Mgr. Sandra Markulják Dudová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bratislava I and Okresná prokuratúra Malacky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Záhrady kúpa 2005-05-05 zahrnutá v cene domu
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2005-05-05 zahrnutá v cene domu
Záhrady kúpa 2012-05-04 zahrnutá v cene parc. číslo 4366/82
Rodinný dom kúpa 2005-05-05 1.000.000,- SK
Zastavané plochy a nádvoria dar 2014-03-28 22.800,- Eur
Záhrady dar 2014-03-28 zahrnutá v parc. číslo 4366/14
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2012-05-04 21.000,- Eur
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2012-05-04 zahrnutá v cene parc. číslo 4366/82
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2012-05-04 zahrnutá v cene parc. číslo 4366/82
Rodinný dom novostavba, zápisom do katastra nehnuteľností 2018-05-25 128.416 Eur
Ostatné plochy dedenie 2021-04-01 v súhrne za všeky nehnuteľnostia vedených na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne z avšetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne za všetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne za všetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Trvalý trávnatý porast dedenie 2021-04-01 v súhrne za všetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Trvalý trávnatý porast dedenie 2021-04-01 v súhrne za všetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne za všetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne za všetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne za bšetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne za všetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne za všetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne za všetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne za všetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne za všetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne za všetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne za všetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 3.193,65 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo BMW X3xDrive 20d kúpa 2020-07-15 52.110,- Eur
motorové vozidlo zn. Volkswagen Caddy dedenie 2021-04-01 4.000,- Eur
motorové vozidlo BMW X5xDrive30d kúpa + lízingová zmluva 2021-11-03 85.380,- Eur 85.380,- Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
cenné papiere, akcie kmeňové listinné na meno s číslami 3090, 3091, 3092 v spol. SLOVINTEGRA a.s. dedenie 2021-04-01 3.600,- Eur
finančná hotovosť vo fondoch dedenie + predaj nehnuteľností na LV č. 196 a 197 2021-04-01 209.000,- Eur
úspory na bežnom účte v banke úspory z platu 2021-12-31 2.475,14 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Lízingová zmluva 2021-11-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Záhrady kúpa 2005-05-05 zahrnutá v cene domu
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2005-05-05 zahrnutá v cene domu
Záhrady kúpa 2012-05-04 zahrnutá v cene parc. číslo 4366/82
Rodinný dom kúpa 2005-05-05 1.000.000,- SK
Zastavané plochy a nádvoria dar 2014-03-28 22.800,- Eur
Záhrady dar 2014-03-28 zahrnutá v parc. číslo 4366/14
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2012-05-04 21.000,- Eur
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2012-05-04 zahrnutá v cene parc. číslo 4366/82
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2012-05-04 zahrnutá v cene parc. číslo 4366/82
Rodinný dom novostavba, zápisom do katastra nehnuteľností 2018-05-25 128.416 Eur
Rodinný dom dedenie 2021-04-01 200.000,- Eur
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 2021-04-01 súčasťou ceny za rodinný dom
Záhrada dedenie 2021-04-01 súčasťou ceny za rodinný dom
Ostatné plochy dedenie 2021-04-01 v súhrne za všeky nehnuteľnostia vedených na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne z avšetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne za všetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne za všetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Trvalý trávnatý porast dedenie 2021-04-01 v súhrne za všetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Trvalý trávnatý porast dedenie 2021-04-01 v súhrne za všetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne za všetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne za všetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne za bšetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne za všetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne za všetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne za všetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne za všetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne za všetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne za všetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne
Orná pôda dedenie 2021-04-01 v súhrne za všetky nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 559 - 880,04 Eur
Orná pôda dedenie 2021-04-01 3.193,65 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo BMW X3xDrive 20d kúpa 2020-07-15 52.110,- Eur
finančná hotovosť v banke dedenie + predaj nehnuteľností na LV č. 196, 197 2021-04-01 204.000 Eur
motorové vozidlo zn. Volkswagen Caddy dedenie 2021-04-01 4.000,- Eur
motorové vozidlo BMW X5xDrive30d kúpa 2021-11-03 85.380,- Eur 85.380,- Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
cenné papiere, akcie kmeňové listinné na meno s číslami 3090, 3091, 3092 v spol. SLOVINTEGRA a.s. dedenie 2021-04-01 3.600,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Lízingová zmluva 2021-11-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Záhrady kúpa 2005-05-05 zahrnutá v cene domu
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2005-05-05 zahrnutá v cene domu
Záhrady kúpa 2012-05-04 zahrnutá v cene parc. číslo 4366/82
Rodinný dom kúpa 2005-05-05 1.000.000,- SK
Zastavané plochy a nádvoria dar 2014-03-28 22.800,- Eur
Záhrady dar 2014-03-28 zahrnutá v parc. číslo 4366/14
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2012-05-04 21.000,- Eur
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2012-05-04 zahrnutá v cene parc. číslo 4366/82
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2012-05-04 zahrnutá v cene parc. číslo 4366/82
Rodinný dom novostavba, zápisom do katastra nehnuteľností 2018-05-25 128.416 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančná hotovosť úspory zo mzdy postupne 25.900,- Eur
motorové vozidlo BMW X3xDrive 20d kúpa 2020-07-15 52.110,- Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Záhrady kúpa 2005-05-05 zahrnutá v cene domu
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2005-05-05 zahrnutá v cene domu
Záhrady kúpa 2012-05-04 zahrnutá v cene parc. číslo 4366/82
Rodinný dom kúpa 2005-05-05 1.000.000,- SK
Zastavané plochy a nádvoria dar 2014-03-28 22.800,- Eur
Záhrady dar 2014-03-28 zahrnutá v parc. číslo 4366/14
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2012-05-04 21.000,- Eur
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2012-05-04 zahrnutá v cene parc. číslo 4366/82
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2012-05-04 zahrnutá v cene parc. číslo 4366/82
Rodinný dom novostavba, zápisom do katastra nehnuteľností 2018-05-25 128.416 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančná hotovosť úspory zo mzdy postupne 21.115,17Eur
motorové vozidlo Volkswagen Sharan 7N/CFGBX0AF/rok výroby 06.02.2012 svadobný dar 2017-10-13 20.000,- Eur 12.000,- Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava I
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrady kúpa 2005-05-05
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2005-05-05
Záhrady kúpa 2012-05-04
Rodinný dom kúpa 2005-05-05
Zastavané plochy a nádvoria dar 2014-03-28
Záhrady dar 2014-03-28
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2012-05-04
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2012-05-04
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2012-05-04
Rodinný dom novostavba, zápisom do katastra nehnuteľností 2018-05-25
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
finančná hotovosť úspory zo mzdy postupne cca 12.000
motorové vozidlo Volkswagen Sharan 7N/CFGBX0AF/rok výroby 06.02.2012 svadobný dar 2017-10-13 cca 20.000 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrady kúpa 2005-05-05
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2005-05-05
Záhrady kúpa 2012-05-04
Rodinný dom kúpa 2005-05-05
Zastavané plochy a nádvoria dar 2014-03-28
Záhrady dar 2014-03-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
finančná hotovosť úspory zo mzdy postupne cca 5.000 Eur
motorové vozidlo Volkswagen Sharan 7N/CFGBX0AF/rok výroby 06.02.2012 svadobný dar 2017-10-13 cca 20.000 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrady kúpa 2005-05-05
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2005-05-05
Záhrady kúpa 2012-05-04
Rodinný dom kúpa 2005-05-05
Zastavané plochy a nádvoria dar 2014-03-28
Záhrady dar 2014-03-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
finančná hotovosť úspory zo mzdy postupne cca 4.000 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrady kúpa 2005-05-05
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2005-05-05
Záhrady kúpa 2012-05-04
Rodinný dom kúpa 2005-05-05
Zastavané plochy a nádvoria dar 2014-03-28
Záhrady dar 2014-03-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
finančná hotovosť úspory zo mzdy postupne
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrady kúpa 2005-05-05
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2005-05-05
Záhrady kúpa 2012-05-04
Rodinný dom kúpa 2005-05-05
Zastavané plochy a nádvoria dar 2014-03-28
Záhrady dar 2014-03-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
finančná hotovosť úspory zo mzdy postupne
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrady kúpa 2005-05-05
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2005-05-05
Záhrady kúpa 2012-05-04
Rodinný dom kúpa 2005-05-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze v hotovosti úspory zo mzdy postupne
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrady kúpa 2005-05-05
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2005-05-05
Záhrady kúpa 2012-05-04
Rodinný dom kúpa 2012-05-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na účte úspory zo mzdy postupne
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Záhrady Kúpa Kúpa
Zastavané plochy a nádvoria Kúpa Kúpa
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Peniaze na účte Dar/Úspory z platu Dar/Úspory z platu
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (36)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/161/08/2023 2023-08-29 2 Pv 137/23/1106 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/140/07/2023 2023-09-28 2 Pv 335/21/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/73/04/2022 2022-05-11 1 Pv 91/22/1106 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/307/12/2021 2022-01-27 2 Pv 335/21/1106 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/271/10/2021 2021-11-09 2 Pv 253/21/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/250/10/2021 2021-10-12 2 Pv 225/21/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/394/07/2021 2021-08-27 3 Pv 185/19/1101 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/141/03/2021 2021-04-20 3 Pv 200/19/1101 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/154/02/2021 2021-02-18 3 Pv 519/19/1101 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/849/11/2020 2021-03-02 1 Pv 278/19/1101 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/520/07/2020 2020-07-17 4 Pv 128/20/1101 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/477/06/2020 2020-06-18 4 Pv 359/19/1101 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/335/03/2020 2020-03-19 1 Pv 198/19/1101 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/436/10/2019 2019-10-24 3 Pv 200/19/1101 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/276/12/2018 2019-01-23 1 Pv 432/17/1106 § 369 – Rozširovanie detskej pornografie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/213/10/2018 2018-10-16 2 Pv 68/18/1106 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/127/05/2018 2018-05-25 2 Pv 145/16/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/35/01/2018 2018-02-07 1 Pv 551/15/1106 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/161/08/2023 2023-08-29 2 Pv 137/23/1106 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/140/07/2023 2023-09-28 2 Pv 335/21/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/73/04/2022 2022-05-11 1 Pv 91/22/1106 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/307/12/2021 2022-01-27 2 Pv 335/21/1106 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/271/10/2021 2021-11-09 2 Pv 253/21/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/250/10/2021 2021-10-12 2 Pv 225/21/1106 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/394/07/2021 2021-08-27 3 Pv 185/19/1101 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/141/03/2021 2021-04-20 3 Pv 200/19/1101 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/154/02/2021 2021-02-18 3 Pv 519/19/1101 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/849/11/2020 2021-03-02 1 Pv 278/19/1101 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/520/07/2020 2020-07-17 4 Pv 128/20/1101 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/477/06/2020 2020-06-18 4 Pv 359/19/1101 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/335/03/2020 2020-03-19 1 Pv 198/19/1101 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bratislava I BA/1101/436/10/2019 2019-10-24 3 Pv 200/19/1101 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/276/12/2018 2019-01-23 1 Pv 432/17/1106 § 369 – Rozširovanie detskej pornografie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/213/10/2018 2018-10-16 2 Pv 68/18/1106 § 218 – Neoprávnený zasah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/127/05/2018 2018-05-25 2 Pv 145/16/1106 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/35/01/2018 2018-02-07 1 Pv 551/15/1106 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

No relevant news articles found.