JUDr. Jana Albertová

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.

Prokurátora evidujeme v pozícii námestníčka krajského prokurátora - netrestný úsek na prokuratúre Krajská prokuratúra Košice.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavana plocha a porasty kúpa 22.11.2007 19000 19000
zastav.plochy a nádvoria dar 18.10.2012 dar 89000
pozemok ,rod.dom dar 20.08.2013 dar 115000
pozemok zahrada,zast.plochy dar 04.07.2014 dar 60000
apartman,garaž stat., iný nebyt.priest,spoluvl.podiel dar 04.07.2014 dar 68000
byt dedičstvo 1/2 a dar 1/2 18.04.2016 dedičstvo aj dar 110000
ateliér dedičstvo1/2 a dar 1/2 01.08.2016 dedičstvo aj dar 78000
byt kúpa 07.06.2016 63980 63000
byt, garáž.státie kúpa 20.09.2018 140000 140000
byt zast.plochy ,nebyt.priestor,sklad,garaž.státie kúpa 04.04.2013 70000 70000
zast.plochy kúpa 01.08.2007 400 400
zastav.plochy a nádvoria kúpa 03.02.2010 91000 91000
zastav.plochy RD kúpa 17.05.2021 200000 200000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo úver-kúpa 11.12.2012 63000E 10000E
finančné prostriedky uspory, dar 01.10.2005 8904Eur
finančné prostriedky dedičstvo,úspory 01.09.2010 67000Eur
motor.vozidlo úver , úspory 01.09.2016 70.tis. 30.tis.
finančné prostriedky úspory 01.01.1994 6568Eur
finančné prostriedky úspory 01.12.2022 5000Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zariadenie domácnosti a elektronika 2011 13000E
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver-hypotéka 01.12.2018
úver 16.02.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavana plocha a porasty kúpa 22.11.2007 19000 19000
zastav.plochy a nádvoria dar 18.10.2012 dar 89000
pozemok ,rod.dom dar 20.08.2013 dar 115000
pozemok zahrada,zast.plochy dar 04.07.2014 dar 60000
apartman,garaž stat., iný nebyt.priest,spoluvl.podiel dar 04.07.2014 dar 68000
byt dedičstvo 1/2 a dar 1/2 18.04.2016 dedičstvo aj dar 110000
ateliér dedičstvo1/2 a dar 1/2 01.08.2016 dedičstvo aj dar 78000
byt kúpa 07.06.2016 63980 63000
byt, garáž.státie kúpa 20.09.2018 140000 140000
byt zast.plochy ,nebyt.priestor,sklad,garaž.státie kúpa 04.04.2013 70000 70000
zast.plochy kúpa 01.08.2007 400 400
zastav.plochy a nádvoria kúpa 03.02.2010 91000 91000
zastav.plochy RD kúpa 17.05.2021 200000 200000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo úver-kúpa 11.12.2012 63000E 10000E
finančné prostriedky úspory 09.04.2013 1000Eur 1200E
finančné prostriedky uspory, dar 01.10.2005 6900Eur
finančné prostriedky dedičstvo,úspory 01.09.2010 9200Eur
motor.vozidlo úver , úspory 01.09.2016 70.tis. 30.tis.
finančné prostriedky uspory 01.01.1994 14800E
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zariadenie domácnosti a elektronika 2011 13000E
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver-hypotéka 01.12.2018
úver 16.02.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
zastavana plocha a porasty kúpa 22.11.2007 19000 19000
zastav.plochy a nádvoria dar 18.10.2012 dar 89000
pozemok ,rod.dom dar 20.08.2013 dar 115000
pozemok zahrada,zast.plochy dar 04.07.2014 dar 60000
apartman,garaž stat., iný nebyt.priest,spoluvl.podiel dar 04.07.2014 dar 68000
byt dedičstvo 1/2 a dar 1/2 18.04.2016 dedičstvo aj dar 110000
ateliér dedičstvo1/2 a dar 1/2 01.08.2016 dedičstvo aj dar 78000
byt kúpa 07.06.2016 63980 63000
byt, garáž.státie kúpa 20.09.2018 140000 140000
byt zast.plochy ,nebyt.priestor,sklad,garaž.státie kúpa 04.04.2013 70000 70000
zast.plochy kúpa 01.08.2007 400 400
zastav.plochy a nádvoria kúpa 03.02.2010 91000 91000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo úver-kúpa 11.12.2012 63000E 10000E
finančné prostriedky úspory 09.04.2013 1500Eur 1200E
finančné prostriedky uspory, dar 01.10.2005 39551Eur
finančné prostriedky dedičstvo,úspory 01.09.2010 32572Eur
motor.vozidlo úver , úspory 01.09.2016 70.tis. 30.tis.
finančné prostriedky uspory 01.01.1994 108000E
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
zariadenie domácnosti a elektronika 2011 13000E
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver-hypotéka 01.12.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom radová zástavba individuálna výstavba 18.05.1999 65000 80000
rekreač.zariadenie,tráv.porasty kúpa 06.10.2005 29000 30000
zastav.plochy,nádvoria kúpa 03.02.2011 91000 91000
zastav.plochy kúpa 01.08.2007 400 400
zastavana plocha a porasty kúpa 22.11.2007 19000 19000
zastav.plochy a nádvoria dar 18.10.2012 dar 89000
byt,zast.plochy,nebyt.priest.,sklad,garaž.státie kúpa 04.04.2013 70000 70000
pozemok ,rod.dom dar 20.08.2013 dar 115000
byt,nebyt.priestor garaž.státie dar 04.07.2014 dar 80000
pozemok zahrada,zast.plochy dar 04.07.2014 dar 60000
apartman,garaž stat., iný nebyt.priest,spoluvl.podiel dar 04.07.2014 dar 68000
byt dedičstvo 1/2 a dar 1/2 18.04.2016 dedičstvo aj dar 110000
ateliér dedičstvo1/2 a dar 1/2 01.08.2016 dedičstvo aj dar 78000
byt kúpa 07.06.2016 63980 63000
byt, garáž.státie kúpa 20.09.2018 140000 140000
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo úver-kúpa 11.12.2012 63000E 63000E
peniaze úspory 09.04.2013 1500Eur 3000E
peniaze uspory, dar 01.10.2005 149000Eur
peniaze dedičstvo,úspory 01.09.2010 60000Eur
motor.vozidlo úver , úspory 01.09.2016 70.tis. 70.tis.
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 01.10.2005
úver-hypotéka 01.12.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom radová zástavba individuálna výstavba 18.05.1999
rekreač.zariadenie,tráv.porasty kúpa 06.10.2005
zastav.plochy,nádvoria kúpa 03.02.2011
zastav.plochy kúpa 01.08.2007
zastavana plochaa porasty kúpa 22.11.2007
zastav.plochy a nádvoria dar 18.10.2012
zast,plochy,byt.nebyt.pr.sklad kúpa 04.04.2013
pozemok ,rod.dom dar 20.08.2013
nebyt.priestor garaž byt dar 04.07.2014
spoluvlast.podiel dar 04.07.2014
pozemok zahrada,zast.plochy dar 04.07.2014
garaž stat., iný nebyt.priest.apartm.byt dar 04.07.2014
spoluvlast.podiel dar 04.07.2014
spoluvl.podiel dar 04.07.2014
byt dedičstvo,dar 18.04.2016
byt dedičstvo,dar 01.08.2016
byt kúpa 07.06.2016
garáž,byt kúpa 20.09.2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo úver-kúpa 11.12.2012 63000E 63000E
peniaze úspory 09.04.2013 1500Eur 3000E
peniaze dar 16.09.2013 30000E
peniaze uspory plat 01.10.2005 cca103000Eur
peniaze úspory,dedičst. 01.09.2010 cca3000Eur
motor.vozidlo úver , úspory 01.09.2016 70.tis. 70.tis.
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 01.10.2005
úver-hypotéka 01.12.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom radová zástavba individuálna výstavba 18.05.1999
rekreač.zariadenie kúpa 06.10.2005
trávnaté porasty kúpa 06.10.2005
zastav.plochy,nádvoria kúpa 03.02.2011
zastav.plochy kúpa 01.08.2007
zastavana plocha kúpa 22.11.2007
trávnaté .porasty kúpa 22.11.2007
zastav.plochy a nádvoria dar 18.10.2012
byt kúpa 04.04.2013
nebyt.priestor garáž kúpa 04.04.2013
sklad.priestor kúpa 04.04.2013
pozemok rozostavaná stavba dar 20.08.2013
rodinný dom kolaud.rozh. 13.11.2013
nebyt.priestor garaž dar 04.07.2014
spoluvlast.podiel dar 04.07.2014
byt 24 dar 04.07.2014
pozemok zahrada dar 04.07.2014
pozemok zast.plochy dar 04.07.2014
pozemok záhrady dar 04.07.2014
pozemok ostat.plochy dar 04.07.2014
iný nebyt.priest.apartm.byt dar 04.07.2014
garaž.státie dar 04.07.2014
spoluvlast.podiel dar 04.07.2014
spoluvl.podiel dar 04.07.2014
byt dar 18.04.2016
byt dar 01.08.2016
byt kúpa 07.06.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo úver-kúpa 11.12.2012 63000E 63000E
peniaze úspory 09.04.2013 1813Eur 3000E
peniaze dar 16.09.2013 30000E
peniaze uspory plat 01.10.2005 cca99700Eur
peniaze úspory,dedičst. 01.09.2010 cca26550Eur
motor.vozidlo úver , úspory 01.09.2016 70.tis. 70.tis.
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
uver 01.10.2005
uver na motor.vozidlo 01.09.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom radová zástavba individuálna výstavba 18.05.1999
rekreač.zariadenie kúpa 06.10.2005
trávnaté porasty kúpa 06.10.2005
zastav.plochy,nádvoria kúpa 03.02.2011
zastav.plochy kúpa 01.08.2007
zastavana plocha kúpa 22.11.2007
trávnaté .porasty kúpa 22.11.2007
zastav.plochy a nádvoria dar 18.10.2012
byt kúpa 04.04.2013
nebyt.priestor garáž kúpa 04.04.2013
sklad.priestor kúpa 04.04.2013
pozemok rozostavaná stavba dar 20.08.2013
rodinný dom kolaud.rozh. 13.11.2013
nebyt.priestor garaž dar 04.07.2014
spoluvlast.podiel dar 04.07.2014
byt 24 dar 04.07.2014
pozemok zahrada dar 04.07.2014
pozemok zast.plochy dar 04.07.2014
pozemok záhrady dar 04.07.2014
pozemok ostat.plochy dar 04.07.2014
iný nebyt.priest.apartm.byt dar 04.07.2014
garaž.státie dar 04.07.2014
spoluvlast.podiel dar 04.07.2014
spoluvl.podiel dar 04.07.2014
byt dar 18.04.2016
byt dar 01.08.2016
byt kúpa 07.06.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo úver-kúpa 11.12.2012 63000E 63000E
peniaze úspory 09.04.2013 1813Eur 3000E
peniaze dar 16.09.2013 30000E
peniaze uspory plat 01.10.2005 cca95485Eur
peniaze úspory,dedičst. 01.09.2010 cca17780Eur
motor.vozidlo úver , úspory 01.09.2016 70.tis. 70.tis.
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
uver 01.10.2005
uver na motor.vozidlo 01.09.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom radová zástavba individuálna výstavba 18.05.1999
Byt dedičstvo 09.12.2003
Byt dedičstvo 09.12.2003
rekreač.zariadenie kúpa 06.10.2005
trávnaté porasty kúpa 06.10.2005
zastav.plochy,nádvoria kúpa 03.02.2011
zastav.plochy kúpa 01.08.2007
zastavana plocha kúpa 22.11.2007
trávnaté .porasty kúpa 22.11.2007
zastav.plochy a nádvoria dar 18.10.2012
byt kúpa 04.04.2013
nebyt.priestor garáž kúpa 04.04.2013
sklad.priestor kúpa 04.04.2013
pozemok rozostavaná stavba dar 20.08.2013
rodinný dom kolaud.rozh. 13.11.2013
nebyt.priestor garaž dar 04.07.2014
spoluvlast.podiel dar 04.07.2014
byt 24 dar 04.07.2014
pozemok zahrada dar 04.07.2014
pozemok zast.plochy dar 04.07.2014
pozemok záhrady dar 04.07.2014
pozemok ostat.plochy dar 04.07.2014
iný nebyt.priest.apartm.byt dar 04.07.2014
garaž.státie dar 04.07.2014
spoluvlast.podiel dar 04.07.2014
spoluvl.podiel dar 04.07.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo kúpa 06.05.2009
motorové vozidlo úver-kúpa 11.12.2012
peniaze úspory 09.04.2013
peniaze dar 16.09.2013
peniaze splatiť úver.splátky 01.10.2005
peniaze uspory plat 01.10.2005
peniaze úspory,dedičst. 01.09.2010
peniaze úspory dary predaje nehnutel. 01.08.1992
peniaze rozdelenie účtov v rámci banky celoživotne uspory
peniaze rozdelenie účtov v rámci banky celoživotne uspory
peniaze-podiel.fondy rozdelenie účtov v rámci banky celoživotne uspory
cenné papiere rozdelenie účtov v rámci banky celoživoptne uspory
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 01.10.2005
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom radová zástavba individuálna výstavba 18.05.1999
Byt dedičstvo 09.12.2003
Byt dedičstvo 09.12.2003
rekreač.zariadenie kúpa 06.10.2005
trávnaté porasty kúpa 06.10.2005
zastav.plochy,nádvoria kúpa 03.02.2011
zastav.plochy kúpa 01.08.2007
zastavana plocha kúpa 22.11.2007
trávnaté .porasty kúpa 22.11.2007
zastav.plochy a nádvoria dar 18.10.2012
byt kúpa 04.04.2013
nebyt.priestor garáž kúpa 04.04.2013
sklad.priestor kúpa 04.04.2013
pozemok rozostavaná stavba dar 20.08.2013
rodinný dom kolaud.rozh. 13.11.2013
nebyt.priestor garaž dar 04.07.2014
spoluvlast.podiel dar 04.07.2014
byt 24 dar 04.07.2014
pozemok zahrada dar 04.07.2014
pozemok zast.plochy dar 04.07.2014
pozemok záhrady dar 04.07.2014
pozemok ostat.plochy dar 04.07.2014
iný nebyt.priest.apartm.byt dar 04.07.2014
garaž.státie dar 04.07.2014
spoluvlast.podiel dar 04.07.2014
spoluvl.podiel dar 04.07.2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
motorové vozidlo kúpa 06.05.2009
motorové vozidlo úver-kúpa 11.12.2012
peniaze úspory 09.04.2013
peniaze dar 16.09.2013
peniaze splatiť úver.splátky 01.10.2005
peniaze splatiť uver 10.12.2012
peniaze uspory plat 01.10.2005
peniaze úspory,dedičst. 01.09.2010
peniaze úspory dary predaje nehnutel. 01.08.1992
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom radová zástavba individuálna výstavba 18.05.1999
Byt dedičstvo 09.12.2003
Byt dedičstvo 09.12.2003
rekreač.zariadenie kúpa 06.10.2005
trávnaté porasty kúpa 06.10.2005
zastav.plochy,nádvoria kúpa 03.02.2011
zastav.plochy kúpa 01.08.2007
zastavana plocha kúpa 22.11.2007
trávnaté .porasty kúpa 22.11.2007
zastav.plochy a nádvoria dar 18.10.2012
byt kúpa 04.04.2013
nebyt.priestor garáž kúpa 04.04.2013
sklad.priestor kúpa 04.04.2013
pozemok rozostavaná stavba dar 20.08.2013
rodinný dom kolaud.rozh. 13.11.2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory,dar,predaj nehnuteľnosti 01.08.1992
peniaze -ostáva splatiť úver splátky od 01.10.2005
peniaze úspory,dedičstv 01.09.2010
peniaze úspory z platu 01.10.2005
motorové vozidlo kúpa 06.05.2009
motorové vozidlo úver-kúpa 11.12.2012
peniaze úver 10.12.2012
peniaze úspory 09.04.2013
peniaze dar 16.09.2013
peniaze predaj nehnuteľnosti 09.10.2013
peniaze predaj Opel 01.03.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom radová zástavba individuálna výstavba 18.05.1999
Byt dedičstvo 09.12.2003
Byt dedičstvo 09.12.2003
rekreač.zariadenie kúpa 06.10.2005
trávnaté porasty kúpa 06.10.2005
zastav.plochy,nádvoria kúpa 03.02.2011
zastav.plochy,ostat.ploc dar 20.11.2009
zastav.plochy kúpa 01.08.2007
zastavana plocha kúpa 22.11.2007
trávnaté .porasty kúpa 22.11.2007
zastav.plochy a nádvoria dar 18.10.2012
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory,dar 01.08.1992
peniaze úver splátky od 01.10.2005
peniaze úspory,dedičstv 01.09.2010
peniaze úspory z platu 01.10.2005
motorové vozidlo kúpa 14.02.2008
motorové vozidlo kúpa 06.05.2009
peniaze príjem z konkurzu 01.09.2012
motorové vozidlo úver-kúpa 11.12.2012
peniaze úver 10.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom radová zástavba individuálna výstavba 18.05.1999
Byt dedičstvo 09.12.2003
Byt dedičstvo 09.12.2003
rekreač.zariadenie kúpa 06.10.2005
trávnaté porasty kúpa 06.10.2005
zastav.plochy,nádvoria kúpa 03.02.2011
zastav.plochy,ostat.ploc dar 20.11.2009
zastav.plochy kúpa 01.08.2007
zastavana plocha kúpa 22.11.2007
trávnaté .porasty kúpa 22.11.2007
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory,dar 01.08.1992
peniaze úver splátky od 01.10.2005
peniaze úspory,dedičstv 01.09.2010
peniaze úspory z platu 01.10.2005
motorové vozidlo kúpa 14.02.2008
motorové vozidlo leasing 01.12.2005
motorové vozidlo leasing 06.05.2009
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.