JUDr. Radovan Maras

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Trenčín.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
pozemok - trvalý trávnatý porast zmluva o prevode oprávnenej držby 1997-10-21 159,71 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-03-10 15.417 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peňažné prostriedky zo stavebného sporenia v ČSOB Stavebnej sporiteľni, a.s. úspory zo mzdy 2020-12-31 13.359 eur 13.359 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
kreditná karta ČSOB Banka 2010-07-27
finančný leasing na osobné motorové vozidlo Mercedes GLA 250 e 2021-06-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
pozemok - trvalý trávnatý porast zmluva o prevode oprávnenej držby 1997-10-21 159,71 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-03-10 15.417 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peňažné prostriedky zo stavebného sporenia v ČSOB Stavebnej sporiteľni, a.s. úspory zo mzdy 2020-12-31 12.639,23 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
kreditná karta ČSOB Banka 2010-07-27
finančný leasing na osobné motorové vozidlo Mercedes GLA 250 e 2021-06-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
pozemok - trvalý trávnatý porast zmluva o prevode oprávnenej držby 1997-10-21 159,71 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-03-10 15.417 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peňažné prostriedky zo stavebného sporenia v ČSOB Stavebnej sporiteľni, a.s. úspory zo mzdy 2020-12-31 11.919,68 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
kreditná karta ČSOB Banka 2010-07-27
finančný leasing na osobné motorové vozidlo Mercedes GLA 250 e 2021-06-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
pozemok - trvalý trávnatý porast zmluva o prevode oprávnenej držby 1997-10-21 159,71 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-03-10 15.417 eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2015-04-23 24.000 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peňažné prostriedky zo stavebného sporenia v ČSOB Stavebnej sporiteľni, a.s. úspory zo mzdy 2020-12-31 11.200,72 eur
podielové listy v podielových fondoch Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti, správ.spol. a.s. úspory zo mzdy 2020-12-31 10.500 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
kreditná karta ČSOB Banka 2010-07-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
pozemok - trvalý trávnatý porast zmluva o prevode oprávnenej držby 1997-10-21 159,71 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-03-10 15.417 eur
podielové listy nákup z úspor 2019-12-31 12.358,32eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2015-04-23 24.000 eur
podielové listy nákup z úspor 2018-12-31 7.302,37eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok - trvalý trávnatý porast zmluva o prevode oprávnenej držby 1997-10-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-03-10 15.417 eur
podielové listy nákup z úspor 2018-12-31 29.353,30 eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2015-04-23 24.000 eur
podielové listy nákup z úspor 2018-12-31 7.235,60 eur
termínovaný vklad z úspor 2018-12-31 7.753,62 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok - trvalý trávnatý porast zmluva o prevode oprávnenej držby 1997-10-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-03-10 15.417 eur
podielové listy nákup z úspor 2017-12-31 28.482,82
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2015-04-23 24.000 eur
podielové listy nákup z úspor 2017-12-31 7.188,21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok - trvalý trávnatý porast zmluva o prevode oprávnenej držby 1997-10-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-03-10 15.417 eur
vklad na účte úspory z platu a výsluhové náležitosti 2016-12-31 17.487,64 eur
podielové listy nákup z úspor 2016-12-31 26.996,15 eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2015-04-23 24.000 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok - trvalý trávnatý porast zmluva o prevode oprávnenej držby 1997-10-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-03-10
vklad na účte úspory z platu a výsluhové náležitosti 2015-12-31
podielové listy nákup z úspor 2015-12-31
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2015-04-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok - trvalý trávnatý porast zmluva o prevode oprávnenej držby 1997-10-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-03-10
vklad na účte úspory z platu a výsluhové náležitosti 2014-12-31
podielové listy nákup z úspor 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok - trvalý trávnatý porast zmluva o prevode oprávnenej držby 1997-10-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-03-10
vklad na účte úspory z platu a výsluhové náležitosti 2013-12-31
podielové listy nákup z úspor 2013-12-31
vklad na účte úspory z platu a výsluhových náležitostí 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok - trvalý trávnatý porast zmluva o prevode oprávnenej držby 1997-10-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-03-10
vklad na účte úspory z platu a výsluhové náležitosti 2011-12-31
vklad na účte úspory z platu a výsluhové náležitosti 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok - trvalý trávnatý porast zmluva o prevode oprávnenej držby 1997-10-21
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-03-10
peniaze na účte úspory z platu a výsluhové náležitosti 2011-12-31
vklad na účte úspory z platu a výsluhové náležitosti 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.