23 815,25
Ostatné plochy darovanie 2017-02-23 12,91
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 992,78
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 5 762,48
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 2 061,35
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 2017-02-23 7,02
Trvalé trávnaté porasty, vodné plochy a ostané plochy darovanie 2017-02-23 30,89
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23 48,91
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23 4,83
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23 185,69
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 56,49
Ostatné plochy darovanie 2017-02-23 5,34
Orná pôda darovanie 2017-02-23 1,80
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 0,02
Orná pôda darovanie 2017-02-23 193,80
Orná pôda darovanie 2017-02-23 17,54
Orná pôda darovanie 2017-02-23 1 205,38
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 747,32
Orná pôda darovanie 2017-02-23 969,03
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 24,50
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 44,79
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 1,26
Orná pôda darovanie 2017-02-23 961,81
Orná pôda darovanie 2017-02-23 3 525,35
Orná pôda darovanie 2017-02-23 87,72
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 275,26
Trvalé trávnaté porasty dedenie 2018-04-18 33,59
Byt kúpa 2018-12-14 56 730,50
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2018-12-14 18 034,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2010-12-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Rodinný dom hypotekárny úver 2013-05-23 300 000.-
Ostatné plochy kúpa 2008-04-15 30 772,48 cena spoločná aj za pozemky 3220/8,3226,3220/16,3220/17
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
Vinice kúpa 2008-04-15
Ostatné plochy kúpa 2008-04-15
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
Byt darovanie 2017-01-20 50 000.-
Nebytový priestor - garáž darovanie 2017-01-20 zahrnuté v cene bytu
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 2017-01-20 zahrnuté v cene bytu
Zastavané polochy a nádvoria darovanie 2017-01-20 zahrnuté v cene bytu
Záhrady darovanie 2017-02-23 52,80
Záhrady darovanie 2017-02-23 811,80
Záhrady darovanie 2017-02-23 848,76
Záhrady darovanie 2017-02-23 1 174,80
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 2017-02-23 166,32
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23 815,25
Ostatné plochy darovanie 2017-02-23 12,91
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 992,78
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 5 762,48
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 2 061,35
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 2017-02-23 7,02
Trvalé trávnaté porasty, vodné plochy a ostané plochy darovanie 2017-02-23 30,89
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23 48,91
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23 4,83
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23 185,69
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 56,49
Ostatné plochy darovanie 2017-02-23 5,34
Orná pôda darovanie 2017-02-23 1,80
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 0,02
Orná pôda darovanie 2017-02-23 193,80
Orná pôda darovanie 2017-02-23 17,54
Orná pôda darovanie 2017-02-23 1 205,38
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 747,32
Orná pôda darovanie 2017-02-23 969,03
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 24,50
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 44,79
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 1,26
Orná pôda darovanie 2017-02-23 961,81
Orná pôda darovanie 2017-02-23 3 525,35
Orná pôda darovanie 2017-02-23 87,72
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 275,26
Trvalé trávnaté porasty dedenie 2018-04-18 33,59
Byt kúpa 2018-12-14 56 730,50
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2018-12-14 18 034,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2010-12-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Pezinok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Rodinný dom hypotekárny úver 2013-05-23 300 000.-
Ostatné plochy kúpa 2008-04-15 30 772,48 cena spoločná aj za pozemky 3220/8,3226,3220/16,3220/17
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
Vinice kúpa 2008-04-15
Ostatné plochy kúpa 2008-04-15
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
Byt darovanie 2017-01-20 50 000.-
Nebytový priestor - garáž darovanie 2017-01-20 zahrnuté v cene bytu
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 2017-01-20 zahrnuté v cene bytu
Zastavané polochy a nádvoria darovanie 2017-01-20 zahrnuté v cene bytu
Záhrady darovanie 2017-02-23 52,80
Záhrady darovanie 2017-02-23 811,80
Záhrady darovanie 2017-02-23 848,76
Záhrady darovanie 2017-02-23 1 174,80
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 2017-02-23 166,32
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23 815,25
Ostatné plochy darovanie 2017-02-23 12,91
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 992,78
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 5 762,48
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 2 061,35
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 2017-02-23 7,02
Trvalé trávnaté porasty, vodné plochy a ostané plochy darovanie 2017-02-23 30,89
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23 48,91
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23 4,83
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23 185,69
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 56,49
Ostatné plochy darovanie 2017-02-23 5,34
Orná pôda darovanie 2017-02-23 1,80
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 0,02
Orná pôda darovanie 2017-02-23 193,80
Orná pôda darovanie 2017-02-23 17,54
Orná pôda darovanie 2017-02-23 1 205,38
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 747,32
Orná pôda darovanie 2017-02-23 969,03
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 24,50
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 44,79
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 1,26
Orná pôda darovanie 2017-02-23 961,81
Orná pôda darovanie 2017-02-23 3 525,35
Orná pôda darovanie 2017-02-23 87,72
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 275,26
Trvalé trávnaté porasty dedenie 2018-04-18 33,59
Byt kúpa 2018-12-14 56 730,50
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2018-12-14 18 034,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2010-12-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Rodinný dom hypotekárny úver 2013-05-23 300 000.-
Ostatné plochy kúpa 2008-04-15 30 772,48 cena spoločná aj za pozemky 3220/8,3226,3220/16,3220/17
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
Vinice kúpa 2008-04-15
Ostatné plochy kúpa 2008-04-15
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
Byt darovanie 2017-01-20 50 000.-
Nebytový priestor - garáž darovanie 2017-01-20 zahrnuté v cene bytu
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 2017-01-20 zahrnuté v cene bytu
Zastavané polochy a nádvoria darovanie 2017-01-20 zahrnuté v cene bytu
Záhrady darovanie 2017-02-23 52,80
Záhrady darovanie 2017-02-23 811,80
Záhrady darovanie 2017-02-23 848,76
Záhrady darovanie 2017-02-23 1 174,80
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 2017-02-23 166,32
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23 815,25
Ostatné plochy darovanie 2017-02-23 12,91
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 992,78
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 5 762,48
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 2 061,35
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 2017-02-23 7,02
Trvalé trávnaté porasty, vodné plochy a ostané plochy darovanie 2017-02-23 30,89
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23 48,91
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23 4,83
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23 185,69
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 56,49
Ostatné plochy darovanie 2017-02-23 5,34
Orná pôda darovanie 2017-02-23 1,80
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 0,02
Orná pôda darovanie 2017-02-23 193,80
Orná pôda darovanie 2017-02-23 17,54
Orná pôda darovanie 2017-02-23 1 205,38
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 747,32
Orná pôda darovanie 2017-02-23 969,03
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 24,50
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 44,79
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 1,26
Orná pôda darovanie 2017-02-23 961,81
Orná pôda darovanie 2017-02-23 3 525,35
Orná pôda darovanie 2017-02-23 87,72
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23 275,26
Trvalé trávnaté porasty dedenie 2018-04-18 33,59
Byt kúpa 2018-12-14 56 730,50
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2018-12-14 18 034,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2010-12-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom hypotekárny úver 2013-05-23
Ostatné plochy kúpa 2008-04-15
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
Vinice kúpa 2008-04-15
Byt darovanie 2017-01-20
Nebytový priestor - garáž darovanie 2017-01-20
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 2017-01-20
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 2017-01-20
Záhrady darovanie 2017-02-23
Záhrady darovanie 2017-02-23
Záhrady darovanie 2017-02-23
Záhrady darovanie 2017-02-23
Záhrady darovanie 2017-02-23
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23
Ostatné plochy darovanie 2017-02-23
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23
Orná pôda, lesné pozemky a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 2017-02-23
Trvalé trávnaté porasty, vodné plochy a ostatné plochy darovanie 2017-02-23
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23
Ostatné plochy darovanie 2017-02-23
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23
Orná pôda darovanie 2017-02-23
Orná pôda darovanie 2017-02-23
Orná pôda darovanie 2017-02-23
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23
Orná pôda darovanie 2017-02-23
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23
Orná pôda darovanie 2017-02-23
Orná pôda darovanie 2017-02-23
Orná pôda darovanie 2017-02-23
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23
Trvalé trávnaté porasty dedenie 2018-04-18
Byt kúpa 2024-06-17
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2018-12-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Finančné prostriedky na účte Úspory a predaj rodinného domu 2017-12-31 17 855,04 17 855,04
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2010-12-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Rodinný dom hypotekárny úver 2013-05-23
Ostatné plochy kúpa 2008-04-15
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
Vinice kúpa 2008-04-15
Byt darovanie 2017-01-20
Nebytový priestor - garáž darovanie 2017-01-20
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 2017-01-20
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 2017-01-20
Záhrady darovanie 2017-02-23
Záhrady darovanie 2017-02-23
Záhrady darovanie 2017-02-23
Záhrady darovanie 2017-02-23
Záhrady darovanie 2017-02-23
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23
Ostatné plochy darovanie 2017-02-23
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23
Orná pôda, lesné pozemky a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23
Zastavané plochy a nádvoria darovanie 2017-02-23
Trvalé trávnaté porasty, vodné plochy a ostatné plochy darovanie 2017-02-23
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23
Lesné pozemky darovanie 2017-02-23
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23
Ostatné plochy darovanie 2017-02-23
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23
Orná pôda darovanie 2017-02-23
Orná pôda darovanie 2017-02-23
Orná pôda darovanie 2017-02-23
Orná pôda a trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23
Orná pôda darovanie 2017-02-23
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23
Orná pôda darovanie 2017-02-23
Orná pôda darovanie 2017-02-23
Orná pôda darovanie 2017-02-23
Trvalé trávnaté porasty darovanie 2017-02-23
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Finančné prostriedky na účte Úspory a predaj rodinného domu 2017-12-31 53 625,47 53 625,47
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2010-12-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 1999-06-22
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 1999-06-22
Garážový box kúpa 1999-12-01
Rodinný dom hypotekárny úver 2013-05-23
Ostatné plochy kúpa 2008-04-15
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
Vinice kúpa 2008-04-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 1999-06-22
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 1999-06-22
Garážový box kúpa 1999-12-01
Rodinný dom hypotekárny úver 2013-05-23
Ostatné plochy kúpa 2008-04-15
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
Vinice kúpa 2008-04-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 1999-06-22
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 1999-06-22
Garážový box kúpa 1999-12-01
Rodinný dom hypotekárny úver 2013-05-23
Ostatné plochy kúpa 2008-04-15
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
Vinice kúpa 2008-04-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 1999-06-22
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 1999-06-22
Garážový box kúpa 1999-12-01
Rodinný dom hypotekárny úver 2013-05-23
Ostatné plochy kúpa 2008-04-15
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
Vinice kúpa 2008-04-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 1999-06-22
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 1999-06-22
Garážový box kúpa 1999-12-01
Rozostavaný rodinný dom hypotekárny úver 2011-01-27
Ostatné plochy kúpa 2008-04-15
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
Vinice kúpa 2008-04-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpa 1999-06-22
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 1999-06-22
Garážový box kúpa 1999-12-01
Rozostavaný rodinný dom hypotekárny úver 2011-01-27
Ostatné plochy kúpa 2008-04-15
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-04-15
Vinice kúpa 2008-04-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (108)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/23/03/2017 2017-04-05 4 Pv 420/15/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/14/02/2017 2017-03-07 4 Pv 265/15/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/9/02/2017 2017-02-21 4 Pv 286/15/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/207/12/2016 2016-12-11 4 Pv 748/16/1101 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/146/07/2016 2016-08-06 1 Pv 160/16/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/93/06/2016 2016-06-15 3 Pv 2/15/1101 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/232/10/2015 2015-10-17 4 Pv 289/15/1101 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/297/10/2023 2023-10-31 1 Pv 411/23/1107 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/181/07/2023 2023-08-17 Pv 9/21/1107 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/84/05/2023 2023-05-24 Pv 447/20/1107 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/222/11/2022 2022-12-02 Pv 51/21/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/193/10/2022 2022-11-08 Pv 149/21/1107 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/192/10/2022 2022-11-25 Pv 251/20/1107 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/178/10/2022 2022-10-21 Pv 108/21/1107 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/176/09/2022 2022-10-08 Pv 57/20/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/129/07/2022 2022-07-22 Pv 24/20/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/98/05/2022 2022-05-31 Pv 296/21/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/90/05/2022 2022-05-19 Pv 225/22/1107 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/73/04/2022 2022-04-29 Pv 386/21/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/213/11/2021 2021-11-30 Pv 209/20/1107 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/211/11/2021 2021-12-24 Pv 399/21/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/212/11/2021 2021-11-19 Pv 398/21/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/185/10/2021 2021-10-20 Pv 478/19/1107 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/168/09/2021 2021-09-24 Pv 43/21/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/154/08/2021 2021-09-17 Pv 3/17/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/127/07/2021 2021-07-14 Pv 133/21/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/116/06/2021 2021-07-07 Pv 342/18/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/117/06/2021 2021-07-09 Pv 163/21/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/98/06/2021 2021-08-13 Pv 177/21/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/190/04/2021 2021-04-30 4 Pv 272/19/1101 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/43/01/2021 2021-02-12 4 Pv 241/19/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/855/12/2020 2021-01-14 2 Pv 51/19/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/829/11/2020 2020-12-01 3 Pv 314/18/1101 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/738/09/2020 2020-09-18 3 Pv 340/18/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/341/04/2020 2020-05-08 3 Pv 206/18/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/338/04/2020 2020-05-12 1 Pv 753/17/1101 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/340/04/2020 2020-06-10 1 Pv 708/17/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/217/02/2020 2020-03-04 3 Pv 253/18/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/36/01/2020 2020-01-22 2 Pv 426/18/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/252/06/2019 2019-07-16 3 Pv 310/18/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/213/05/2019 2019-06-21 2 Pv 92/17/1101 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/209/05/2019 2019-06-21 2 Pv 297/17/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/392/11/2018 2018-12-11 4 Pv 168/16/1101 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/319/09/2018 2018-10-05 1 Pv 358/16/1101 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/178/05/2018 2018-05-29 1 Pv 767/17/1101 § 149 – Usmrtenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/3/01/2018 2018-02-21 1 Pv 50/16/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/145/11/2017 2017-11-14 1 Pv 243/16/1101 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/99/08/2017 2017-09-08 2 Pv 299/15/1101 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/45/04/2017 2017-05-16 4 Pv 241/15/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/34/04/2017 2017-04-05 2 Pv 461/16/1101 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/245/07/2018 2018-08-10 4 Pv 18/16/1101 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/48/01/2024 2024-01-26 1 Pv 562/23/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/220/03/2024 2024-04-04 Pv 309/22/1107 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/220/03/2024 (pdf, 87 KB) 2024-04-04 Pv 309/22/1107 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/48/01/2024 (pdf, 114 KB) 2024-01-26 1 Pv 562/23/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/297/10/2023 (pdf, 87 KB) 2023-10-31 1 Pv 411/23/1107 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/181/07/2023 (pdf, 86 KB) 2023-08-17 Pv 9/21/1107 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/84/05/2023 (pdf, 105 KB) 2023-05-24 Pv 447/20/1107 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/222/11/2022 (pdf, 85 KB) 2022-12-02 Pv 51/21/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/193/10/2022 (pdf, 86 KB) 2022-11-08 Pv 149/21/1107 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/192/10/2022 (pdf, 86 KB) 2022-11-25 Pv 251/20/1107 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/178/10/2022 (pdf, 86 KB) 2022-10-21 Pv 108/21/1107 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/176/09/2022 (pdf, 86 KB) 2022-10-08 Pv 57/20/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/129/07/2022 (pdf, 85 KB) 2022-07-22 Pv 24/20/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/98/05/2022 (pdf, 104 KB) 2022-05-31 Pv 296/21/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/90/05/2022 (pdf, 134 KB) 2022-05-19 Pv 225/22/1107 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/73/04/2022 (pdf, 101 KB) 2022-04-29 Pv 386/21/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/213/11/2021 (pdf, 88 KB) 2021-11-30 Pv 209/20/1107 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/211/11/2021 (pdf, 131 KB) 2021-12-24 Pv 399/21/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/212/11/2021 (pdf, 133 KB) 2021-11-19 Pv 398/21/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/185/10/2021 (pdf, 88 KB) 2021-10-20 Pv 478/19/1107 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/168/09/2021 (pdf, 101 KB) 2021-09-24 Pv 43/21/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/154/08/2021 (pdf, 116 KB) 2021-09-17 Pv 3/17/1107 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/127/07/2021 (pdf, 101 KB) 2021-07-14 Pv 133/21/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/117/06/2021 (pdf, 100 KB) 2021-07-09 Pv 163/21/1107 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/116/06/2021 (pdf, 85 KB) 2021-07-07 Pv 342/18/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/98/06/2021 (pdf, 89 KB) 2021-08-13 Pv 177/21/1107 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/190/04/2021 (pdf, 90 KB) 2021-04-30 4 Pv 272/19/1101 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/43/01/2021 (pdf, 90 KB) 2021-02-12 4 Pv 241/19/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/855/12/2020 (pdf, 92 KB) 2021-01-14 2 Pv 51/19/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/829/11/2020 (pdf, 87 KB) 2020-12-01 3 Pv 314/18/1101 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/738/09/2020 (pdf, 88 KB) 2020-09-18 3 Pv 340/18/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/341/04/2020 (pdf, 89 KB) 2020-05-08 3 Pv 206/18/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/338/04/2020 (pdf, 90 KB) 2020-05-12 1 Pv 753/17/1101 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/340/04/2020 (pdf, 90 KB) 2020-06-10 1 Pv 708/17/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/217/02/2020 (pdf, 89 KB) 2020-03-04 3 Pv 253/18/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/36/01/2020 (pdf, 87 KB) 2020-01-22 2 Pv 426/18/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/252/06/2019 (pdf, 92 KB) 2019-07-16 3 Pv 310/18/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/213/05/2019 (pdf, 95 KB) 2019-06-21 2 Pv 92/17/1101 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/209/05/2019 (pdf, 88 KB) 2019-06-21 2 Pv 297/17/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/392/11/2018 (pdf, 87 KB) 2018-12-11 4 Pv 168/16/1101 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/319/09/2018 (pdf, 89 KB) 2018-10-05 1 Pv 358/16/1101 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/245/07/2018 (pdf, 90 KB) 2018-08-10 4 Pv 18/16/1101 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/178/05/2018 (pdf, 87 KB) 2018-05-29 1 Pv 767/17/1101 § 149 – Usmrtenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/3/01/2018 (pdf, 88 KB) 2018-02-21 1 Pv 50/16/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/145/11/2017 (pdf, 134 KB) 2017-11-14 1 Pv 243/16/1101 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/99/08/2017 (pdf, 89 KB) 2017-09-08 2 Pv 299/15/1101 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/45/04/2017 (pdf, 88 KB) 2017-05-16 4 Pv 241/15/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/34/04/2017 (pdf, 184 KB) 2017-04-05 2 Pv 461/16/1101 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/23/03/2017 (pdf, 88 KB) 2017-04-05 4 Pv 420/15/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/14/02/2017 (pdf, 88 KB) 2017-03-07 4 Pv 265/15/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/9/02/2017 (pdf, 91 KB) 2017-02-21 4 Pv 286/15/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/207/12/2016 (pdf, 138 KB) 2016-12-11 4 Pv 748/16/1101 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/146/07/2016 (pdf, 128 KB) 2016-08-06 1 Pv 160/16/1101 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/93/06/2016 (pdf, 88 KB) 2016-06-15 3 Pv 2/15/1101 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/232/10/2015 (pdf, 109 KB) 2015-10-17 4 Pv 289/15/1101 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/323/05/2024 (pdf, 101 KB) 2024-06-04 Pv 290/21/1107 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Pezinok BA/1107/322/05/2024 (pdf, 88 KB) 2024-06-13 Pv 486/22/1107 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.