Mgr. Sandra Markulják Dudová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava I.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Záhrady kúpa 05.05.2005 zahrnutá v cene domu
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 05.05.2005 zahrnutá v cene domu
Záhrady kúpa 04.05.2012 zahrnutá v cene parc. číslo 4366/82
Rodinný dom kúpa 05.05.2005 1.000.000,- SK
Zastavané plochy a nádvoria dar 28.03.2014 22.800,- Eur
Záhrady dar 28.03.2014 zahrnutá v parc. číslo 4366/14
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 04.05.2012 21.000,- Eur
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 04.05.2012 zahrnutá v cene parc. číslo 4366/82
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 04.05.2012 zahrnutá v cene parc. číslo 4366/82
Rodinný dom novostavba, zápisom do katastra nehnuteľností 25.05.2018 128.416 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
finančná hotovosť úspory zo mzdy postupne 25.900,- Eur
motorové vozidlo BMW X3xDrive 20d kúpa 15.07.2020 52.110,- Eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Záhrady kúpa 05.05.2005 zahrnutá v cene domu
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 05.05.2005 zahrnutá v cene domu
Záhrady kúpa 04.05.2012 zahrnutá v cene parc. číslo 4366/82
Rodinný dom kúpa 05.05.2005 1.000.000,- SK
Zastavané plochy a nádvoria dar 28.03.2014 22.800,- Eur
Záhrady dar 28.03.2014 zahrnutá v parc. číslo 4366/14
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 04.05.2012 21.000,- Eur
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 04.05.2012 zahrnutá v cene parc. číslo 4366/82
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 04.05.2012 zahrnutá v cene parc. číslo 4366/82
Rodinný dom novostavba, zápisom do katastra nehnuteľností 25.05.2018 128.416 Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
finančná hotovosť úspory zo mzdy postupne 21.115,17Eur
motorové vozidlo Volkswagen Sharan 7N/CFGBX0AF/rok výroby 06.02.2012 svadobný dar 13.10.2017 20.000,- Eur 12.000,- Eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záhrady kúpa 05.05.2005
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 05.05.2005
Záhrady kúpa 04.05.2012
Rodinný dom kúpa 05.05.2005
Zastavané plochy a nádvoria dar 28.03.2014
Záhrady dar 28.03.2014
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 04.05.2012
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 04.05.2012
Zastavaná plocha a nádvorie kúpa 04.05.2012
Rodinný dom novostavba, zápisom do katastra nehnuteľností 25.05.2018
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
finančná hotovosť úspory zo mzdy postupne cca 12.000
motorové vozidlo Volkswagen Sharan 7N/CFGBX0AF/rok výroby 06.02.2012 svadobný dar 13.10.2017 cca 20.000 Eur
Vyhlásenia
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.