Mgr. Dr. Gabriela Liptáková

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Trenčín.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom výstavba 02.04.1995 300000 Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.04.1990 1500 Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.04.1990 2000 Sk
záhrada kúpna zmluva 18.07.2002 500000 Sk
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 16.09.1997 20000 Sk
bytový dom darovacia zmluva 16.09.1997 25000 Sk
byt darovacia zmluva 16.09.1997 600000 Sk
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 16.09.1997 3500 Sk
garáž darovacia zmluva 16.09.1997 20000 Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.06.2011 6000 EUR
budova kúpna zmluva 01.06.2011 66000 EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 23.04.2012 2000 EUR
bytový dom kúpna zmluva 23.04.2012 3000 EUR
byt kúpna zmluva 23.04.2012 50000 EUR
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné mot.vozidlo kúpna zmluva 18.12.2004 28.878 EUR
osobné mot.vozidlo kúpna zmluva 14.01.2012 39,83 EUR 10.000 EUR
vklad v penažnom ústave úspory 31.12.2019 27.202 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2016
úver na bývanie 2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 02.04.1995
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.04.1990
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.04.1990
záhrada kúpna zmluva 18.07.2002
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 16.09.1997
bytový dom darovacia zmluva 16.09.1997
byt darovacia zmluva 16.09.1997
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 16.09.1997
garáž darovacia zmluva 16.09.1997
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.06.2011
budova kúpna zmluva 01.06.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 23.04.2012
bytový dom kúpna zmluva 23.04.2012
byt kúpna zmluva 23.04.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné mot.vozidlo kúpna zmluva 18.12.2004 28.878 EUR
osobné mot.vozidlo kúpna zmluva 14.01.2012 39,83 EUR 10.000 EUR
vklad v penažnom ústave úspory 31.12.2018 8.655
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2016
úver na bývanie 2017
spotrebiteľský úver 2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 02.04.1995
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.04.1990
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.04.1990
záhrada kúpna zmluva 18.07.2002
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 16.09.1997
bytový dom darovacia zmluva 16.09.1997
byt darovacia zmluva 16.09.1997
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 16.09.1997
garáž darovacia zmluva 16.09.1997
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.06.2011
budova kúpna zmluva 01.06.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 23.04.2012
bytový dom kúpna zmluva 23.04.2012
byt kúpna zmluva 23.04.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné mot.vozidlo kúpna zmluva 18.12.2004 28.878 EUR
osobné mot.vozidlo kúpna zmluva 14.01.2012 39,83 EUR 10.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2016
úver na bývanie 2017
spotrebiteľský úver 2017
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 02.04.1995
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.04.1990
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.04.1990
záhrada kúpna zmluva 18.07.2002
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 16.09.1997
bytový dom darovacia zmluva 16.09.1997
byt darovacia zmluva 16.09.1997
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 16.09.1997
garáž darovacia zmluva 16.09.1997
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.06.2011
budova kúpna zmluva 01.06.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 23.04.2012
bytový dom kúpna zmluva 23.04.2012
byt kúpna zmluva 23.04.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné mot.vozidlo kúpna zmluva 18.12.2004 28.878 EUR
osobné mot.vozidlo kúpna zmluva 14.01.2012 39,83 EUR 10.000 EUR
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 02.04.1995
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.04.1990
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.04.1990
záhrada kúpna zmluva 18.07.2002
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 16.09.1997
bytový dom darovacia zmluva 16.09.1997
byt darovacia zmluva 16.09.1997
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 16.09.1997
garáž darovacia zmluva 16.09.1997
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.06.2011
budova kúpna zmluva 01.06.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 23.04.2012
bytový dom kúpna zmluva 23.04.2012
byt kúpna zmluva 23.04.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažných ústavoch úspory 31.12.2015
osobné mot.vozidlo kúpna zmluva 18.12.2004
osobné mot.vozidlo kúpna zmluva 14.01.2012
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 02.04.1995
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.04.1990
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.04.1990
záhrada kúpna zmluva 18.07.2002
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 16.09.1997
bytový dom darovacia zmluva 16.09.1997
byt darovacia zmluva 16.09.1997
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 16.09.1997
garáž darovacia zmluva 16.09.1997
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.06.2011
budova kúpna zmluva 01.06.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 23.04.2012
bytový dom kúpna zmluva 17.06.2024
byt kúpna zmluva 23.04.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažných ústavoch úspory 31.12.2012
osobné mot.vozidlo kúpna zmluva 18.12.2004
osobné mot.vozidlo kúpna zmluva 14.01.2012
vklady v peňzných ústavoch úspory 31.12.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 02.04.1995
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.04.1990
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.04.1990
záhrada kúpna zmluva 18.07.2002
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 16.09.1997
bytový dom darovacia zmluva 16.09.1997
byt darovacia zmluva 16.09.1997
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 16.09.1997
garáž darovacia zmluva 16.09.1997
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.06.2011
budova kúpna zmluva 01.06.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 23.04.2012
bytový dom kúpna zmluva 17.06.2024
byt kúpna zmluva 23.04.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažných ústavoch úspory 31.12.2012
osobné mot.vozidlo kúpna zmluva 18.12.2004
osobné mot.vozidlo kúpna zmluva 14.01.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 02.04.1995
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.04.1990
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.04.1990
záhrada kúpna zmluva 18.07.2002
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 16.09.1997
bytový dom darovacia zmluva 16.09.1997
byt darovacia zmluva 16.09.1997
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 16.09.1997
garáž darovacia zmluva 16.09.1997
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.06.2011
budova kúpna zmluva 01.06.2011
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 23.04.2012
bytový dom kúpna zmluva 17.06.2024
byt kúpna zmluva 23.04.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažných ústavoch úspory 31.12.2012
osobné mot.vozidlo kúpna zmluva 18.12.2004
osobné mot.vozidlo kúpna zmluva 14.01.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom výstavba 02.04.1995
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.04.1990
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 04.04.1990
záhrada kúpna zmluva 18.07.2002
zastavané plochy a nadvoria darovacia zmluva 16.09.1997
bytový dom darovacia zmluva 16.09.1997
byt darovacia zmluva 16.09.1997
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 16.09.1997
garáž darovacia zmluva 16.09.1997
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.06.2011
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady v peňažnom ústave úspory 31.12.2011
osobé mot.vozidlo kúpna zmluva 08.12.2004
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.