JUDr. Jana Albertová

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Košice.

We register the prosecutor as námestníčka krajského prokurátora - netrestný úsek at the prosecutors' office Krajská prokuratúra Košice.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavana plocha a porasty kúpa 2007-11-22 19000 19000
zastav.plochy a nádvoria dar 2012-10-18 dar 89000
pozemok ,rod.dom dar 2013-08-20 dar 115000
pozemok zahrada,zast.plochy dar 2014-07-04 dar 60000
apartman,garaž stat., iný nebyt.priest,spoluvl.podiel dar 2014-07-04 dar 68000
byt dedičstvo 1/2 a dar 1/2 2016-04-18 dedičstvo aj dar 110000
ateliér dedičstvo1/2 a dar 1/2 2016-08-01 dedičstvo aj dar 78000
byt kúpa 2016-06-07 63980 63000
byt, garáž.státie kúpa 2018-09-20 140000 140000
byt zast.plochy ,nebyt.priestor,sklad,garaž.státie kúpa 2013-04-04 70000 70000
zast.plochy kúpa 2007-08-01 400 400
zastav.plochy a nádvoria kúpa 2010-02-03 91000 91000
zastav.plochy RD kúpa 2021-05-17 200000 200000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo úver-kúpa 2012-12-11 63000E 10000E
finančné prostriedky úspory 2013-04-09 1000Eur 1200E
finančné prostriedky uspory, dar 2005-10-01 6900Eur
finančné prostriedky dedičstvo,úspory 2010-09-01 9200Eur
motor.vozidlo úver , úspory 2016-09-01 70.tis. 30.tis.
finančné prostriedky uspory 1994-01-01 14800E
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti a elektronika 2011 13000E
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver-hypotéka 2018-12-01
úver 2021-02-16
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavana plocha a porasty kúpa 2007-11-22 19000 19000
zastav.plochy a nádvoria dar 2012-10-18 dar 89000
pozemok ,rod.dom dar 2013-08-20 dar 115000
pozemok zahrada,zast.plochy dar 2014-07-04 dar 60000
apartman,garaž stat., iný nebyt.priest,spoluvl.podiel dar 2014-07-04 dar 68000
byt dedičstvo 1/2 a dar 1/2 2016-04-18 dedičstvo aj dar 110000
ateliér dedičstvo1/2 a dar 1/2 2016-08-01 dedičstvo aj dar 78000
byt kúpa 2016-06-07 63980 63000
byt, garáž.státie kúpa 2018-09-20 140000 140000
byt zast.plochy ,nebyt.priestor,sklad,garaž.státie kúpa 2013-04-04 70000 70000
zast.plochy kúpa 2007-08-01 400 400
zastav.plochy a nádvoria kúpa 2010-02-03 91000 91000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo úver-kúpa 2012-12-11 63000E 10000E
finančné prostriedky úspory 2013-04-09 1500Eur 1200E
finančné prostriedky uspory, dar 2005-10-01 39551Eur
finančné prostriedky dedičstvo,úspory 2010-09-01 32572Eur
motor.vozidlo úver , úspory 2016-09-01 70.tis. 30.tis.
finančné prostriedky uspory 1994-01-01 108000E
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
zariadenie domácnosti a elektronika 2011 13000E
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver-hypotéka 2018-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom radová zástavba individuálna výstavba 1999-05-18 65000 80000
rekreač.zariadenie,tráv.porasty kúpa 2005-10-06 29000 30000
zastav.plochy,nádvoria kúpa 2011-02-03 91000 91000
zastav.plochy kúpa 2007-08-01 400 400
zastavana plocha a porasty kúpa 2007-11-22 19000 19000
zastav.plochy a nádvoria dar 2012-10-18 dar 89000
byt,zast.plochy,nebyt.priest.,sklad,garaž.státie kúpa 2013-04-04 70000 70000
pozemok ,rod.dom dar 2013-08-20 dar 115000
byt,nebyt.priestor garaž.státie dar 2014-07-04 dar 80000
pozemok zahrada,zast.plochy dar 2014-07-04 dar 60000
apartman,garaž stat., iný nebyt.priest,spoluvl.podiel dar 2014-07-04 dar 68000
byt dedičstvo 1/2 a dar 1/2 2016-04-18 dedičstvo aj dar 110000
ateliér dedičstvo1/2 a dar 1/2 2016-08-01 dedičstvo aj dar 78000
byt kúpa 2016-06-07 63980 63000
byt, garáž.státie kúpa 2018-09-20 140000 140000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo úver-kúpa 2012-12-11 63000E 63000E
peniaze úspory 2013-04-09 1500Eur 3000E
peniaze uspory, dar 2005-10-01 149000Eur
peniaze dedičstvo,úspory 2010-09-01 60000Eur
motor.vozidlo úver , úspory 2016-09-01 70.tis. 70.tis.
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2005-10-01
úver-hypotéka 2018-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom radová zástavba individuálna výstavba 1999-05-18
rekreač.zariadenie,tráv.porasty kúpa 2005-10-06
zastav.plochy,nádvoria kúpa 2011-02-03
zastav.plochy kúpa 2007-08-01
zastavana plochaa porasty kúpa 2007-11-22
zastav.plochy a nádvoria dar 2012-10-18
zast,plochy,byt.nebyt.pr.sklad kúpa 2013-04-04
pozemok ,rod.dom dar 2013-08-20
nebyt.priestor garaž byt dar 2014-07-04
spoluvlast.podiel dar 2014-07-04
pozemok zahrada,zast.plochy dar 2014-07-04
garaž stat., iný nebyt.priest.apartm.byt dar 2014-07-04
spoluvlast.podiel dar 2014-07-04
spoluvl.podiel dar 2014-07-04
byt dedičstvo,dar 2016-04-18
byt dedičstvo,dar 2016-08-01
byt kúpa 2016-06-07
garáž,byt kúpa 2018-09-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo úver-kúpa 2012-12-11 63000E 63000E
peniaze úspory 2013-04-09 1500Eur 3000E
peniaze dar 2013-09-16 30000E
peniaze uspory plat 2005-10-01 cca103000Eur
peniaze úspory,dedičst. 2010-09-01 cca3000Eur
motor.vozidlo úver , úspory 2016-09-01 70.tis. 70.tis.
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2005-10-01
úver-hypotéka 2018-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom radová zástavba individuálna výstavba 1999-05-18
rekreač.zariadenie kúpa 2005-10-06
trávnaté porasty kúpa 2005-10-06
zastav.plochy,nádvoria kúpa 2011-02-03
zastav.plochy kúpa 2007-08-01
zastavana plocha kúpa 2007-11-22
trávnaté .porasty kúpa 2007-11-22
zastav.plochy a nádvoria dar 2012-10-18
byt kúpa 2013-04-04
nebyt.priestor garáž kúpa 2013-04-04
sklad.priestor kúpa 2013-04-04
pozemok rozostavaná stavba dar 2013-08-20
rodinný dom kolaud.rozh. 2013-11-13
nebyt.priestor garaž dar 2014-07-04
spoluvlast.podiel dar 2014-07-04
byt 24 dar 2014-07-04
pozemok zahrada dar 2014-07-04
pozemok zast.plochy dar 2014-07-04
pozemok záhrady dar 2014-07-04
pozemok ostat.plochy dar 2014-07-04
iný nebyt.priest.apartm.byt dar 2014-07-04
garaž.státie dar 2014-07-04
spoluvlast.podiel dar 2014-07-04
spoluvl.podiel dar 2014-07-04
byt dar 2016-04-18
byt dar 2016-08-01
byt kúpa 2016-06-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo úver-kúpa 2012-12-11 63000E 63000E
peniaze úspory 2013-04-09 1813Eur 3000E
peniaze dar 2013-09-16 30000E
peniaze uspory plat 2005-10-01 cca99700Eur
peniaze úspory,dedičst. 2010-09-01 cca26550Eur
motor.vozidlo úver , úspory 2016-09-01 70.tis. 70.tis.
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
uver 2005-10-01
uver na motor.vozidlo 2016-09-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom radová zástavba individuálna výstavba 1999-05-18
rekreač.zariadenie kúpa 2005-10-06
trávnaté porasty kúpa 2005-10-06
zastav.plochy,nádvoria kúpa 2011-02-03
zastav.plochy kúpa 2007-08-01
zastavana plocha kúpa 2007-11-22
trávnaté .porasty kúpa 2007-11-22
zastav.plochy a nádvoria dar 2012-10-18
byt kúpa 2013-04-04
nebyt.priestor garáž kúpa 2013-04-04
sklad.priestor kúpa 2013-04-04
pozemok rozostavaná stavba dar 2013-08-20
rodinný dom kolaud.rozh. 2013-11-13
nebyt.priestor garaž dar 2014-07-04
spoluvlast.podiel dar 2014-07-04
byt 24 dar 2014-07-04
pozemok zahrada dar 2014-07-04
pozemok zast.plochy dar 2014-07-04
pozemok záhrady dar 2014-07-04
pozemok ostat.plochy dar 2014-07-04
iný nebyt.priest.apartm.byt dar 2014-07-04
garaž.státie dar 2014-07-04
spoluvlast.podiel dar 2014-07-04
spoluvl.podiel dar 2014-07-04
byt dar 2016-04-18
byt dar 2016-08-01
byt kúpa 2016-06-07
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo úver-kúpa 2012-12-11 63000E 63000E
peniaze úspory 2013-04-09 1813Eur 3000E
peniaze dar 2013-09-16 30000E
peniaze uspory plat 2005-10-01 cca95485Eur
peniaze úspory,dedičst. 2010-09-01 cca17780Eur
motor.vozidlo úver , úspory 2016-09-01 70.tis. 70.tis.
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
uver 2005-10-01
uver na motor.vozidlo 2016-09-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom radová zástavba individuálna výstavba 1999-05-18
Byt dedičstvo 2003-12-09
Byt dedičstvo 2003-12-09
rekreač.zariadenie kúpa 2005-10-06
trávnaté porasty kúpa 2005-10-06
zastav.plochy,nádvoria kúpa 2011-02-03
zastav.plochy kúpa 2007-08-01
zastavana plocha kúpa 2007-11-22
trávnaté .porasty kúpa 2007-11-22
zastav.plochy a nádvoria dar 2012-10-18
byt kúpa 2013-04-04
nebyt.priestor garáž kúpa 2013-04-04
sklad.priestor kúpa 2013-04-04
pozemok rozostavaná stavba dar 2013-08-20
rodinný dom kolaud.rozh. 2013-11-13
nebyt.priestor garaž dar 2014-07-04
spoluvlast.podiel dar 2014-07-04
byt 24 dar 2014-07-04
pozemok zahrada dar 2014-07-04
pozemok zast.plochy dar 2014-07-04
pozemok záhrady dar 2014-07-04
pozemok ostat.plochy dar 2014-07-04
iný nebyt.priest.apartm.byt dar 2014-07-04
garaž.státie dar 2014-07-04
spoluvlast.podiel dar 2014-07-04
spoluvl.podiel dar 2014-07-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2009-05-06
motorové vozidlo úver-kúpa 2012-12-11
peniaze úspory 2013-04-09
peniaze dar 2013-09-16
peniaze splatiť úver.splátky 2005-10-01
peniaze uspory plat 2005-10-01
peniaze úspory,dedičst. 2010-09-01
peniaze úspory dary predaje nehnutel. 1992-08-01
peniaze rozdelenie účtov v rámci banky celoživotne uspory
peniaze rozdelenie účtov v rámci banky celoživotne uspory
peniaze-podiel.fondy rozdelenie účtov v rámci banky celoživotne uspory
cenné papiere rozdelenie účtov v rámci banky celoživoptne uspory
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2005-10-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom radová zástavba individuálna výstavba 1999-05-18
Byt dedičstvo 2003-12-09
Byt dedičstvo 2003-12-09
rekreač.zariadenie kúpa 2005-10-06
trávnaté porasty kúpa 2005-10-06
zastav.plochy,nádvoria kúpa 2011-02-03
zastav.plochy kúpa 2007-08-01
zastavana plocha kúpa 2007-11-22
trávnaté .porasty kúpa 2007-11-22
zastav.plochy a nádvoria dar 2012-10-18
byt kúpa 2013-04-04
nebyt.priestor garáž kúpa 2013-04-04
sklad.priestor kúpa 2013-04-04
pozemok rozostavaná stavba dar 2013-08-20
rodinný dom kolaud.rozh. 2013-11-13
nebyt.priestor garaž dar 2014-07-04
spoluvlast.podiel dar 2014-07-04
byt 24 dar 2014-07-04
pozemok zahrada dar 2014-07-04
pozemok zast.plochy dar 2014-07-04
pozemok záhrady dar 2014-07-04
pozemok ostat.plochy dar 2014-07-04
iný nebyt.priest.apartm.byt dar 2014-07-04
garaž.státie dar 2014-07-04
spoluvlast.podiel dar 2014-07-04
spoluvl.podiel dar 2014-07-04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2009-05-06
motorové vozidlo úver-kúpa 2012-12-11
peniaze úspory 2013-04-09
peniaze dar 2013-09-16
peniaze splatiť úver.splátky 2005-10-01
peniaze splatiť uver 2012-12-10
peniaze uspory plat 2005-10-01
peniaze úspory,dedičst. 2010-09-01
peniaze úspory dary predaje nehnutel. 1992-08-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom radová zástavba individuálna výstavba 1999-05-18
Byt dedičstvo 2003-12-09
Byt dedičstvo 2003-12-09
rekreač.zariadenie kúpa 2005-10-06
trávnaté porasty kúpa 2005-10-06
zastav.plochy,nádvoria kúpa 2011-02-03
zastav.plochy kúpa 2007-08-01
zastavana plocha kúpa 2007-11-22
trávnaté .porasty kúpa 2007-11-22
zastav.plochy a nádvoria dar 2012-10-18
byt kúpa 2013-04-04
nebyt.priestor garáž kúpa 2013-04-04
sklad.priestor kúpa 2013-04-04
pozemok rozostavaná stavba dar 2013-08-20
rodinný dom kolaud.rozh. 2013-11-13
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory,dar,predaj nehnuteľnosti 1992-08-01
peniaze -ostáva splatiť úver splátky od 2005-10-01
peniaze úspory,dedičstv 2010-09-01
peniaze úspory z platu 2005-10-01
motorové vozidlo kúpa 2009-05-06
motorové vozidlo úver-kúpa 2012-12-11
peniaze úver 2012-12-10
peniaze úspory 2013-04-09
peniaze dar 2013-09-16
peniaze predaj nehnuteľnosti 2013-10-09
peniaze predaj Opel 2013-03-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom radová zástavba individuálna výstavba 1999-05-18
Byt dedičstvo 2003-12-09
Byt dedičstvo 2003-12-09
rekreač.zariadenie kúpa 2005-10-06
trávnaté porasty kúpa 2005-10-06
zastav.plochy,nádvoria kúpa 2011-02-03
zastav.plochy,ostat.ploc dar 2009-11-20
zastav.plochy kúpa 2007-08-01
zastavana plocha kúpa 2007-11-22
trávnaté .porasty kúpa 2007-11-22
zastav.plochy a nádvoria dar 2012-10-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory,dar 1992-08-01
peniaze úver splátky od 2005-10-01
peniaze úspory,dedičstv 2010-09-01
peniaze úspory z platu 2005-10-01
motorové vozidlo kúpa 2008-02-14
motorové vozidlo kúpa 2009-05-06
peniaze príjem z konkurzu 2012-09-01
motorové vozidlo úver-kúpa 2012-12-11
peniaze úver 2012-12-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom radová zástavba individuálna výstavba 1999-05-18
Byt dedičstvo 2003-12-09
Byt dedičstvo 2003-12-09
rekreač.zariadenie kúpa 2005-10-06
trávnaté porasty kúpa 2005-10-06
zastav.plochy,nádvoria kúpa 2011-02-03
zastav.plochy,ostat.ploc dar 2009-11-20
zastav.plochy kúpa 2007-08-01
zastavana plocha kúpa 2007-11-22
trávnaté .porasty kúpa 2007-11-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory,dar 1992-08-01
peniaze úver splátky od 2005-10-01
peniaze úspory,dedičstv 2010-09-01
peniaze úspory z platu 2005-10-01
motorové vozidlo kúpa 2008-02-14
motorové vozidlo leasing 2005-12-01
motorové vozidlo leasing 2009-05-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.