JUDr. Rudolf Bernát, PhD.

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

We register the prosecutor as vedúci oddelenia majetkovej kriminality trestného odboru at the prosecutors' office Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
pozemok kúpa 2008-10-15 48 516,23,-EUR
rodinný dom kúpa 2010-08-18 131 636,08,-EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2019-06-11 23 890,-EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze na bankovom účte úspory z platu 2020-12-31 8 758,35,-EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2008-07-09
Spotrebný úver 2019-05-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
pozemok kúpa 2008-10-15 48 516,23,-EUR
rodinný dom kúpa 2010-08-18 131 636,08,-EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2019-06-11 23 890,-EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na bankovom účte úspory z platu 2020-12-31
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2008-07-09
Spotrebný úver 2019-05-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
pozemok kúpa 2008-10-15 48 516,23,-EUR
rodinný dom kúpa 2010-08-18 131 636,08,-EUR
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2019-06-11
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2008-07-09
Spotrebný úver 2019-05-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2008-10-15
rodinný dom kúpa 2010-08-18
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2008-07-09
Osobné motorové vozidlo 2018-02-02
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2008-10-15
rodinný dom kúpa 2010-08-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2011-01-28 27 220,-EUR
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2008-07-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2008-10-15
rodinný dom kúpa 2010-08-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2011-01-28
peniaze úspory 2016-12-31
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2008-07-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2008-10-15
rodinný dom kúpa 2010-08-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2011-01-28
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver 2008-07-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2008-10-15
rodinný dom kúpa 2010-08-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2011-01-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2008-10-15
rodinný dom kúpa 2010-08-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2011-01-28
peniaze úspory 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2008-10-15
rodinný dom kúpa 2010-08-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2011-01-28
peniaze úspory 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2008-10-15
rodinný dom kúpa 2010-08-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2011-01-28
peniaze úspory 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.