JUDr. Agáta Marušinová

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.

Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom dar. zmluva 2010 bezplatne 9 850 E
garáž dar. zmluva 2010 bezplatne 2 000 E
záhrada dar. zmluva 2010 bezplatne 100 E
byt 1- izbový kúpna zmluva 2001 18.000 Sk 50 000 E
rodinný dom dar. zmluva 2015 bezplatne 47.250 E
garáž dar. zmluva 2015 bezplatne 6 000 E
záhrada dar. zmluva 2015 bezplatne 500 E
záhrada dedenie 1991 bezplatne 100 E
záhrada dar. zmluva 2010 bezplatne 22 000 E
orná pôda dedenie 1991 bezplatne 350 Kčs
lesný pozemok dedenie 1993 bezplatne 300 Kčs
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
Uni Credit Bank úspory z platu 2014 1 200 E
Prima banka úspory z platu 2019 70 000 E
Prima banka úspory z platu 2022 10 000 E
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom dar. zmluva 2010 bezplatne 9 850 E
rodinný dom dar. zmluva 2015 bezplatne 47 250 E
garáž dar. zmluva 2010 bezplatne 2 000 E
garáž dar. zmluva 2015 bezplatne 6 000 E
záhrada dar. zmluva 2010 bezplatne 100 E
záhrada dar. zmluva 2015 bezplatne 500 E
záhrada dedičstvo 1991 bezplatne 100 E
byt 1. izbový kúpna zmluva 2001 18.000 Sk 50 000 E
záhrada dar. zmluva 2010 bezplatne 22 000 E
orná pôda dedičstvo 1991 bezplatne 356 Kčs
lesný pozemok dedičstvo 1993 bezplatne 300 Kčs
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
vklad Uni Credit Bank úspory z platu 2014 1 200 E
osobný účet Prima Banka úspory z platu 2021 40 000 E
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom darovacia zmluva 07.09.2010 bezplatne 9 850 E
garáž dar. zmluva 07.09.2010 bezplatne 2 000 E
záhrada dar. zmluva 07.09.2010 bezplatne 100 E
byt 1- izbový kúpna zmluva 2001 18.000 SK 50 000 E
rodinný dom dar. zmluva 15.06.2015 bezplatne 47.250 E
garáž dar. zmluva 15.06.2015 bezplatne 6 000 E
záhrada dar. zmluva 15.06.2015 bezplatne 500 E
záhrada dedičstvo 1991 bezplatne 100 E
záhrada dar. zmluva 2010 bezplatne 22 000 E
orná pôda dedičstvo 1991 bezplatne 356 Kčs
lesný pozemok dedičstvo 1993 bezplatne 300 Kčs
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
vklad Uni Credit Bank úspory z platu 2014 1.200 eur
osobný účet úspory z platu 2019 1.700 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom darovacia zmluva 07.09.2010 bezplatne 9 850 E
garáž dar. zmluva 07.09.2010 bezplatne 2 000 E
záhrada dar. zmluva 07.09.2010 bezplatne 100 E
byt 1- izbový kúpna zmluva 2001 18.000 SK 50 000 E
rodinný dom dar. zmluva 15.06.2015 bezplatne 47.250 E
garáž dar. zmluva 15.06.2015 bezplatne 6 000 E
záhrada dar. zmluva 15.06.2015 bezplatne 500 E
záhrada dedičstvo 1991 bezplatne 100 E
záhrada dar. zmluva 2010 bezplatne 22 000 E
orná pôda dedičstvo 1991 bezplatne 356 Kčs
lesný pozemok dedičstvo 1993 bezplatne 300 Kčs
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
termin. vklad VUB úspory z platu 2008 10.000 eur
vklad Uni Credit Bank úspory z platu 2014 1.200 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom darovacia zmluva 07.09.2010
garáž dar. zmluva 07.09.2010
záhrada dar. zmluva 07.09.2010
byt 1- izbový kúpna zmluva 2001
rodinný dom dar. zmluva 15.06.2015
garáž dar. zmluva 15.06.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
terminovaný vklad úspory z platu 2008 10.000 eur
vklad Uni Credit Bank úspory z platu 2014 1.200 eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom darovacia zmluva 07.09.2010
garáž dar. zmluva 07.09.2010
záhrada dar. zmluva 07.09.2010
byt 1- izbový kúpna zmluva 2001
rodinný dom dar. zmluva 15.06.2015
garáž dar. zmluva 15.06.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
term. vklad VUB úspory z platu 2008 10.000 Eur
vklad Uni Credit Bank úspory z platu 2014 1.200 Eur
vklad Poštová banka úspory z platu 2017 13.000 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom dar. zmluva 07.09.2010
garáž dar. zmluva 07.09.2010
záhrada dar. zmluva 07.09.2010
byt 1- izbový kúpna zmluva 2001
rodinný dom dar. zmluva 15.06.2015
garáž dar. zmluva 15.06.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
termínovaný vklad VÚB úspory z platu 2008 9000 Eur
podiel. fondy Tatrabanka úspory z platu 2008 11 000 Eur
vklad Uni credit bank úspory z paltu 2014 1200 Eur
vklad Prima banka úspory z paltu 2011 3000 Eur
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom darovacia zmluva 07.09.2010
garáž dar. zmluva 07.09.2010
záhrada dar. zmluva 07.09.2010
byt 1- izbový kúpna zmluva 2001
rodinný dom darovacia zmluva 15.06.2015
garáž darovacia zmluva 15.06.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
termínovaný vklad VÚB úspory z platu 2008
podiel. fondy Tatrabanka úspory z platu 2008
vklad Prima banka úspory z platu 2011
vklad Uni Credit Bank úspory z platu 2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklad VÚB úspory z platu 2008
podielové fondy Tatrabanka úspory z platu 2008
vklad Primabanka úspory z platu 2011
vklad UniCreditBank úspory z platu 2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
termínovaný vklad VÚB úspory z platu 2008
term. vklad SLSP úspory z platu 2013
podiel. fondy Tatrabanka úspory z platu 2008
vklad Prima banka úspory z platu 2011
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
byt 1-izbový kúpa 2001
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
termínovaný vklad VÚB
termínovaný vklad SLSP
podiel. fondy Tatrabanka
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom darovacia zmluva 07.09.2010
garáž darovacia zmluva 07.09.2010
záhrada darovacia zmluva 07.09.2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
 • Prešovský kraj schválil normatívy pre školské zariadenia · SME
  Polročný boj pravice a ľavice v zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja sa skončil. Poslanci konečne našli zhodu a odhlasovali všeobecne záväzné nariadenie, ktorým zjednotili normatívy pre žiakov súkromných, cirkevných a štátnych školských zariaden

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.