Okresná prokuratúra Pezinok Šenkvická cesta 5, 902 01 Pezinok

District Attorney General is JUDr. Miroslav Mihal.

At the prosecutor's office we register 15 prosecutors, 3 leading employees, and 946 decrees.

We register 340.62 convited people per year on avarage. District yearly average is 623.86.

Average incoming cases for prosecutor is 301.99 yearly. District yearly average is 258.26.

Average amount of filed prosecutions is 44.14 yearly. District yearly average is 49.85.

Average amount of rest cases from previous period is 643.5 yearly, which is 39.1% of all cases in the registry. District yearly average is 622.95 (37.08%).

Aggregation is perfomed only on the data from the ‘V’ register

Contant

Phone Number:
El. Registry:

Address

Okresná prokuratúra Pezinok
Šenkvická cesta 5
902 01 Pezinok
Slovak Republic

Registry

Phone Number
Note
Na základe rozhodnutia krajského prokurátora v Bratislave pre prijímanie podaní, ktoré sú urobené ústne do zápisnice na Krajskej prokuratúre Bratislava a okresných prokuratúrach v obvode jej pôsobnosti sa v rámci úradných hodín vymedzuje konkrétny čas od 09:00 h do 11:00 h.
Business Hours
Monday: 8:00 – 15:00
Tuesday: 8:00 – 15:00
Wednesday: 8:00 – 15:00
Thursday: 8:00 – 15:00
Friday: 8:00 – 15:00

Leading Employees

List of leading employees we currently register at the attorney general's office

Name Position
JUDr. Miroslav Mihal okresný prokurátor
Mgr. Silvia Kollárová námestníčka okresného prokurátora
Bc. Daniela Pavlíková vedúca správy registratúry

List of Decrees (946)

Prosecutor Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution

No relevant news articles found.