Krajská prokuratúra Trenčín Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín

At the prosecutor's office we register 24 prosecutors, 11 leading employees, and 9 decrees.

We register 37.77 convited people per year on avarage. Regional yearly average is 39.78.

Average incoming cases for prosecutor is 211.43 yearly. Regional yearly average is 140.79.

Average amount of filed prosecutions is 4.15 yearly. Regional yearly average is 3.21.

Average amount of rest cases from previous period is 55.86 yearly, which is 87.77% of all cases in the registry. Regional yearly average is 69.61 (92.67%).

Aggregation is perfomed only on the data from the ‘V’ register

Address

Krajská prokuratúra Trenčín
Legionárska 7158/5
912 50 Trenčín
Slovak Republic

Registry

Phone Number
Note
Business Hours
Monday: 7:00 – 15:00
Tuesday: 7:00 – 15:00
Wednesday: 7:00 – 15:00
Thursday: 7:00 – 15:00
Friday: 7:00 – 15:00

Leading Employees

List of leading employees we currently register at the attorney general's office

Name Position
JUDr. Monika Piknová krajská prokurátorka
JUDr. Silvia Fabová námestníčka krajskej prokurátorky pre trestný úsek
Mgr. Ivana Spišiaková námestníčka krajskej prokurátorky pre netrestný úsek
Mgr. Ronald Kutiš vedúci oddelenia trestného a boja s organizovaným zločinom
Mgr. Ľudmila Porubská vedúca medzinárodného oddelenia
JUDr. Jaroslav Bartošek vedúci netrestného oddelenia
Mgr. Marián Sipavý vedúci organizačného a personálneho oddelenia
Ing. Anna Kazárová vedúca oddelenia vnútornej správy
Mgr. Silvia Repová bezpečnostný zamestnanec
Mgr. Renáta Kyselicová vedúca správy registratúry
Ing. Vladimír Žákovic vedúci oddelenia informatiky

List of Decrees (9)

Prosecutor Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
JUDr. Monika Piknová TN/3300/1/07/2012 2012-07-02 1 Kv 51/09/3300 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Monika Piknová TN/3300/1/08/2013 2013-07-29 1 Kv 21/12/3300 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Monika Piknová TN/3300/2/08/2016 2016-12-30 1 Kv 2/16/3300 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Jaromír Prokeš, PhD. TN/3300/55/06/2018 2018-06-04 1 Kv 42/16/3300 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Branislav Murgaš TN/3300/57/07/2018 2018-08-11 1 Kv 12/17/3300 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Matúš Pavlík TN/3300/1276/07/2023 2023-07-25 3 Kv 11/22/3300 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Michal Geralský TN/3300/990/06/2023 2023-09-21 1 Kv 69/19/3300 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Monika Piknová TN/3300/2062/11/2023 2023-11-29 3 Kv 15/20/3300 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Branislav Murgaš TN/3300/144/01/2024 2024-01-26 1 Kv 58/23/3300 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutors' office and therefore not all the results might be relevant.